Седемте морални принципи на самураите

Седемте морални принципи на самураите | Диана

Бушидо – това е Кодекс на честта на самураите, набор от правила, насоки и норми на поведение – както в битка, така и в живота като цяло. Като опитни стратези, безстрашни бойци и добри философи, някои от самураите са били най-почитаните хора на своето време в Япония.

Ги – справедливост. Бъди винаги честен в своите действия. Вярвай в справедливостта, не на други хора, а на тази, която е в теб. За самураите няма градация в оценката на чест и справедливост, има само черно или бяло, вярно или невярно. Всеки честен човек с чиста душа не се страхува от истината.

Ю – смелост. Издигни се над тълпата. Да се криеш в черупката си като костенурка – това означава да не живееш. Самураят трябва да има дух на герой. Въпреки че това е много опасно и рисковано, то прави животът на самурая пълноценен. Това не е духовната слепота – самураите са умни и силни. Замени своя страх с уважение и внимание.

Дзин – добродетел. Състрадание и жалост. Интензивното обучение прави самурая бърз и силен. Той развива сила, която трябва да се използва за общото благо. Ако съдбата не му даде възможност да я употреби за доброто на хората – той я намира сам.

Рей – уважение. За самурая не е необходимо да бъде жесток и да доказва силата си. Дори и с най-злия враг самураят трябва да бъде учтив. Без това качество, ние не сме нищо повече от зверове. Истинската вътрешна сила се проявява в конфликта.

Макото – искреност. Ако самураят казва, че ще направи нещо, той трябва да го изпълни. Нищо в този свят не може да го спре. Фактът, че е казал нещо, вече е гаранция за изпълнението му. Да каже и да направи – това е едно и също нещо.

名誉

Meййо – чест. За самураите има само един съдия, койт0 може да съди за негова чест – самият той. Решенията, които той взема и изпълнява, отразяват истинското му “Аз”. Не можеш да се скрие от себе си!

忠義

Tюги – преданост. Самураят е отговорен за действията си, доброволно поемайки отговорност за тях. Той е абсолютно верен и лоялен на властелина си и е модел за подчинените си. Думата на мъжа са неговите следи. По тях можете да вървите след него, където и да отиде. Внимавайте, къде вървите вие!