Нумерология на името според Петър Дънов

Нумерология на името според Петър Дънов | Диана

Това е една нумерологична система и правила за това, как да си изберем правилно име, ако сме решили да го променяме.

Учителят често говори в беседите си и при частни разговори, за значението на числата, буквите и човешките имена. Старите евреи са променяли името на болните с име, благоприятно като вибрация за случая и той оздравявал. Египетските мистици са преподавали принципите на числата, като една от най-свещените мистерии. Когато човек изучи принципите на числата и буквите може да постави живота си в хармония с Природата и Бога. Числата, свързани с буквите са енергии, насочени към материалното поле и обуславят качествата на индивида и го характеризират като личност.

1-а10-ж /й/100-с
2-б20-к200-т
3-ц30-л300-ю
4-д40-м400-в
5-е50-н500-у
6-ф60-о600-ш
7-г70-п700-я
8-х80-щ800-з
9-и90-р900-ч /?/

Трите вида вибрации

Трите вида вибрации имат различно значение. Добре е името да има букви от трите вибрации. Буквите с единична вибрация са много силни. Те имат отношение към принципите и действат през целия живот на човека. Двойните вибрации поддържат силата и градят – духовният свят. Тройните вибрации са съграденото, осъщественото на физическото поле. Когато името съдържа букви и от трите вида вибрации,човек има по-благоприятни външни условия и по-богата съдба. Добре е името да бъде дълго с по-голям брой различни букви. Да се избягват къси имена с еднотипни вибрации. Къси имена са Ани, Иво и др. Еднотипни вибрации имат имената Мими Лили и др. Да се избягва съкращението на дългите имена, което винаги би действало отрицателно върху живота на индивида. Например името Трендафила има 10 букви. Не е добре да я наричат Филче.

Значението на числата

Човек живее по 9 години във всяка буква на името си. Девет години съответната буква влияе върху съдбата на индивида със своите положителни и отрицателни качества. Ако името е съставено от малко на брой букви например Ана, след 27 години /3х9/ Ана ще започне нов цикъл на 28-мата си година, в случая с А и отново ще следват три цикъла от по 9 години до края на името. Името Ана може да се удължи с двойно “нн” в средата.

За да узнаете именното число, трябва да съберете числата на буквите на името.

Изчислява се само собственото име. Презимето не се изчислява, защото се отнася до фамилията. Полученото число се редуцира до едноцифрено.

Например името Анна:

1 5 5 1=12=3

Числото 3 е именното число на Анна.

Именното число упражнява най-мощно влияние в живота на индивида.

Вибрацията на именното число владее над опитността на живота.

Числата на единични, двойни и тройни вибрации се разделят на три триади:

I … 1-5–7 … 10-50-70 … 100-500-700

II … 2-4-8 … 20-40–80 … 200-400–800

IIІ … 3-6-9 … 30–60-90 … 300-600-900

Чрез триадите се разбира доколко името и рожденото число са в хармония

Чрез триадите се разбира доколко името и рожденото число са в хармония. Числото на датата на раждане си има своя самостоятелна характеристика. То, както именното число, трябва да се редуцира до едноцифрено, ако не е такова. Например 28 е 2 8=10=1. Единицата е редуцираното рождено число на даден човек, роден на 28-ми. Ако Анна е родена на шестия ден от месеца, нейното именно число 3 и рожденото число 6 са в хармония, защото и двете са от триадата 3-6-9.
Поради хармонично съчетание на двете числа Анна ще има добри външни и вътрешни условия за осъществяване на своите духовни подтици и начинания.
Но ако Анна е родена на първия ден от месеца, рожденото и именното число ще бъдат от две различни триади. Нейната личност ще бъде поставена на ред изпитания, противоречия, болести. Ако именното и рожденото число се намират в различни триади, т.е не са в хармония, между мислите, чувствата и действията на индивида ще липсва хармония. И като резултат несполуката ще идва вместо успеха. Болестта вместо здравето.

Именното число владее над рожденото, защото е велика положителна сила

Именното число владее над рожденото, защото е велика положителна сила, която слиза в посока, към материалния свят. Рожденото число е велика отрицателна сила, която владее физическото поле. То показва пътя, който индивида трябва да извърви при своето еволюционно движение нагоре. Вибрацията на именното число владее над общите житейски условия, индивидът чувства неговата сила в домашни и социални отношения. Рожденото число действа по-пряко върху физическото тяло и засяга здравето на индивида. За да бъде човек здрав, работоспособен, необходимо е именното и рожденото число да бъдат в хармония – в един и същ тригон. Именното число 3 в името Анна и рожденото число 1 не са в хармония. Анна не може да промени рожденото си число, но именното може. Тя трябва да избере ново име с именно число от триадата 1-5-7.

Съветите на Петър Дънов - яжте определена храна през всеки ден от седмицата | Диана

Числата и органите на човешкото тяло

В долната таблица се вижда как числата и съответстващите им букви упражняват влияние върху органите на човешкото тяло. Триадите също оказват влияние върху органите на човешкото тяло.

1, 10, 100 – глава

2, 20, 200 – бъбреци

3, 30, 300 – черен дроб

4, 40, 400 – черва

5, 50, 500 – стомах

6, 60, 600 – мозък

7, 70, 700 – сърце

8, 80, 800 – детеродни органи

9, 90, 900 – нервна система

1 – 5 – 7 – горна част на тялото, от кръста нагоре

2 – 4 – 8 – долна част на тялото, от кръста надолу

3 – 6 – 9 – черен дроб, мозък, нервна система