За двата успоредни пътя, по които вървят Душите

Първият и основен път е този на личното израстване чрез житейски опит и лични изживявания в зависимост от целта и уроците които е приела да усвои една душа родила се на земята . Ако се сподели този опит и път от иднивид със цялата истинност от страни може да се наблюдава и разглежда от гледната точка на наблюдател осъзнатото чрез примера и опита на споделящия , може и да се извадят заключения от водещото до прозрение и научаване на определеният урок поведение .. Вторият път който е неразделен и върви успоредно със индивидуалният е пътя на колективното осъзнаване което независимо от това кой до къде е стигнал във израстването си се движи също спираловидно определящ нивата на осъзнаване и израстването до което се достига и във зависимост от индивидуалното ниво се включваш във потока му …

И така тъй като сме всички свързани и част от един универсум (но и абсолютно автентични и уникални ) във който е проектирана цялата вселена на колективно ниво както и във всеки индивид тя отразява проекцията на абсолютно всичките и елементи и няма начин ние да не се влияем от космичните и промени като звезди слънца портали и т.н които се възприемат от всеки ( тук идва и общият знак за съвпадението на преживяванията дори под различна форма в зависимост отново от нивото на съзнание ние във случая сме отново във егрегор – егрегора на духовенство ) от своя страна те се осъзнават отново по скалата на съзнанието .

И по повод на порталите или космичните промени те текът както във вселената така и във индивида но в зависимост от нивото на което е душата се реализира и усвоява енергията и изявява значението им .

В двата случая на споделена информация може да се вземе поне поука или да се придобие представа от изживяванията на споделилия своят опит а когато сам човек достигне до определеното ниво по спиралата на израстване тогава осъзнава цялостно чрез своят опит истината от същото това ниво.

Пътят е самостоятелен и никой не може да те извиси до точката на просветление но можеш да увидиш някои знаци чрез които да се вземе правилна посока в зависимост колко това което е споделено резонира със дадена личност.

Вътрешният Учител или Водачите които всеки има са най верният избор и път !

Важно е да се тръгне по него тоест да се изяви намерение за израстване . Вселената винаги ще се притече на помощ. Тя чува и е жива както ние като колективно звено сме свързани във светлинна мрежа и резонираме със душите около нас на определени нива до които сме израснали …

И така Пътят е и за посветените,  които са били не-посветени преди това,а Пътя т.е. осъзнаването никога не спира.

Любов Аргирова

Източник: https://5itagor.com