Възстановяване на мъжките и женските енергии в тялото

Възстановяване на мъжките и женските енергии в тялото | Диана

Земята чрез Памела Крибе

Мили приятели,

Аз съм вашата Майка-Земя, носеща ви върху себе си. Постоянно прониквам във вас и ви  захранвам и вдъгновявам със своята енергия. Ние си принадлежим един на друг, заедно танцуваме един и същи танц.

Да живееш в тяло, мъжко или женско, означава взаимодействие между Душата и това, което принадлежи на Земята. Почитайте прекрасното си тяло, което съм ви дала. То е израз на женска или мъжка енергия. Почувствайте тази красота. Наблюдавайте я отвътре. Усетете мощните енергии на тялото си, емоциите му, чувствата, страстите и желанията му. Това са силни енергии, на които вие понякога се съпротивлявате. Опитайте се да почувствате за миг цялата чиста красота на тялото си, без желание да го контролирате. Почувствайте силовото поле, което е едновременно и физическо същество.

Вашето тяло постоянно ви дава информация, но вие често я игнорирате, защото си мислите, че знаете всичко по-добре и с ума си решавате кое за вас е по-добро и по-правилно. Често игнорирате тялото си – моя дар за вас. Моля ви да обърнете внимание на земята под краката си,  тази, на която стоите през целия си живот и да се върнете към Свещеното си тяло – вместилището на Душата. Помирете се с тялото си и престанете да се съпротивлявате на енергиите, които то проявява, като започнете с това да ги уважавате. Душата ви е получила покана за танц с енергиите на Земята, с енергиите на жена, с енергиите на мъж, със съвместните енергии.

Хайде да направим това днес. Опитайте се да оставите своите убеждения за правилно и неправилно, за това какво е допустимо и какво не. Постарайте се напълно да отхвърлите тези идеи. Позволете си да си говорите със самите енергии. Ако се огледате наоколо, ще видите в природата непрекъсната игра на енергии и сили, във вятъра, във водата, в температурата, в сезоните, в климата. Всичко се намира в постоянно движение, но се стреми към определен баланс и равновесие, макар че на всичко е позволено да върви по свой собствен път. Властната необходимост да се контролира и организира, в крайна сметка води до дисбаланс, към неравоновесие. Същото се отнася и за човешката природа, доколкото тя се явява част от природата на Земята. Оставете опитите да контролирате всичко и всичко да манипулирате. Вижте кой сте вие, тук и сега, в този момент. Позволете на желанията ви да се проявят и да „поговорят“ с вас.

Всеки от вас, присъстващ тук, жадува за любов. Любов в отношенията си с другите и любов към себе си. Любов, за да я давате на другите, и за да я получавате. Така и трябва да бъде, доколкото това желание е искрено. Но въпреки това силно желание, една част от вас пребивава в състояние на страх и в тъмнота. Тази част от вас ви заставя да се страхувате от любовта. По този начин, макар че една част от вас жадува и се стреми към любовта, другата страна неволно ви закрива от любовта – отдаването и приемането й.

Ве сте първопроходците на новото време. Вие сте пионери. Стъпвате на нова земя, на неизследвана територия. Искате да живеете от сърцето, от Душата и искате да разберете какво е това любов в действителност. Но не образите на любовта, които представят медиите, а великата и необятна любов. Любов, която позволява на двамата партньори да остават напълно тези, които са. Любов такава, каквато е замислена от природата.

Сега е преходно време на Земята. Все повече и повече хора искат дълбочина на отношенията си, истинска среща с друг човек и именно в тази посока ви води вашият път. Но този път води не само към върха, но и към падения, доколкото на този път се срещате със своите страхове, предубеждения и предразсъдъци от родителите си и предците, от болката на поколенията преди вас. Това е изборът, който правите, избирайки взаимоотношенията си на Новата Ера. Още повече – вие избирате друго битие. Избирате откритостта и искреността, идващи от самата ви сърцевина на това, което сте. Следователно този избор поставя пред вас задачата да откриете и изявите от позицията на своята Душа тази ваша част, която се крие все още в мрака.

