Осъзнатостта и контролът на дишане

За да развиеш умението съзнателно да разчиташ и създаваш честоти, трябва да се научиш да обръщаш внимание на тънкостите на живота. В опитите ви да познаете себе си неизбежно ще се разкрият нови перспективи на реалността.

Осъзнатостта и контролът на дишането са основните ключове за разбирането и развиването на по-висш разум, тъй като те формират много мощен и естествен начин да се свържат както с вътрешните, така и с външните източници на жизнената енергия.

Чрез фокусирането на вашето внимание вие можете да използвате своето дишане, за да стабилизирате себе си; да имате повече енергия и укрепите своята имунна система, да създадете полезни шаблони на мозъчни вълни и да пътешествате във вътрешността на своето същество, за да придобиете трансцендентално познание и информация от източник отвъд вашите линейни възгледи за света.

Вие трябва да се научите да обръщате внимание на това къде ви отвежда вашето дишане, защото то е много мощен инструмент за активиране използването на своята физическа форма в най-голяма степен. Упражненията по дишане създават силна основа в тялото за онези, които търсят по-висше съзнание и ние горещо препоръчваме да развиете дисциплината винаги да връщате своето внимание към съзнателното дишане.

Дишането е обмен на енергия между външния свят и вътрешната обител на вашето тяло. Няма значение какво правите: дали слагате децата да си легнат, или возите котката, или правите вечеря, дали правите любов, или тичате към службата си, модулирането на своите дихателни стереотипи е начин да останеш центриран, разширявайки употребата на своя ум и разширяването на своите физически умения.

Източник: http://evolife.bg