Нова версия за произхода на живота на Земята

Нова версия за произхода на живота на Земята | Диана image 1

От дълги години учените спорят как се е появил животът на Земята.

В резултат участниците в тези дискусии са се разделили условно на три лагера.

Първите смятат, че първо трябва да се е формирала ДНК молекулата. Вторите са на мнение, че първо трябва да се е развило явлението метаболизъм, а третите твърдят, че на първо място трябва да са възникнали примитивни клетъчни мембрани.

В ново изследване химици от Медицинския изследователски съвет и Кеймбриджкия университет представят своя версия за зараждането на всичко живо на Земята и показват как са се появили всички строителни елементи на живота, което трябва да удовлетворява абсолютно всички участници в спора за възникването на живота на Земята.

В статия, публикувана в изданието Nature Chemistry, учените описват реакциите, предшестващи формирането на строителните блокчета на живота.

Изследователите изобразили химичните реакции, в резултат на които са възникнали 2- и 3-въглеродни захари, аминокиселини, рибонуклеотиди и глицерин – материал, необходим за метаболизма и за създаването на строителните блокове на белтъците и молекулите рибонуклеинова киселина. Също учените установили как са се появили първите липиди, които образуват клетъчните мембрани на съвременните организми.

Моделирайки условията, които са се наблюдавали на младата планета, изследователите стигнали до извода, че всеки компонент от съставките на живота може да се е формирал от сероводород и циановодород под въздействието на ултравиолетово лъчение.

Освен това изследователите съобщават, че само с използването на тези три прости съставки може да се формират повече от 50 нуклеинови киселини – предшественички на ДНК и РНК. Също така учените съобщават, че древни метеорити са донасяли на Земята различни съединения, които реагират с азота в атмосферата, в резултат на което се отделя голямо количество циановодород.

Циановодородът на свой ред се разтваря във вода и лесно влиза в реакция със сероводорода (в същото време се подлага на въздействие от ултравиолетовото лъчение, идващо от Слънцето). Според изследователите тези условия са напълно достатъчни за възникване на първите строителни блокчета на живота.

Авторите на новото изследване с нетърпение очакват реакцията на своята работа. Възможно е именно тя да лежи в основата на главната теория, обясняваща произхода на живота на нашата планета.