Как да се концентрираме и медитираме

Как да се концентрираме и медитираме | Диана

Автор: Свами Шивананда Сарасвати.

Съсредоточете ума върху определени обекти във или извън тялото. Упорито го задържайте там за известно време. Това е концентрация. Практикувайте я ежедневно, като първоначално сте очистили ума си с добри мисли и дела.

Концентрацията, без чистота на ума, е безполезна. Някои окултисти владеят концентрацията, но не притежават положителен характер. По тази причина те не се развиват в духовно отношение. Този, който е усвоил нужните асани и е прочистил нервите си и физическата обвивка с постоянно практикуване на дихателни упражнения, ще усвои с лекота концентрацията. Концентрацията ще бъде интензивна, ако са отстранени всички пречки. Целомъдреният човек, съхранил соята енергия, ще постигне още по-големи успехи в концентрацията. Глупавите и нетърпеливите хора пристъпват веднага към концентрация, без да преминат през предварителната етическа подготовка. Това е груба и сериозна грешка.

Можете да се съсредоточите вътрешно на който и да е от седемте центъра на духовната енергия (Чакрите). Вниманието играе много голяма роля в концентрацията. Този, който е развил в себе си силата на вниманието, ще преуспява и в концентрацията. Човек, пълен със страсти и с всевъзможни фантастични желания, едва ли ще може да се съсредоточи върху какъвто и да е предмет или обект, дори и за минута. Умът му ще скача като стара маймуна.

 Ученият съсредоточава ума си и изобретява нови неща. Посредством концентрацията той сваля обвивките на грубия ум и прониква надълбоко, в неговите висши области, получавайки по този начин най-дълбоко знание. Той събира цялата енергия на ума в един фокус, насочва я към анализирания материал и разкрива тайната му.

Този, който е постигнал абстрахиране на чувствата си от обектите, ще преуспява в концентрацията. Ще ви се наложи да вървите по пътя на духовния напредък стъпка по стъпка, степен по степен. Поставете основа от нравственост, Асани, регулиране на дишането и отдръпване (абстрахиране) на чуствата от обектите, и само тогава надстройката, състояща се от концентрация и медитация, ще бъде успешно построена. Трябва много ясно да си предстаяме обекта на концентрацията, дори в негово отсъствие. Научете се да извиквате бързо в  ума си менталната картина. В началото на духовната практика можете да съсредоточавате вниманието си на звука от тиктакането на часовника или върху пламъка на свещта, или върху какъвто и да е друг обект, приятен за ума. Това представлява т.нар. конкретна медитация. Не може да има концентрация без обект за ума. В началните стадии можете да направлявате ума си към какъвто и да е приятен обект, защото е много трудно да съсредоточите ума върху обект, който не му харесва.

Практикуващите съсредоточение (концентрация) еволюират много бързо и са способни да извършват каквато и да е работа с точността и ефективността на учен. Това, което например другите прочитат и усвояват за 6 часа, практикуващите концентрация ще го направят за половин час.

Концентрацията очиства и успокоява свободните емоции, укрепва потока на мисълта и прояснява идеите, а също така помага на човека в неговия материален прогрес. В своята работа той ще произвежда продукция с най-високо качество. Това, което преди ни е било мъгляво и неясно, ще стане ясно и определено; това, което ни е било трудно преди – сега ще стане лесно; сложното и смущаващото – с концентрацията става лесно усвояемо за ума.

 Няма нищо невъзможно за човека, практикуващ редовно концентрация.Практикуващият концентрация ще притежава ясно ментално зрение. Медитацията е единственият царски път към спасението и Мокша. Тя убива всяка болка, всяко страдание, трите вида Запаса (окови) и 5-те вида Клешаса, или огорчения; дава на човека видение за единство и чувство на единение; медитацията – това е тайнствената стълба, съединяваща Небето със Земята и довеждаща ученика в Безсмъртната Обител на Брахман; непрекъснатото течение на една мисъл за Бога, или Атман, подобно на непрекъснатия поток на масло от съд (Тайладхарават).

Медитацията следва след концентрацията. Практикувайте я рано сутрин от 4 до 6 часа (периода Брахва-Мухурта) – това е най-доброто време за медитация. Седнете в Падма, Сиддха или Сукхасана. Дръжте главата, шията и туловището си на една вертикала; съсредоточете се в Трикути (участъка между веждите на челото) или в сърцето; затворете очи.

Медитацията бива два вида: Сагуна Дхяна (конкретна медитация) и Ниргуна Дхяна (абстрактна медитация). При Сагуна ученикът размишлява върху формата на Бог Кришна, Рама, Ситите, Вишну, Гаятри или Девите. При Ниргуна размишлява за своя „Аз” или Атман. Поставете пред себе си картина, изобразяваща Бог Хари с 4 ръце и я гледайте неотклонно 5 минути, след това затворете очи и се постарайте да я видите ментално. По време на това ментално виждане (визуализация) направлявайте ума си от една част на тялото на Вишну към друга. Първоначално се опитайте да видите мислено стъпалата на краката Му, след това краката, жълтите дрехи, златния гердан с Каустубховия скъпоценен камък на гърдите, халките на ушите, Макара Кумдала, лицето и короната на главата, диска в дясната горна ръка, раковината, жезъла в дясната долна ръка, и лотоса в лявата долна ръка. След това отново се върнете към краката и повторете целия процес няколко пъти. Накрая, съсредоточете се в краката или в лицето и повторете наум Мантрата: „Хари Ом” или „Ом Намо Нарайана”. Мислете за свойствата на Бога: Всемогъщество, Вездесъщност, Чистота.

