Ниското самочувствие и поведенческата терапия

Ниското самочувствие и поведенческата терапия | Диана

Eдна от основните причини за тревожните разстройства е ниското самочувствие. Самочувствието е начинът, по който чувствате и мислите за себе си и начинът по който се справяте с мнението на другите за вас. Самочувствието е пътят, по който вие преценявате себе си и своите възможности. За жалост много хора не успяват да разберат своята значимост и качествата, които притежават. С две думи казано  –  тревожността и страхът дърпат назад всеки с ниско самочувствие, до моментът до който започне да  оценява себе си.

Постоянната тревожност може да причини проблеми по много начини. Тя може да ви спре да се занимавате с неща, които обичате. Вие може да се почувствате като човек, които е изолиран от живота, като постоянно се  питате – защото животът помага на другите, но на вас – не. Тревожността може да ви спре да се занимавате с неща, за които имате неоспорим талант. Тревожността може да ви втълпи, че се отнасяте неправилно към света около вас и сте неспособен да подържите нормални отношения с другите.

Едно от леченията, подходящи за тревожността, е фокусирането върху ниското самочувствие и коригиране на грешките, които създават постоянните тревоги и напрежение. Това е форма на когнитивна – познавателна терапия, която създава умения, които да променят формирането на погрешни мисли и представи за самия себе си. Тук се набляга и върху промяна на поведението. Навиците стават други, вие започвате да усещате, че има начин да осъществите мечтите си, само ако промените  поведението и отношението към себе си и другите.

Тревожното разстройство може да бъде променено и излекувано, като се използва програма, която ще научи засегнатият как да измени отношението към своите възможности  и постижения.

Програмата за повишаване на самочувствието е доста популярна при лечението на тревожното разстройство. Много от тревогите идват от несъществуващи проблеми, проблеми, които присъстват само във въображението и представите на страдащия. Тези проблеми са известни с наименованието “какво ще стане, ако…” Вашите представи питат – какво ще стане, ако срещнете непознати хора, или се ожените или пък започнете нова работа. Програмата Ви учи как да вярвате в своите възможности, че ще се справите с всякакви проблеми и реакции на други хора.Така ще разберете, че света е много по-спокойно място, като повярвате във възможностите си за справяне във всяка ситуация.

Ето техники, които биха могли да намалят тревогата и да увеличат самочувствието си:
Научете позитивния начин на говорене на самия себе си
Научете се да взимате решения, съобразно своите възможности
Научете, че понякога първо трябва да угаждате на себе си, след това на другите
Научете, че вие не винаги сте безсилен и безпомощен
Научете да взимате правилни решения, които ще повишат банковата ви сметка
Научете, че имате талант и възможности

С други думи, вие трябва да се обучите да намалявате всички ненужни безпокойства, водещи до тревожно разстройство. Медикаментите сами по себе си не биха могли да ви дадат самочувствие, но поведенческата терапия би могла да направи това и да станете по-уверен и реално оценяващ себе си човек, готов да разгърне възможностите си и да покаже истинската си същност на талантлива личност.