Три етапа от живота на синовете, които не са за изпускане

Често родителите на момчета следват правилото, че от първите дни от живот на детето им, то трябва да бъде възпитавано като мъж. Най-устойчивата традиция учи, че момчетата не плачат. За радост обаче има и такива, които се опитват да наложат идеята, че няма нищо лошо в това, едно момче да бъде чувствителен човек. Възпитанието на момчетата понякога е истинска битка. На първо място между двамата родители, но и между всички роднини, пряко или косвено свързани с тази задача.

За добро или лошо светът, в който живеем се развива с шеметна бързина и традициите не са това, което са били преди 20, 30 или 40 години. Ролята на мъжете в обществото е различна и това дава пряко отражение върху възпитанието и образованието на повечето момчета.

Австралийският психолог Стив Бидълф твърди, че съвременното общество е загубило основните си особености по отношение на възпитанието на момчетата. Това, до голяма степен усложнява задачата на родителите, които искат да възпитат щастливи и уверени синове. Стив Бидълф е убеден, че светът се нуждае от положително настроени и свободомислещи хора, а не от роботи, готови само за работа или за война. В книгата си „Как се възпитават момчета?“ Стив Бидълф споделя разбирането си за тревогите на родителите, на които предстои да възпитават и обучават синове.

Момчетата са упорити, своенравни и впечатлителни. Те могат да тръгнат по всеки път, който им се изпречи и да станат добри или лоши. Психологът обаче е сигурен, че ключът към правилното възпитание на синовете е разбирането на тяхната природа.

Според Стив Бидълф основните етапи в развитието на момчетата са три.

Момчетата не израстват без сътресения и перипетии. Възпитанието и отглеждането не са само тревогите за това дали малкото момче е здравословно нахранено и облечено в чисти дрешки. За да израсте отговорен и уверен младеж, всяко момче е необходимо да бъде възпитавано търпеливо и с внимание.

През различните периоди от неговия живот момчетата преминават през различни настроения и фази на развитие и от особена важност е какво точно трябва да се изисква и очаква в отговор от детето и кога.

Трите основни етапа на израстването на момчетата са универсални и се оказва, че съществуват независимо от времето и социалните условия.

Първият етап обхваща периода от раждането до шестата година. Това е възрастта, през която момчето е най-тясно свързано с майката. Това е времето на „нейното“ момче, въпреки че бащата също има огромна роля през този период. В този период е много важно малкото момче да получи достатъчно любов и усещане за сигурност. Именно от нея то ще черпи сили и увереност цял живот.

Вторият етап обхваща периода от шест до четиринадесет годишна възраст. Това е  периодът, през който момчето формира своите собствени вътрешни чувства. То осъзнава своята момчешка същност и се опитва да учи, следвайки съзнателно примери от живота на своя баща.  Майката продължава да е много близък приятел и душеприказчик, а светът се превръща в едно много по-интересно и вълнуващо място. Целта на възпитанието в този период е детето да трупа знания и да развива способностите си, като не се пренебрегва развитието на качества като доброта и откритост, които да  подпомогнат развитието на хармонична личност. Именно през този период от живота си всяко момче има шанса да развие чувствата си, да се научи да се радва и да осъзнае привилегията от това, че е родено момче.

Третият етап продължава от четиринадесет години до зряла възраст. През тези години от особена важност е момчетата да контактуват с бащите си активно, както и с други възрастни мъже, така че да бъдат готови да приемат всички предизвикателства в живота си в бъдеще. Майките постепенно остават на заден план. Приятелствата придобиват още по-голяма тежест. В този период момчетата развиват чувството си за отговорност, придобиват самочувствие и самостоятелност. През този период не бива да се преустановява връзката с родителите, дори напротив, най-добре е те, по възможност, да вземат активно участие в живота на сина си.

Основните критерии за добро възпитание през всички периоди от развитието на момчетата е да се култивира чувството за сигурност и честност.

От всичко казано до тук става ясно, че бащите на момчетата на възраст от шест до четиринадесет години не бива да са прекалено отдадени на професията си, защото това би било в ущърб на синовете им, макар повечето съвременни татковци да са именно работохолици.

Справедливо е да се каже, че много проблеми – особено тези, свързани с поведението на момчетата, тяхната липса на мотивация в училище, а след това и проблеми със закона във връзка с някои провинения, произтичат от факта, че много от родителите не знаят за тези три етапа на развитие на момчетата и никой не им предоставя необходимата подкрепа навреме.

Първите седем