Молитвата на живота

Молитвата на живота | Диана

Нека умра само един път, а не да живея мъртъв.

„Молитвата засяга най-базисните когнитивни структури, присъщи на всеки човек, като ги използва с психотерапевтична цел. Думата „Бог”, погледната в психотерапевтичен смисъл, представлява котва за ума, която обобщава всичко ценно, важно, възвишено, радостно, сигурно и смислено в живота ни.” Това пише психотерапевтът Орлин Баев за силата на молитвата. Становището му е изключително важно за хора, които не идентифицират вярата си с нито една от познатите религии и по тази причина имат съпротиви срещу молитвения живот. Разбирането за Бог като за божественото в нас, за Бог като „ядро на психичния ни живот”, би могло да ни помогне за достигането на вътрешен покой и да положи основите на дълбинното ни личностно израстване. Авторът на молитвата, която ви предлагаме, е неизвестен. Насладете се на поезията на думите ѝ в немерена реч.

Господи,

Разруши в мен всичко, което трябва да бъде разрушено.

Укрепи това, което трябва да бъде укрепено.

Използвай ме. Твори чрез мен, Господи, нарисувай чрез мен
всеки щрих върху платното на живота.

Помогни ми да живея пълен, уникален живот, да вървя през живота по неотъпкан път.

Покажи ми как да обичам по-дълбоко, отколкото някога съм смятал за възможно.

Дръж пред лицето ми това, от което преди отвръщах поглед.

Помогни ми да стана по-мек и да се отпусна, напълно приемайки това, с което още съм във война.

Ако сърцето ми е още затворено, покажи ми как да го отворя без натиск.

Ако нещо държа, помогни ми да го пусна.

Дай ми проблеми, борба и на пръв поглед непреодолими препятствия, ако те ще ми донесат още по-дълбоко смирение и доверие към живота.

Помогни ми да се смея на моята сериозност.

Позволи ми да открия хумор в тъмнината.

Покажи ми дълбокото чувство на покой в разгара на бурята. Не скривай от мен истината. Никога.

Нека благодарността да е моят гид. Нека прошката стане моя молитва. Нека постоянният ми спътник да е този миг – тук и сега.

Позволи ми да виждам лицето ти във всяко лице. Позволи ми да почувствам Твоето топло присъствие в моето собствено.

Подкрепяй ме, когато отстъпвам. Дишай чрез мен, когато не мога да дишам.

Нека умра само един път, а не да живея мъртъв.

И нека бъде Твоята воля, не моята.

Амин.