Рейки – лечение с енергия

Рейки - лечение с енергия | Диана image 3

Рейки е система на лечение чрез полагане на ръце с несравнима простота и мощ. Историята й обхваща почти цялата писана история на човечеството, а самата система на лечение със сигурност е по-древна от всички писмени паметници.

Полагането на ръце Върху тялото на човек или животно с цел да се облекчи болката е древно като инстинкта. Първото нещо, което повечето хора правят, когато изпитват болка, е да сложат ръцете си върху болното място. Когато детето падне и си ожули коляното, то иска майка му да го докосне (или целуне), за да се почувства по-добре. Ако детето е с температура или е болно, майката инстинктивно слага ръце върху челото му. Човешкото докосване носи топлина, спокойствие и изцеление. А също и нежност и обич. Ако изпитват болка, кучето или котката инстинктивно започват да ближат болното място – по същите причини, по които човек използва докосването с ръцете си. При животните майките също ближат малките си, когато те страдат. Това просто действие лежи в основата на всички техники на лечение чрез докосване.

Живото тяло – човешко или животинско – излъчва топлина и енергия. Тази енергия е самата жизнена сила и има толкова имена, колкото са човешките култури. В книгата си „В търсене на целебната енергия” Мери Кодингтън разглежда историята на тази енергия в различните култури на страниците на цял том. Полинезийското племе Хуна нарича тази целебна сила „мана”, а индианците ирокези – „оренда”. В Индия тя е позната като „прана”, като „руах” в староеврейския, като „барака” в ислямските страни и като „ци” – в Китай. Някои лечители я наричат „оргон”-енергия (Вилхелм Райх), животински магнетизъм (Ф. А. Месмер) и „архае” (Парацелз). В Япония наричат енергията „ки” и именно оттам произлиза названието Рейки.

Учителят по Ци Гун, Мантак Чиа, дефинира ци (китайския еквивалент на ки) като: „енергия, въздух, дихание, вятър, жизнен дъх, жизнена същност” – „активиращата енергия на вселената”. Ци Гун е древна азиатска лечителска наука. Тя цели да усили и съхрани ци чрез насочване движението на енергията вътре в тялото. Ци или ки е електрическа по тип енергия, която създава тялото и определя здравословното състояние. Когато ки напусне живия организъм, отива си и животът. Ци или ки е и основната жизнена сила на Земята, планетите, звездите и небесата и тези енергийни източници влияят върху ки енергията на живото тяло. Всичко живо съдържа ки и я излъчва – тя е биомагнитната енергия на аурата.

При жизнената енергия на Рейки, енергийните канали на тялото на посветения като Рейки лечител човек са отворени и отблокирани благодарение на настройката Рейки. Така той не само получава повече жизнена енергия или ки за самолечението си, но се свързва и с източника на универсалната ци или ки енергия. Този източник може да бъде дефиниран по всеки избран от лечителя начин. Аз го наричам Богинята. Други подходящи термини са Бог, Висше Аз, Първоизточник, Вселена и всички други названия на първоизточника или жизнената енергия. Рейки не е религия, нито е свързана с някаква религия. Тази жизнена енергия е източникът на самия живот и е далеч по-древна и като понятие, и като факт от всяка религиозна философия.

Настройка при Рейки

Макар всичко живо да притежава ки, настройката Рейки създава по-силна връзка между получателя и безграничния енергиен източник. След първоначалното посвещаване в Рейки I получателят става проводник на тази универсална целебна енергия. От момента на настройването до края на живота си единственото, което той трябва да прави, за да се свърже с целебната ки енергия, е да положи ръце върху себе си или върху някой друг и тя моментално ще протече през него. Чрез осъществяването на пряка връзка между получателя и източника на ки, настройката увеличава и жизнената енергия на получателя. Той усеща енергия, която първо лекува самия него, а после и другите, без да го изтощава. През няколкото кратки минути на процеса на настройване приемащият енергията Рейки получава дар, който завинаги ще промени живота му в положителна посока.