Размишлявайте на ОМ , над неговото значение, с благоговейно чувство. Това е то Ниргуна Дхяна. Повтаряйте бавно Ом. Отъждествявайте се с Ат-ман. Чувстайте се: „Аз” – това е Всепроникващото, Безсмъртното „Аз” или Атман. „Аз” – това е Сат-Чит-Ананда-Брахман. „Аз” – това е Сакша или безмълвният свидетел на трите състояния и на всички видоизменения на ума. „Аз” – това е чистото съзидание. „Аз” – това е нещо, различно от тялото, от ума, от Прана и от чувствата. „Аз” – това е самосветещата светлина. „Аз” – това е Безсмъртната Висша Душа.

 Ако са ви присъщи удовлетвореност, добър нрав, търпение, спокойствие и острота на ума, приятен глас, леко тяло, безстрашие, отсъствие на желания, отвращение към земните неща, то знайте, че вие се движите успешно по пътя на духа и че вече сте близо до Бога. О, Прем! (бел. прев. – „прем” значи чиста любов). Съществува място, където ти няма да чуеш ни един звук и няма да видиш нито един цвят. Това място е „Параш Дама” или „Падам Атамана” (идеалното място). Това е Царството на Мира и Блаженството. Там няма телесно съзнание; там умът намира покой; всичките желания и стремежи там се разтварят; Индриите остават спокойни; интелектът престава да функционира; няма нито борби, нито караници. Искате ли да достигнете до това безмълвно убежище, посредством безмълвна медитация? Там цари тържествено безмълвие.

Ришите отдавна са достигнали до това място, единствено постредством разтварянето на ума в Безмълвието. Там Брахман сияе в целия си блясък. Забравете за тялото си и за всичко обкръжаващо. Такова забвение – това представлява най-висшата садхана и много помага на медитацията, като облекчава съединението с Бога. Познавайки Бога, вие ще забравите за всички тези неща.

 Опитайте да достигнете духовно съзнание, посредством отвличане на ума от чувствени обекти и го отправете към лотоса в краката на Бога, който винаги сияе в дълбината на сърцето ви. Прониквайте навътре, практикувайки дълбока, безмълвна медитация. Гмуркайте се дълбоко, плавайте свободно в океана Сат-Чит-Ананда. Плавайте по реката на Божествената Радост. Почетете този извор. Отидете право в главния щаб на Божественото съзнание и пийте Божествен нектар. Чувствайте трепета на Божествените обятия и се наслаждавайте на Божествения екстаз.

Тук аз ви оставям. Вие сте достигнали състояние на Безсмъртие и Безстрашие. О, Прем! Не се бой! Свети сега! Твоята светлина дойде!  Практикувайте редовна и системна медитация, ежедневно, по едно и също време. Така ще ви бъде по-лесно да извиквате медитативното настроение. Колкото повече медитирате, толкова повече ще живеете в Духа, където умът и Индриите се успокояват. Ще се намирате много близко до източника – Атман, ще се наслаждавате на вълните на мира и блаженството.

Чувствените обекти няма да ви привличат повече. Светът ще ви се струва един дълъг сън. При постоянна дълбока медитация знанието ще разцъфтява у вас. Ще бъдете напълно Просветлени. Завесата на Авидя (невежеството) ще падне, грубата обвивка ще бъде пробита. Мисълта за тялото ще изчезне. Вие ще осъзнаете значението на Махамакя „Тат Твам Асия!”. Всичките различия и качества ще изчезнат. Вие навсякъде ще виждате Безкрайното, Безграничния Атман, пълното Блаженство, Светлината и Знанието. Това, наистина, е рядко преживяване. Не треперете от страх; бъдете смели, като Арджуна. Сега ще бъдете оставени сами на себе си. Повече няма какво да видите или чуете. Няма повече чувства. Всичко е Шестото Съзнание. Ти си Атман, о, Прем, а не това смъртно тяло! Разруши Моха на това тяло. Не произнасяй в бъдеще: „моето тяло”, казай – „този инструмент”.

Слънцето залязва, отново започвай медитация, гмуркай се в свещения Атмик Тривени. Събирай всичките лъчи на ума в един фокус и се спускай  дълбочината, във вътрешната област на сърцето. Остави страховете, грижите, вълненията и безпокойствата. Почивай в океана на Безмълвието. Наслаждавай се на вечния мир. Ако старите желания и стремежи  се опитат отново да те безпокоят, разруши ги с жезъла на Мъдростта и с меча на Вайрагия (бел. прев. – безстрастие). Пази тези две оръжия при себе си, докато не постигнеш Брахма Ститхи  (пълно установяване в Атман).

Ом – това е Сат-Чит-Ананда, Безкрайност, Вечност. Пей Ом, чувствай Ом, възпявай Ом, живей в Ом, размишлявай над Ом, изговаряй силно Ом, Ом, Ом, взирай се в Ом, яж Ом, пий Ом. Ом – това е твоето име. Нека Ом бъде твоят проводник. ОМ! ОМ!! ОМ!!!

Превод: Соня Петрова – Аеиа / tretooko.com