Вие сте лечители – всеки един от вас…

“Мили Боже, с намерение избирам да се махна и си давам позволение да оставя тази болест да си отиде. Тя не е добра за мен. Пречи ми да бъда онова, за което съм дошъл тук“.

Харесват ли ви тези думи? Те са самата истина. Самата истина! Избор! Това е смисълът на новата епоха. Вие сте лечители – всеки един от вас…

…Сега ще обсъдя биологичното лечение. Стигаме до същността на историята за човешката биология. Лечители, чуйте как протича лечението, което не е тайна за вас. Човекът, който е пред вас с молба за лечение трябва да ИЗБЕРЕ да се излекува. Вие може да отвърнете: „Крион това е смешно. Всеки един човек, който идва при мен, има намерението да седне там, така че естествено е ИЗБРАЛ да се излекува.“ А ние казваме: „О, не, не е така“. Много от тези хора избират просто облекчението. Те искат да се почувстват по- добре. Искат да ги оправите- ВИЕ да оправите ТЯХ. ВИЕ! Що за личен избор е това? Те не избират да се излекуват, избират да преотстъпят отговорността на ВАС да ГИ излекувате!

….Този който идва при вас, трябва да даде позволение с личния си избор да оздравее. Затова е добре да проведете церемония около това събитие. Затова следващия път, когато някой- например някоя жена- седне пред вас, кажете: “ Хайде да изречем заедно няколко неща. „Попитайте я: “ Искаш ли да се излекуваш?“ Тя ще каже: “ Да, искам.“ Тогава я накарайте да изрече на глас думите! Помолете я да каже какво ВЪЗНАМЕРЯВА. Биологията ще я изслуша и ще я чуе. Позволение за лечението! О, какъв звук! Каква разлика! Какъв избор!

Стигаме до нещо важно, което обаче звучи странно. Лечителите всъщност не лекуват. Те дават на тялото позволение да постигне временни балансирани качества. Онези от вас които се занимават с енергийна работа, знаят много добре какво имам предвид. Лечителите не лекуват. Лечителите са помощници за постигане на равновесие. Но работата я върши човекът на кушетката. Знаехте ли го?

Човешкото тяло се балансира от само себе си. И всички лечители и всички свойства на веществата, използвани за лечение на човешкото същество, целят УЛЕСНЯВАНЕ НА САМОБАЛАНСИРАНЕТО. Защото биологията може да прави чудеса. Тя се стреми към равновесие. Така е замислена…

Искаме да ви дадем шест особености на лечението, които вече познавате, но ние ще ги коментираме…

1. ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ: Това е онзи вид лечение, при който лечителят не докосва пациента. Енергиите се смесват по начин, който помага на човека на кушетката. Тук има толкова голям потенциал! Защото, ако човекът на кушетката вибрира на високо ниво и знае за тези неща, и е дал позволение да се излекува, лечителят, който провежда енергийната работа, ще постигне прекрасни чудеса. И този на кушетката ще се излекува благодарение на тази енергийна работа, при която никой не докосва другия!

Помислете за това. Това е дарът на новата епоха. Най-важния. Номер Едно! Това няма да се получи по същия начин при хората с ниска вибрация. Затова онези от вас, които се занимават с това енергийно лечение, виждат и документират факта, че то (енергийното лечение) не е за всеки. Защото онези на кушетката, които са просветлени и имат представа за позволението и избора, получават най- добър резултат. Онези, които не са и са с по-ниска вибрация, често си тръгват без изцеление.“.

Тогава какво можем да предложим на хората с по- ниска вибрация?“, ще попитате вие. Това е следващата стъпка. Вие го наричате лечение с полагане на ръцете.

2. ЛЕЧЕНИЕ С ПОЛАГАНЕ НА РЪЦЕТЕ. То изисква лечителят да докосва обекта на лечение, когато пациента е с по- ниска вибрация (от лечителя).

3. ЛЕКАРСТВА – ЕСЕНЦИИ НА ЖИВОТА: ( според мен, тук се имат предвид билките и хомеопатията).

4. МАГНЕТИЗМЪТ (това няма да го преписвам защото е много дълго) ( тук ще добавя отново от книгата, че когато някой се балансира ползвайки помощ от вън не трябва да продължават да прилагат външна сила след излекуването. защото все едно казват на тялото си: “Не вярвам, че ще се балансираш; затова ще продължа да ти давам стимули – завинаги“.

Искаме да ви кажем, скъпи мои, че тези лечебни методи крият реална биологична опасност, когато ги използвате непрекъснато и не зачитате естествените способностти на биологията да се балансира. Някои хора използват магнитните уреди, тъй като те създават прекрасно усещане. Това е капан за тялото! Защото клетките се чувстват различно, когато ги стимулират…

Балансирайте тялото и отстранете стимула, когато приключите!

5. ХИМИЯ: Използването на химията и химикалите е ниско енергиен метод на лечение. Но и то се уважава от Духа, тъй като науката за химията във вашето тяло е валидна и помага на онези, които имат нужда от нея, макар да изглежда ниско- енергийна концепция. Това е просто защото още не сте намерили нищо друго във висшите ешелони на лечението, което да я замести. Или ако има такова лечение, пациентът може да не реагира на него поради собствената си по- ниска вибрация.

Затова не смятайте, че тъй като химията спада към нисшия ешелон, тя не е за вас. Ако върши работа скъпи мои, и ви поддържа живи на тази планета, това е достатъчно. Но когато можете, се опитвайте да преминете към други методи. Проблемът с химията е, че тялото е фино настроен организъм и когато поставите в него химия…

6. ИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ: Тя може да е най- нисшата, но пак казваме, че понастоящем тя представлява част от вашата най- добре развита наука. Тя може да бъде незаменима. Лечителите, които които се занимават с енергийна работа биха се радвали да видят излекуваните, които вибрират заедно с вас – които разбират и дават избор и позволение на тялото си. Но има други, които никога няма да го направят.

Затова вие се спускате по стълбицата и ги насочвате да открият лечението, което ще им помогне и понякога то се оказва номер шест, инвазивната хирургия. Ако това е единственото средство да запази живота им на планетата, приемете го за не по- малко свещено от енергийната работа!„…

от книгата “Партньорство с БОГ“ шеста книга на Крион

Чрез Надежда Милчева/ Медицина на прехода

Източник: http://5itagor.com