Именно процесът на настройване или посвещаване отделя Рейки от всички останали форми на полагане на ръце или лечение чрез докосване. Настройката не е лечебен сеанс, тя създава лечителя. При Рейки I ученикът получава първата комбинирана настройка (4 настройки, ако го обучава традиционен Рейки учител). Получава допълнителна настройка при Рейки II и още една – при Рейки III. Настройката при всяка степен увеличава способността му да провежда ки. Именно самите настройвания са Рейки и без този процес – който трябва да бъде предаден непосредствено от учителя, майстора на ученика – лечебната система вече не е Рейки, а нещо друго.Настройките се извършват индивидуално и могат да бъдат превърнати в красив ритуал или да се направят набързо и без церемониалности. И в двата случая получаването на настройката е магически дар. Започва се с това, че учителят застава зад получателя и очертава символите. После повтаря ритуала отпред и отново се връща зад ученика, за да завърши процеса. При това усещанията са толкова различни, колкото е броят на учениците. Някои виждат цветове, други – картини, трети си спомнят предишен живот – особено живот, в който са притежавали Рейки. Някои се изпълват със светлина или усещане за пълен покой, блаженство или любов. Преживяванията на някои ученици могат да бъдат по-силни, отколкото на другите. Усещанията са ясно доловими, но ненатрапчиви. Когато го помолят да положи ръце върху някого, за да му предаде енергията, новият лечител Рейки може за първи път да изпита характерната за Рейки топлина, която дланите му излъчват.От този момент нататък човекът, преминал през настройването, е Рейки лечител и в него се отключват способности, за които дотогава не е и подозирал. Настройването не носи на получателя нищо ново; то просто отключва и активира нещо, което е заложено в него. Процесът напомня свързването на лампа във вече електрифицирана къща. Когато лечителят полага ръце с намерението да лекува, той включва лампата. Традиционните учители твърдят, че ако получиш Рейки в този живот, значи си я притежавал в предишни прераждания. Казват, че Рейки е припомняне, но аз смятам, че е нещо повече от това. Всички сме притежавали Рейки в предишните си животи; тя е част от генетичното ни наследство и е заложена във всички нас.

Reyki_430x200

Степени на Рейки

Рейки I

Рейки се подразделя на три степени. При Рейки I самата настройка лекува физическите заболявания на получателя. Често през месеците след инициацията здравословното му състояние се подобрява. Лечебните Рейки I сеанси са предимно за самолечение. Рейки I лечителят може да лекува и други хора, с които има непосредствен контакт. Това лечение е известно като пряко лечение – лечителят трябва да положи ръце върху себе си или върху другия човек.

Адаптацията към настройката Рейки I отнема три или четири седмици. През това време Рейки енергията може да се задейства самоволно и в моменти, когато инициираният не лекува. Той може да се почувства дезориентиран или да усети гъдел, да има ярки сънища, включително и за минали пререждания, или да получи симптоми на детоксикация, например разстройство, хрема или засилено уриниране. Но въпреки това ще се чувства добре. Всъщност, по това време енергията се настройва и увеличава способността на лечителя да я провежда. В аурата и в тялото му влиза повече ки енергия, отколкото е имал преди, и аурата и чакрите му се изчистват. Ако този процес предизвиква дискомфорт, самолечението или лекуването на друг ще възстановят баланса на енергията и ще тушират усещанията. Най-добре е след посвещавансто в Рейки I да се провеждат възможно най-много лечебни сеанси поне през първия месец, включително и всекидневно самолечение.

Рейки II

Настройката Рейки II значително увеличава количеството целебна енергия и се съсредоточава Върху емоционалното, духовно и кармично лечение на получателя. След настройването миналите емоции, неизлекуваните стари ситуации, минали животи и негативни мисловни шаблони изплуват на повърхността, за да бъдат напълно излекувани. Този процес може да продължи до шест месеца и макар невинаги да е приятен, е положителен и необходим.

Лекуването с Рейки II усилва значително мощта на преките сеанси. Освен това, то предоставя методи и средства за лечение на хора, които не присъстват – лечение от разстояние. При Рейки II се въвеждат и за първи път се използват съзнателно три от символите на Рейки. При Рейки I символите вече са в аурата на лечителя и се излъчват несъзнателно от дланите му, когато лекува. Рейки II започва да насочва енергиите им, а също така предлага и предварителна информация за канализирането на енергията, необходима за предаването на настройките като Рейки III.

Рейки III

Рейки III е степента на майстор/учител. Майсторът е обикновен учител, овладял съответната дисциплина. В термина изобщо не се влага превъзходство или собственическо чувство. Настройката включва енергия на духовно равнище и води до духовното изцеление на получателя. Тази енергия е чиста радост, единение с всичко живо и връзка с Богинята/Първоизточника. След тежката работа, следваща настройката Рейки II, Рейки III е радостен дар. При лечебни сеанси практикуващият Рейки III усеща по-нататъшно нарастване на способността си да провежда целебна енергия и лечителските му умения също достигат по-високо равнище. Рейки III включва още два ключови символа и по-нататъшна езотерична информация за символите и за метода на предаване на настройките. Тази степен се препоръчва само за сериозни лечители и особено за онези, които желаят да преподават Рейки и да я превърнат в основна част от живота си.

