Притча за отношението към живота

Един човек си вървял по пътя. Изведнъж видял трима работници, които пренасяли камъни.

Попитал първия: Какво правиш?

– Печеля пари.

Попитал втория: Какво правиш?

– Влача тези проклети камъни.

Попитал третия: Какво правиш?

– Строя прекрасен храм.

Едно и също ли са правели работниците?