Поискай и ще ти бъде дадено

Казано е: “Поискай и ще ти бъде дадено.” Това в основата си е начинът, по който всичко се проявява във Вселената.

Когато помолите духа, каквото искате, незабавно ви е дадено в духа. До степента, в която направите място за него в себе си и в света около вас, това, което сте поискали, може да се прояви във вашия физически живот.

Духът, като енергия на съзнанието, преобразува самите атоми, които изграждат материалния свят. Само когато насочим вниманието си към нашата вътрешна духовна същност, можем да започнем да получаваме това, от което имаме нужда, за да изпълним своя живот.

Ако усещате, че нямате дори една свободна минута от работа и не правите място за духовната осъзнатост, тогава това, което вече смятате за предизвикателно, става дори по-неизпълнимо.

Щом обаче изберете да насочите вниманието си към своята вътрешна същност и предоставите място на духа да диша, скоро ще установите, че ставате все по-способни да се справяте с проблемите, да контролирате взаимоотношенията си, да постигате целите си и да изпълнявате своята цел…

Колкото повече място успеете да дадете на себе си, за да бъдете дух, толкова повече от вашия неограничен потенциал ще се проявява в живота ви.

Майкъл Тамура

Източник: http://www.highviewart.com