Rejki-framar Как лекува Рейки

Процесът на усвояване започва с Рейки I. След първоначалното настройване човек просто трябва да положи ръце, за да лекува – или върху болното място, или като използва позициите на ръцете за цялото тяло. Ки енергията се грижи за останалото, без да има нужда от насочване, като протича през ръцете на лечителя Лечителят може да знае или да не знае къде е необходимо лечение, но енергията притежава интелигентност, далеч надхвърляща човешката, и ще отиде там, където трябва. Тя не се извлича от лечителя или от аурата му, а от Богинята/Първоизточника на живота. Лечителят полага ръце в серия от позиции, съставляващи сеанса, а Рейки извършва останалото. Енергията лекува на всички телесни равнища – психическо, емоционално, умствено и духовно.

Енергията Рейки лекува човека цялостно. Например, при лечението на главоболие, Рейки може да излекува и други органи и равнища. Макар ръцете на лечителя да са върху болното място – главата, първоизточникът на главоболието много често е храносмилателната система. Ако главоболието се дължи на проблеми в храносмилането, освен към болката в главата, енергията отива и към червата. И двете области са на физическо ниво. Ако за главоболието има емоционални причини, например стрес, Рейки лекува и на това равнище. Същото става и когато първоизточникът на болката е на умствено или духовно телесно равнище. Ако пациентът има и друго заболяване, например алергия, Рейкище подейства и там, независимо дали болният го е споменал пред лечителя или не.

Хората и животните, не са само физически същества. Ние притежаваме плътно физическо тяло, което може да бъде непосредствено видяно или усетено чрез допир, но имаме и три други тела. Те са невидими, нематериални нива, съставени от ки, и те управляваш състоянието на физическото тяло. Лечението не може да бъде само физическо, то трябва да включва и вибрационните енергийни тела. Докато традиционната медицина лекува само физическото тяло, нетрадиционното лечение – и особено Рейки – лекува всичките четири тела. Затова то отива много по-далеч от медицината и резултатите от него са далеч по-цялостни. В примера с главоболието взимането на аспирин може да облекчи болката, но по никакъв начин няма да излекува първоизточника. Рейки се занимава не само с очевидната болка, но и с причината за нея. При взимането на аспирин болката вероятно ще се завърне след три часа; но с Рейки главоболието ще изчезне за постоянно.

История на Рейки

Началото на Рейки лежи в мрак. Според традицията в края на 19 век японецът д-р Микао Усуи преоткрил тази древна, непокътната енергийна система за активизиране на универсалната сила на живота и я предал на своя последовател д-р Хаяши.

Една американка от японски произход, Хавайо Таката, пренесла през тридесетте години тази система на Запад – на Хаваите. Едва в края на седемдесетте години тя провежда първите семинари на американския континент. През 1979 година тя се среща там с д-р Барбара Рей, университетски преподавател, доцент с няколко докторски степени по дребни езици и култури, и я обучава за учителка. Д-р Барбара Рей знае от университетските си занимания и изследвания, че във всички високо разбити култури е имало знание за пряк достъп до универсалната енергия, което наистина като тайно знание е било предавано в малък кръг от учител на ученик в мистерийните школи. След като изучава първата степен при Хавайо Таката и получава първата настройка от нея, тя интуитивно разбира, че сега е преоткрила това изгубено знание.

През август 1980 г. двете жени основават в Атланта, Джорджия, Американската Рейки Асоциация, на която пред повече от двеста посетители г-жа Таката обявява Барбара Рей за своя официална приемница. През декември 1980 г. г-жа Таката умира, след като е предала на Барбара Рей цялата енергийна система с всички степени и процеси на настройване.

През 1988 година тази организация, която още през 1982 година е променила името си на „Американска Международна Рейки Асоциация”, започва да се нарича „Рейдиънс Текник”, за да изясни, че става дума за Рейки и не трябва да се бърка с всичко онова, което междувременно се предлага под името „Рейки”.

Повече на: Рейки – лечение с енергия: www.NewAge.bg