Хайде днес открито и без осъждане да погледнем това, което все още се крие във вас. Каква болка, какъв страх живее там? Какво не ви дава да обичате себе с и другите? Нека в началото да погледнем към миналото, на това как са се развивали мъжките и женските енергии в миналия век? Ще видим, че столетия наред доминират мъжките енергии, това, което е донесло страдания и на двата пола. Мъжката енергия, доминираща в историята ви, е била в много ментални енергии, стремящи се да направляват и опеределят както земната, така и човешката природа. Тази форма на енергия иска да ограничава и контролира и често зад това стои жаждата за власт.

Тази енергия е работела във всички слоеве на обществото. В правителствата, в религиите, в ежедневния живот се е подтискала женската енергия, емоционалната и интуитивната. В резултат, жените започнали да се чувстват непълноценни. Женските чувства не били за предпочитане, а дори изцяло са се отхвърляли. Такъв е бил преобладаващия начин на живот. Жените били считани за граждани второ качество хора и се отнасяли с подозрение към женските енергии като цяло.

Ако сте агресивни, съсредоточени върху контрола, силата и манипулирането посредством ментални процеси, женският аспект скоро ще стане ваш враг, доколкото той по своята природа е по-гъвкав, по действен и повече свързан с чувствата и емоциите. Женската енергия е източник на вдъхновение. Тя създава мост към Душата ви. Душата ви тече през женската ви енергия. Мъжката енергия е подназначена да поддържа това вдъхновение, да осъществява възможност за проявление и да го утвърди в материалния свят.

Именно така трябва да бъде, при условие, че мъжката и женската енергия работят добре заедно. Но през вековете тяхното естествено сътрудничество се е разрушило и мъжете и жените са станали чужди един на друг, започнали да се противопоставят. Това станало не само във външните отношения между мъжете и жените, а и в сърцата на всеки мъж и всяка жена. Мъжете се отдръпнали от собствения си емоционален живот, а жените са започнали все по-често да чувстват неувереност в отношението към собствената си същност и в действията си. Мъжкото доминиране е нанесло съществени рани и в двата пола.

Моля ви да се присъедините към мен в следната визуализация. Представете си мъж и жена, застанали един до друг. Бих искала много схематично да изобразим мъжката и женската душа на колективно ниво. Много схематичен общ образ, но така, че да можете да го разпознаете и идентифицирате.

Когато видите мъжът в исторически план, изпитващ болка, ще видите човек, чиито емоции не могат да протичат достатъчно свободно. Мъжът се асоциира с мисленето, с действието, но връзката със сърцето е разрушена или е трудно да се осъществи. Ако погледнете на силуета на мъжа, ще видите, че той живее в някакъв корпус или броня. Тази броня от една страна му дава чувство за безопасност, но от друга страна го ограничава, подтиска сърдечните му преживявания. Ще видите прилива на неговите страсти и любов, но този поток не може да протича свободно през бронята, блокирайки го отвътре. Мъжете не могат добре да изразяват чувствта си, защото са принудени да се борят със тази стара броня, която в действителност вече не им подхожда. И вие виждате, че има вече пукнатини в тази броня.

Мъжете се борят срещу тези древни доспехи, доколкото искат да изразят навън чувствата си. Но в границите на тези ограничения, които са резултат от минали съждения, те както и преди са си все още мъже и не могат да изразят определени сърдечни емоции и наистина да се свържат с друг човек. От гледна точка на тези ограничения, когато прекрачват собствените си забрани, те се отказват от определена безопасност, а това е страшно.

Сега хайде да погледнем как изглежда жената в резултат на дългата минала болка и подтискане. Ако погледнете този женски образ, то първото нещо, което ще видите е, че нещо не достига. В резултат на подтискането и сексуалното насилие, която е изпитвала в течение на хилядолетия, образът й не е пълен. Има блокировки, особено в корема и в долните чакри.

