Как да свържем съзнанието с подсъзнанието си

Когато говорим за подсъзнанието, дори ада на червеите изглежда по-добър. Когато осъзнаем, че сме изгубени в спомените, които имаме в себе си, живота ни се преобръща. Спомени от сътворението на света. В началото няма да ти хареса кой си и с кой крак куцаш. Всички имаме тайни, много интимни и тъмни, страшни и чудовищни, скрити дълбоко в подсъзнанието ни. И тези тайни, завещани от нашите предци, строго охранявани от Пазителя на Прага, абсолютно тихо и уверено управляват целият ни живот.

Никога не презирайте своите мъртви. Нито своите родители. Нашите мъртви са нашите учители. Защото живеят в нас, в нашите мемории, спомени. Човекът има две души. Едната душа е съзнателна, практична, логична, интелигентна, това е лявото полукълбо, което буквално лети. Другата душа е подсъзнателната, дясното полукълбо, там е повторението. Около 95-97% от това, което е всеки един от нас, е погребано в спомени, в дясното полукълбо на мозъка, затова и го наричаме повторение.

Фараоните са знаели, че ако успеят да свържат двете полукълба на мозъка, са можели да станат богове. За нас е важно да свържем двете си души или двете полукълба на мозъка си, за да разберем кои сме в действителност, да се освободим от спомените, които носим в себе си, да се опознаем и да заживеем собствения си живот.

В противен случай може да се получи тотално разделяне на душите ни, на двете полукълба на мозъка ни. Това се случва с хората, които страдат от различни деменции, алцеймер, забравят миналото си, спомените, тайните, забравят кои са. Дори забравят да дишат. И това е само, защото не са свързали двете си души, двете полукълба.

Хората, които имат рзвито почти само дясното полукълбо, могат да са толкова студени, като Хитлер, невероятно интелигентни, това са тираните в историята. И които са с повече развито ляво полукълбо са големите музиканти, художници, поети като Моцарт, Ван Гог…70783614

Не отстранявайте, не забравяйте, нито пренебрегвайте мъртвите от живота си. Открийте в родословното си дърво кои са учителите ви, грешките на кого поправяте и когато имате проблеми, отидете на гроба им, говорете с тях, напишете им писмо, занесете им цветя. Всякаква психомагия действа за разблокиране на информацията. Медитирайте с тях, близо до тях, където е техния дух, говорете за уроците, които са ви оставили. Благодарение на тях, вие сте на този свят.

Благодарете им, че са заложили на вас цялото си доверие, цялата си обич и сигурност, че вие сте най-точния човек, който може да поправи техните грешки.

В началото може да ви е трудно или да го виждате като непосилно за вас, заради трудния и конфликтивен живот, който са ви оставили в наследство, но това е процеса на живота. Мъртвите спомени, които носите във вас, могат да променят живота ви. Ако нещо не ви харесва в живота ви, търсете отговора вътре във вас или в историите от родословното дърво, които пазите дълбоко в себе си. Ако не го направите, не обединявате всичко, което сте. А тези спомени просто идват да ви покажат пътя, по който трябва да вървите или да не вървите.Но ако не знаете каква точно информация носите в себе си запаметена, не можете да промените нищо.

Учете се от всичко, каквото са ви оставили в наследство вашите предци. Превърнете мъртвите мемории в живот. Използвайте целия житейски опит на предците си, защото е част от вас. Те са вашите учители. И единствената история, която ви е необходима и задължителна да знаете, е историята на вашия род. И знайте, че няма нищо лошо, нито добро, просто е. Това не е мистицизъм, духовност, религиозност или спиритуализъм, това е истината за живота ни. Живеем живота на нашите мъртви.

Обвий дървото си с любов, открий кой в действителност си ти, за какво си слязъл на тая земя и в тоя живот!
Ключа е да трансформираме мъртвите в живот.

Винаги има последици, дали действаме или тъпчем на едно място, последиците са неизбежни.

Всеки избира за кои последици да рискува.

Източник: http://www.bionevroemocia.com