Къде се цели психичният изнасилвач и как да се предпазиш?

При телесното (сексуално) изнасилване получаваш и даваш… без твое съгласие, без да го искаш. Насилствено ти се взема и насилствено ти се дава…

За щастие това гнусно и травмиращо преживяване не се случва толкова често. Има обаче друг вид изнасилване, което е нормално и широко разпространено явление в обществото. Това е психичното изнасилване, наречено с популярния термин манипулация. Тя също е контакт, при който получаваш и даваш, като накрая се оказваш губещ, недоволен и наранен от взаимодействието (най-меко казано). Тук нещата се случват на вербално ниво. Една психика пробива защитите на друга, навлиза в нея, използва я и си взема това, което й трябва. Какво ще се случи с жертвата не е грижа на манипулатора. А понякога преживяванията на потърпевшия са от значение – той трябва да страда.

Какво може да иска един манипулатор от теб?  Абсолютно всичко, което е от някаква полза за него и би му доставило удоволствие, вкл. да отнеме настоящия ти живот. Манипулаторът действа на принципа „аз печеля – ти губиш“, т.е. печели за сметка на теб… като всеки хищник или паразит.  Манипулаторът може да използва всичко, което имаш – притежания, пари, идеи, знания, тяло, чувства – като средство в постигането на целите си. Целият ти си едно средство, чрез което той взема това, което иска.

Загубите за теб при контакт с манипулатор?  Биваш измамен, подведен, излъган, използван… без твое знание и съзнателно съгласие. Губиш нещо ценно или ти се пробутва друго, от което реално нямаш особена нужда и полза. Възможно е да осъзнаваш на момента, че те манипулират, но да ти липсва знанието, силата, волята да реагираш адекватно. Това е не по-малко неприятно от горния вариант. На практика си е  психично изнасилване

Върху какво се прицелва манипулаторът (изнасилвачът)?  Най-вече те омайва на емоционално ниво, като може да задейства и положителни, и негативни емоции/чувства, за да постигне целите си. По този начин ограничава/блокира твоето съзнателно критично мислене, преценка и самоконтрол. Чувствителни точки, върху които се фокусира, са най-вече общочовешки страхове и потребности, чрез които достига до чувствата и слабите ти места.

Може би най-често използваните пътища за „хакване“ на човешката психика са:

 • Внушаване на потребност/нужда. Убеждава те, че имаш нужда от това, което се стреми да ти (про)даде.
 • Внушаване на вяра за бъдеща полза/печалба. Внушава ти, че ще спечелиш, ако му дадеш това, което иска; ако осъществите целевата „сделка“.
 • Внушаване на чувство за вина. Доста силен метод, особено, когато жертвата е по-чувствителна.
 • Внушаване на чувство за несигурност. Манипулаторът може чрез думи и промяна на външните условия да те накара да се съмняваш в надеждността/реалността на собствените си възприятия, мисли, преценки.
 • Отправяне на комплименти и хвалби. Така лесно можеш да омекнеш.
 • Пресъздаване на емпатия. Създава илюзия, че те разбира; че ти влиза в положението; че те уважава и приема такъв, какъвто си. Всяко човешко същество умира да получи подобно (рядко давано днес) отношение.
 • Изиграване на личностно сходство. Преструва се на подобен на теб. Може да те подлъже, че има сходни на твоите мисли, чувства, желания, слаби места.
 • Симулиране на слабост, беззащитност. По този начин може да предизвика твоето съчувствие/съжаление, при което защитната ти система автоматично отслабва.
 • Внушаване на грешни представи. Когато не си достатъчно компетентен в дадена област, другият може лесно да те излъже и да промени начина ти на мислене. От там и чувствата, и решенията ти…
 • Заплашване. Напълно очевидна стратегия, която може да предизвика в теб страх, неувереност, подчинение.
 • Използване на привлекателността си в полза на манипулацията. Широко използвана стратегия – от обикновения продавач до FBI-агентите.

Тук ще изброя и няколко признака за личностна зрялост, които са полезни и нужни цели за самоусъвършенстващите се. В същото време представените по-долу умения изграждат ефективна защитна система срещу манипулатори и други насилници от всякакъв род.

 Не изпитваш нужда да се сравняваш с другите – например, за да подобриш собственото си самочувствие и самооценка.

 • Живееш съзнателно тук и сега. Не си механично реагиращ на външни и вътрешни дразнители робот. Съзнателността включва три компонента – съзнателност на усещанията и възприятията, съзнателност на мисленето, съзнателност на самоуправлението (кратки реакции и по-сложно поведение).
 • Много добро самопознание. Наясно си със своите принципи, цели, правила, приоритети, желания, слаби места.
 • Имаш волята да живееш съгласно тях, а не просто да си ги повтаряш и да ги проповядваш на другите.
 • Имаш смелост и воля да отказваш, да казваш: „Не, благодаря!“ – без да се чувстваш лош, виновен, гаден, заради това, че се грижиш за себе си.
 • Анализираш и вземаш адекватни решения дори когато усещаш по-силни емоции у себе си. Тоест при теб емоционалното не е за сметка на рационалното или обратното (макар това да е трудно постижимо понякога).
 • Умееш да цениш нещата, да си благодарен. Т.е. не си алчен, защото алчните са като овце за манипулатора-вълк.
 • Умееш да усещаш и преценяваш от какво наистина имаш нужда. Кое е временна/капризна прищявка и кое е желание, чието реализиране ще допринесе с нещо значимо за живота ти. Ако не си наясно какво и защо наистина искаш и от какво имаш нужда, много лесно може да ти се пробута всичко.
 • В голяма степен си самостоятелен и по-малко зависим от хора и обстоятелства.
 • Имаш навика да си осигуряваш лично пространство и време, както и да ги защитаваш при нужда.
 • Умееш да се правиш на луд/идиот, за да вбесиш и откажеш другия да се занимава с теб 🙂

Със сигурност съществуват още канали за манипулация, както и начини за неутрализиране на конкретните насилствени техники. Не само съществуват, но и могат да се измислят още много. В ролята си на статия този текст не може да бъде максимално пълен и подробен. Той дава информация, която е добре да се има предвид при контакт с хората, както и направления за работа със себе си.

За да побеждаваш злото, трябва да го познаваш добре, а себе си – още повече. Злото може да се победи, когато се неутрализира чрез добро, а не, когато в него се сипва още зло.  За да се изградиш като силна и  добре защитена (но отворена!) личност, трябва да те е грижа за себе си, да работиш по собственото си развитие и обогатяване. В днешно време потребността от учене и цялостно самоусъвършенстване е потисната при повечето хора. И тук на помощ идват манипулаторите – да те сплашат, ядосат, наранят. По този начин ти напомнят да живееш по-осъзнато и смело, да отстояваш себе си и това, което цениш.

Източник: https://psiholozi.com