Болката от насилието е преголяма. И когато травмата е прекалено силна за изживяване, хората по някакъв начин бягат от нея. Те се опитват да напуснат тялото си, губят връзката си с Земята, с вътрешната си сила, доколкото пълното присъствие в тялото им става много болезнено за тях. Това се отнася за всички жени на глобално ниво.

Сега си задайте да включите въображението си към двете фигури, и ще започнем с мъжа. Представете си, че със своето осъзнаване сте вътре в този мъж. Почувствайте болката там и едновременно желанието отново да чувства и да живее със сърцето. Погледнете дали няма да се разпознаете в някои от ограничаващите доспехи. В някаква степен и вие също ги носите тези доспехи, които ви дават очевидна за вас уверенност в контрола, но същевременно скриващи от вас светлината и не позволяващи на вашата Душа да сияе на Земята. Можете ли да кажете на този мъж, а по този начин и на себе си, че може да свали тази броня късче по късче, все повече освобождавайки се от нея. Може да се освободите от това, което ви е предостатъчно и от което нямате повече нужда. Направете това сега, но не насила. Погледнете какво ще отпадне от самосебе си.

Наблюдавайте как се чувствате все по-свободни в енергийното си поле и в емоциите си и накъде тече освободената енергия. Може да откриете място в тялото си, където тази енергия се движи спонтанно. Може би част от тази броня ще остане или няма да отстъпи. Нека бъде така. Не е задължително изведнъж да отпадне цялата броня. По този начин си помогнахте, а също помогнахте и на широкия спектър мъжки енергии тук, на Земята. Енергиите, които искат да се променят. А сега излезте от въображаемата фигура на мъжа.

Пренесете вниманието си от фигурата на мъжа към фигурата на жената. Обърнете внимание как я виждате. На нейните неувереност и незащитеност, крехкост и деликатност, не смеещи да се проявят в своята пълнота. Позволете на съзнанието си да се спусне в нейното съзнание и в нейното тяло. Може да усетите нейния страх и съпротивление на нейната цялост, които се спускат към уязвимия корем и утроба.

Аз, Майката Земя, съм с вас, когато правите това, затова вие сте в безопасност. Имате моята подкрепа, затова не се страхувайте. Почувствайте енергията вътре в женската фигура. Покажете й, че вие сте там за нейното благо, че я приемате. Кажете й колко е прекрасна, как й се радвате в този свят, на Земята. Необходими са ни нейните интуитивност и връзка с Душата, която тя прави с вътрешното си знание и красота, които внася в живота. Необходимо ни е да се върне отново на Земята.

Представете си стълба, спускаща се от Небето, и цялостната и истинска женска енергия как слиза бавно по нея. Направете това за себе си и за цялата женска енергия тук и сега. Необходимо й е да се почувства желана на Земята, защото тя се е откъснала от Земята заради преживяната агресия и болка.

Тази болка все още е във вас, независимо от това дали сте жена или мъж. Ето защо ви е толкова трудно да позволите на емоциите си да се изразяват свободно и да се решите да станете това, което сте дълбоко в Душата си. Вижте дали можете да се приближите до стъпалата на тази стълба, но й дайте свобода на действие. Не е задължително да се премине цялата стълба веднага. Сега оставете тази въображаема фигура и се върнете в тялото си.

Можете да се визуализирате в триъгълник, заедно с тези мъжка и женска фигури. Тези образи са свързани с вас, с личния ви живот. И в същото време излизат извън границите на личния ви живот, доколкото са силово поле, пронизващо обществото като цяло.

Признавайки старите рани чрез въображаемите фигури в тази визуализация, вие лекувате част от себе си и се освобождавате от миналото. Отново можете да станете вдъховен и чувстващ мъж и силна и уверена в себе си, интуитивна жена. По този начин се освобождавате от болката на миналото и помагате за изцелението на колективното съзнание.

Благодаря ви за работата, която вършите в този процес на преобразуване. Вие сте първопроходците на Новото Време.

© Pamela Kribbe

http://www.jeshua.net

Превод Таня Темелкова