Молитвата изисква отговорност и внимание. Внимавай за какво се молиш, защото ще се сбъдне!

Всяка молитва, която отправяме, получава отговор под една или друга форма. От това как сме поискали зависи как ще ни бъде отговорено.

Истинска магия

Вярно е, че молитвата може да доведе до лечение и да промени събития и животи, но това се случва само при дълбок резонанс на сърцето и приемането на Единствения истински първоизточник на енергия. Отново можем да позовем думите на Грег Брейдън, известен с изследванията си за моста между науката и духовността. Брейдън всъщност напомня, че молитвата е практика, която изискват отговорност и внимание. Д-р Лари Доси написа цяла книга, наречена „Внимавай за какво се молиш“ Виждал съм много молитви да се сбъдват – някои с чудотворни резултати. Дори много от моите молитви са се сбъдвали с невероятна точност. Капанът се появява тогава, когато въведем егото си и неговото желание да контролира и да избягва ситуации в живота. Не на всички молитви се отговаря по начина, който очакваме. И не винаги успяваме да се справим с невероятната тежест на една молитва, която се е сбъднала.

Молитвата като духовна пътека, не се практикува, за да получим това, което искаме, а за да се научим да обичаме и да благославяме света такъв, какъвто е. Тя се практикува, за да влезем в правилна връзка със Сакралното и да се предадем на един по-висш ред в живота. Дори научните изследвания показват, че най-мощната молитва остава: „Да бъде волята ти!“ Най-възвишените молитви се отправят, когато се научите да се изравнявате с волята и потока на Сакралното.

Молитвата като духовна практика е духовно изживяване. Когато молитвата е ваша духовна практика, научавате се да мислите със сърцето си и задълбочавате чувството си на благодарност, намерение и отдаване. Когато молитвата е ваша духовна практика, можете да фиксирате редовно време през деня за молитви, както формални, така и неформални. Най-важното е да разберете, че творите живота си съвместно с Божествените енергии на този свят. Нека вашият ум бъде в съзнателен контакт със Сакралното всеки ден.

Завръщане към свещеното – д-р Джонатан Х. Елърби, jonathanellerby.com

Издателство: Сребърно звънче, srebarnozvanche.bg

Източник: https://mostzaknigi.com