Митът за Вселенската костенурка

Произходът на Времето и Пространството през призмата на Митът за Вселенската костенурка или увод в Тибетската астрология

Традиционно изучаването на Астрология започва с древното предание за възникването на Времето и Пространството, които формират Вселенската Мандала. Символ на Вселенската мандала е т.нар. Вселенска Костенурка.

Астрология, медицина, гадаене, геомантия, живопис и много други науки (както тибетски, така и от други традиции) използват образа на Вселенската Мандала. Тя представлява Битието в неговото изначално, абсолютно хармонично състояние.

 От Вселенската Мандала възникват Просветлените същества на трите времена и всички видове живи същества, които населяват шестте сфери на Самсара. Времето, Пространството и Съзнанието се формират според принципите на Вселенската Мандала.

 КАКВОТО Е ГОРЕ, ТАКОВА Е И ДОЛУ.

В тази статия няма да разглеждаме пълния мит за Вселенската Костенурка, а само тази част, която се отнася непосредствено към Астрологията.

 «….за живите същества, «родени да се придвижват» по твърда повърхност, които нямали място за съществуване, се помолили всички божества. От силата на молитвата и като опора за «родените да се придвижват», възникнала «Великата Златна Костенурка » – «Стопанинът на Земята».

Костенурката се въплътила неправилно –  с главата на север,  а с опашката на юг. Затова, за да могат Първоелементите да проявят своята сила и да заемат съответните им положения в пространството, Богинята на Земята пуснала стрела. Стрелата пронизала Костенурката от изток на запад и от удара Костенурката се обърнала по гръб с главата на юг, а опашката на север.

 • Горещият дъх, който излизал от устата на  Костенурката, дал сила на  елемент «Огън» на юг.
 • Кръвта и другите течности, които потекли надолу, дали възможност да се  прояви  элемент «Вода» на север.
 • Наконечникът на  стрелата излязал на запад – така  проявил своята  сила елемент «Желязо».
 • Другият край на стрелата останал  да стърчи на изток – така се проявил елемент «Дърво».
 • По четирите й лапи останали зрънца мърсотия – така, в четирите промеждутъчни посоки на света се проявил  елемент «Земя».
 • От 28-те прешлена на Костенурката  възникнали 28 съзвездия,
 • от 8-те  големи стави – 8 планети,
 • от 9-те отвора  на  тялото – 9 Мева (диаграми),
 • от 8-те вида съзнание – 8 Парка (триграми),
 • от 6-те външни и 6-те вътрешни източници на възприятие – 6 мъжки и 6 женски знака на 12-годишния  цикъл.

Разпределили се в пространството и заели съответното им положение:

 • На изток, в черния дроб на Златната костенурка – елемент «Дърво», 6-те източни съзвездия, планетата Юпитер, Мева «тройка синя», Парка «Син», Тигър и Заек.
 • На юг, в сърцето на  Златната костенурка – елемент «Огън», 6-те южни съзвездия, планетите Слънце и Марс, Мева «деветка червена», Парка «Ли», Кон и Змия.
 • На запад, в белите дробове на  Златната костенурка – елемент «Желязо», 6-те западни съзвездия, планетата Венера, Мева «седмица червена», Парка «Та», Гаруда(Петел) и Маймуна.
 • На север, в бъбреците на Златната костенурка – елемент «Вода», 6-те северни съзвездия, планетите Луна и Меркурий, Мева «единица бяла», Парка «Кхам», Плъх и Прасе.

На четирите промеждутъчни посоки съответства далака, елемент «Земя» и планетата Сатурн, като:

 • На юго-изток – едно югоизточно съзвездие, Мева «четворка зелена», Парка «Сон» и Дракон;
 • На юго-запад  –  едно югозападно съзваздие, Мева «двойка черна», Парка «Кхон» и Теле;
 • На северо-запад – едно северозападно съзвездие,  Мева «шестица бяла», Парка «Кхен» и Куче;
 • На северо-изток – едно североизточно съзвездие, Мева «осмица бяла», Парка «Кин» и Слон(Бик).

Мева «петица жълта» е скрита в корема на «Златната костенурка», на осмата планета «Дракон» са присъщи качествата на всички «Пет първоелементи» (Дърво, Огън, Земя, Желязо, Вода), а от плътта, кръвта, топлината  и дъха на Вселенската костенурка»възникнали «Четирите велики елемента» – «Земя», «Вода», «Огън» и «Вятър» съответно:

Върху  «Вселенската костенурка» били оформени: океана, четирите материка, осемте малки континента, планината Меру и всички шест свята на  Самсара…..»

Всеки от разделите, както на Тибетската Астрология, така и на другите науки, могат да се разгледат от пет гледни точки – външен, вътрешен, таен, свръхтаен и задпределен възглед. Тълкуване на мита за Вселенската Костенурка може да се направи от гледна точка на всеки от изброените възгледи.

 • Костенурката – това е планетата Земя.
 • Стрелата – това е метеорит( в превод от тибетски “звездна стрела”)
 • Севвер си сменя мястото с юг – сменят се полярностите на Земята, вследствие на попадането на метеорита.
 • Възниква опора за родените да се придвижват по твърда повърхност – появява се земното притегляне и атмосферата.

автор:

Александър Хосмо

http://www.tibetastromedbg.com/

http://tibetastromed.ru