За да ви обича някой, намерете едно хубаво качество в този човек и го дръжте в ума си

Ако искаш някой да те обича, най-доброто, което можеш да направиш, е и ти да го обичаш! С цялата си душа!

Десетте завета за по-добър живот на Дънов

1. По-добре малка пожъната нива да имаме, отколкото голяма непожъната. Защото малкото добро, което се отглежда, се умножава. Така е и в душата.

2. Вие ще ме питате: „В какво седи Божественото?“. Ето в какво се проявява Божественото. Когато имате един приятел, старайте се да откриете една добра черта у него. Мнозина от вас се оплакват, че няма кой да ги обича. Аз ще ви препоръчам едно правило какво трябва да правите, за да ви обичат. Всички може да използвате това правило. То е следното: Имаш един приятел, който искаш да те обича. Намери в него една от добрите му черти, дръж я постоянно в ума си и той ще те обикне. Щом го критикуваш в душата си, той не може да те обича. Между него и теб винаги ще има една междина. И тъй, за да ви обича някой, законът е следният: „Ще намерите едно хубаво качество в този човек и ще го държите в ума си.

3. Ще ви дам едно правило: Гневи се, без да си разгневен! Обезверявай се, но не оставай назад!

4. Вие трябва най-първо да угаждате на Бога! Не ви говоря за онзи Бог, за който учените говорят, че е в пространството. Аз ви говоря за онзи, живия Бог, който е навсякъде и във вас, който иска вашето добро и благо.

5. Много учени хора се лекуват от гнева си с работа. Например някой учен е онеправдан от някого в критиката му и се разгневи, но веднага взема брадвата, нацепва няколко дърва и се успокоява. Или взема перото – пише, пише, докато се укроти.

6. Ще знаете следното: за направена простъпка, за направена грешка никога не съжалявайте, но изправете се. За направено добро не съжалявайте, но радвайте се. Това ще поставите като основен закон в живота си

7. Учете се на закона на доволството; и то не отвънка, а отвътре, от сърце да бъдете доволни. Когато си доволен, каквото и да ти се случи, ще го понесеш с дълбоко съзнание. Може да пъшкаш, да страдаш, но всичко ще понесеш доброволно, съзнателно.

8. За да си починете, трябва да се освободите от излишни и непотребни желания. Това е един психологически закон, който хората трябва правилно да разбират и прилагат.

9. Всяка добра мисъл, която излиза от вашия мозък и се проектира в пространството, върви нагоре и надолу, като тези течения в растенията, и търси съответстващ жив магнетизъм или електричество, които служат за нейното оформяне и развитие. Следователно добрите мисли на онзи, който по-често ги изпраща, не се отдалечават, а остават тясно свързани с него.

10. Гледайте да намерите вашата душа и да се обърнете навътре към нея. Като намерите душата си, вие ще почувствате вътрешна пълнота, а сега чувствате празнота и всеки ден отивате назад. И когато вземете нещо, и когато не вземете, винаги се усещайте пълни!

Невероятният Дънов – съвети, рецепти, поучения

Юбилейно издание – 150 години от рождението на пророка

Издателство: Милениум, milleniumbg.eu