Вярвате ли в свободата на волята?

Ако лишите човека от вяра в свободната воля и го убедите, че решенията му се манипулират от външни сили, ще нанесете сериозен удар по неговото себеусещане и идентичност.

До този извод след експерименти са стигнали американски учени, автори на статия в изданието Social Psychological and Personality Science.

„Вярва ли човекът в свободната воля, или смята, че постъпките му се предопределят от природата и обществото – това има важни последствия за психическото му състояние“, отбелязва водещият автор на изследването – Елизабет Сето (Elizabeth Seto).

За да уточнят влиянието на свободата на волята върху себеусещането на човека, учените събрали 300 доброволци и ги разделили на групи на случаен принцип. Те трябвало да пишат съчинение – за опит, потвърждаващ свободата на волята (едната група) и за нейното отрицание (втората група).

След това доброволците преминали тест, който оценявал тяхното чувство за собствено Аз. Оказало се, че невярващите в собствената си свобода на волята доста по-зле разбират себе си и страдат от самоотчуждение.

Във втория експеримент доброволците и в двете групи били поставени пред избор: да оставят малка сума пари при себе си или да я пожертват за благотворителност. След това ги попитали доколко искрена смятат постъпката си. Групата на „несвободната воля“ отбелязала сравнително висока неискреност.

„Тези резултати говорят, че властта над собствените постъпки и техните последствия са важен елемент в чувството за личност. Ако хората са уверени в свободата на собствената си воля, те повече се доближават до своето истинско Аз“, казва Сето. В бъдеще учените планират да изяснят, дали чувството за свобода поощрява аморалното поведение.

По-рано психолозите са стигнали до извода, че опитите да се намали вярата на човека в свободата на волята засилва агресията, поражда лъжи и конформизъм, а също отслабва чувството за благодарност. Други изследвания са установили, че самоотчуждението е свързано с повишена тревожност и депресивни състояния.