Свръхспособностите на Марин Дажо – загадка на историята

Свръхспособностите на Марин Дажо – загадка на историята | Диана image 4

Марин Дажо (Mirin Dajo) посвещава живота си за да докаже на хората своите свръхспособности.  Той е говорил на  медицински конгреси в присъствието на много лекари, лекари и журналисти, които са записвали показанията на тялото му.

Mirin_Dajo_promotional

Остри игли и ножове преминавали през сърцето му, белите дробове и далак, понякога през няколко органа едновременно, без кръв. Той казвал, че предметите  просто се дематериализират вътре в него, и затова не му нанасят вреда. От време на време остриетата били посипвани с отрова или били  ръждясали. В реч в Цюрих, за да докаже на публиката, че това не е измама, Дажо бил пробит с три  кухи тръби, през които тече вода.


Неговият помощник отбелязвал телепатичните му  способности, а  лечението на хора ставало в   присъствието на лекари. Хората често припадали от това, което виждали.

Също така са били правени рентгенови снимки, на които се виждали пронизаните с шпаги  вътрешни органи. След   изваждането им от  тялото му , оставали само малки точици. Подобни проучвания са провеждани и в Базел и Берн.

Mirin_Dajo_X-Ray

Изпълненията на Марин Дажо  не са правени заради слава или богатство –  той искал да покаже на света, че има нещо по-голямо, отколкото реалността, и човек може да съществува отвъд материалния свят.

Хората трябва да разберат, че има висша сила, Бог, който дава тези способности като ясен знак, че има нещо повече отвъд материалистичния мироглед. Той е твърдял, че носи послание за мир , и материалистичният път на човека води до нищета и войни.

https://www.youtube.com/watch?v=A2JQHBx1Tek

Източник: НЕПОЗНАТО

*Диана.БГ: Разбира се, даваме гласност и на скептичните мнения спрямо Марин Дажо и неговите възможности. Повече информация и видео можете да видите тук.