Какво е родословното дърво и за какво трябва да познаваме нашата фамилна история?

Какво е родословното дърво и за какво трябва да познаваме нашата фамилна история?

Родословно дърво и фамилия изглеждат синонимни думи. Фамилията е постоянното, била е преди да се родим, принадлежим ѝ по време на нашия живот и ще продължи да съществува и след нас. Живеем в едно поколение от живи хора, които носят зад гърба си най-малко две поколения от умрели, докато стигнем до финала на живота ни и самите ние станем част от тези поколения на мъртви, които следващото поколение на живи, ще носи върху гърба си.

Защо трябва да познаваме миналото на нашата фамилия?

От много ранна възраст изучаваме историята на нашата страна и нашата култура. Обаче никога не ни учат на нашата семейна история, дори съкровено се пазят тайни за аборти, изнасилвания, убийства, самоубийства, деца, родени с психични заболявания и т.н. Алехандро Ходоровски казва, че “ако психоанализа е великата революция на ХХ век, то психогенеалогията (изучаване на нашето семейно дърво) е революцията на този век”.

Не трябва да елиминираме нито един член от родословното дърво, защото ще е като премахване на член или орган на нашето тяло. Tрябва да интегрираме миналото в настоящето и да асимилираме и осъзнаем, че всичко, което се е случило, е било полезно, имало е причина, за да се случи.

Един от методите, който използваме в БиоНевроЕмоция, е трансгенерационните връзки, психогенеалогия, или епигенетика, това са синоними на един и същ процес: всеки от нас носи в себе си информацията от начина на живот на всички наши предци.

Във Вселената всичко е информация, от това следва, че нашето тяло, нашите клетки, нашия организъм, също съдържат тази информация.

Какво означава: “Едно родословно дърво е един акт на осъзнаване“?

Тази фраза показва, че родословното дърво разкрива нашето подсъзнание (семейството е подсъзнанието) или можем да го наречем нашето нерационално измерение.

Какво ще ми помогне този акт от осъзнаване?

Първоначално изглежда скандално за съзнанието ни да задълбочава осведомеността си за родословното дърво, но ще ни бъде полезно да открием, че семейството е като гърне пълно с психологически тайни, табута, срам, …

Когато има убийство, лудост, кражба, изневяра, проституиране, затвор, кръвосмешение, насилие и т.н. (реално или символично, нашето биологично подсъзнание не може да разграничи) ние сме носители на неразрешените конфликти на нашето родословно дърво и това се проявява в нашия живот като ни превръща в изкупителни жертви, подлага ни на страдания, пречи ни в любовта, секса, не ни позволява да се чувстваме щастливи, да сме грижовни родители, в крайна сметка паметта на нашето родословно дърво винаги присъства в нашия живот.

Например, ако ние носим в себе си информация от нашата майка и тя е живяла ситуации на насилие с нашия баща, заобичала е друг мъж, искала е да се разведе, но морала и вярванията не са ѝ позволили, символично за нашето подсъзнание, това е емоционално проституиране. Тази информация тя я крие в себе си, предавани я на нас и ние живеем или подобни ситуации, или обратното, на което тя е живяла, за да бъде поправена грешката.

Изчисляваме с кого от нашите роднини имаме общи програми по следния начин:

Вземаме само деня и месеца на раждане и смърт, и ги подреждаме така:

Информацията се предава вертикално, например всички, родени Януари – Април – Юли – Октомври, първата колконка, Плюс – минус 10 дена от датата на раждане и смърт, имат aфинитет, приличат си външно, имат подобен вкус, характер и т.н.

Например: Ако си роден на 5.май, плюс 10 дена – става 15 май, и минус 10 дена, става 25 април. В този диапазон от дати се предава информацията от предците ни. Имаш връзка с всички, които са родени или починали между 25 април и 15 май, между 25 януари и 15 февруари, между 25 юли и 15 август, между 25 октомври и 15 ноември.

Трябва да внимаваме с датите, които са в края или началото на месеца, защото влизаме в следващия месец или предишния.

Годината не е от значение, защото времето не съществува. Датата на смърт я приемаме за дата на раждане, защото смъртта не съществува и дата на смърт е преминаване в друго измерение.

Източник: БиоНевроЕмоция