Не изисквайте невъзможни неща от детето си

Не изисквайте невъзможни неща от детето си | Диана

Какво ви се иска като родители и какво може да постигне детето ви са две коренно различни неща. Да – Вие можете да го насилите да направи неща извън желанията и възможностите му, но ефекта ще е краткотраен и незадоволителен.

Престанете да мислите за детето си, като за пряко продължение на Вашето желание. Това, че Вие самите не сте успели да постигнете определено нещо не означава, че насилвайки наследника си да го направи, ще получите онази репарация, която мечтаете.

Притискайки когото и да е, Вие индиректно му казвате да иска и да се стреми към диаметрално противоположното на Вашето желание.

Възможностите и индивидуалните особености са другата основополагаща причина за различните избори: едно атлетично дете трудно ще успее да стои цял ден, седнало в класна стая. Също така – за по-интелектуализирания юноша ще е трудно да изпълнява сложни акробатични движения.

Запомнете:

Открийте къде са силните страни на детето Ви.

Опознайте слабостите му.

Ако искате да го насочите в определена посока го убеждавайте с личен пример, като се въздържате от излишни думи и наставления – те само ще го отблъснат от намерението Ви.

Проверено лично от позицията ми на родител и детски психолог.

Валентин Стоилов / www.detskorazvitie.com