Как да измиваме ръцете си правилно?

За първи път Оливър Уендел през 1843г. в САЩ и Земелвайс през 1861г. в Европа установяват връзката между почистването на ръцете и контактния път на пренасяне на инфекциите. Ларсън през 1981г. също прави проучване по темата.

Техните резултати показват значителен спад в честотата на случаите на сепсис и смъртността при жените по време на околородилния период, когато медицинския персонал измива стриктно ръцете си между обслужванията на отделните пациентки.

Ръцете са основния път, по който се предават кръстосани инфекции, според Елиът (1992).

Какво носят вашите ръце на повърхността си?

1. Резидентна микрофлора – това са микроорганизми, които живеят дълбоко в епидермиса. Те са част от постоянната, нормална флора на нашата кожа. Трудно могат да бъфат отстранени дори при най – стриктно почистване, но обикновено не участват в предизвикването на банални инфекции. Въпреки това, при хирургични процедури могат да попаднат в дълбоките тъкани, предизвиквайки локално възпаление.

2. Преходни микроорганиами – те не са част от нормалната микрофлора на кожата ни и обикновено се откриват в резултат на скорошна контаминация, като преживяват за кратко по кожната повърхност. Те могат да се премахнат лесно при използване на добра хигиенна техника. В групата им се включват повечето микроорганизми, отговорни за предизвикването на кръстосани инфекции – грам отрицателни бактерии (E.coli, Klebsiella, Pseudomonas spp, Salmonella spp.), Staph aureus, MRSA, вируси и др.

Нива на хигиена на ръцете:

Съществуват три препоръчителни нива на хигиена на ръцете в зависимост от типа на последващата дейност. Ефикасността на процедурата се определя от вида и обема на използвания хигиенен агент, както и от техниката на измиване и продължителност на процедурата. Необходимо е подготовката да завърши с правилно изсушаване.

1. Социална хигиена на ръцете – към тази група се отнася рутинното, ежедневно миене на ръцете сред широката популация от хора. Извършва се по добре познатия ни начин, с топла вода и сапун и цели да премахне видимите замърсявания и органичните материи, мъртва кожа, какато и голяма част от транзитните микроорганизми. Ако на видимо чисти ръце се приложи допълнителна обработка с алкохолсъдържащ агент, транзитните микроорганизми ще бъдат премахнати в още по – гояма степен.

2. Антисептична обработка на ръцете – дезинфекцията се извършва със специални антисептични агенти, като обикновено предхожда различни асептични процедури в специализирани кабинети и клиники за лечение на пациенти. Методът води до почти пълно унищожаване на транзиторните микроорганизми.

Препоръчва се в денталната и медицинска практика, при директен контакт с кръв и тъканни течности, при повишен риск от микробна контаминация и работа с пациенти, носители на особено тежки инфекции, преди и след микроинвазивни процедури, обработка на рани, поставяне на уретрален катетър и др.

3. Предоперативна обработка на ръцете – хирургичното измиване на ръце води до отстраняване и убиване на всички транзиторни микроорганизми и съществено намалява нивото на нормалната кожна флора на ръцете на хирурга за определено време, което е необходимо поради риск от скъсване на ръкавиците и контаминация на оперативното поле. За постигането му е необходимо ноктите да бъдат поддържани къси и чисти. Всички бижута и ръчни часовници ТРЯБВА да бъдат свалени преди процедурата по дезинфекция.(Bernthal E, 1997).

Правилни техники за измиване на ръце:

Старателното обработване на всички повърхности на ръцете при измиването е по-важно дори от използвания агент или продължителността на процедурата. НЕ използвайте четки за ноктите при рутинно измиване. Те са показани само при някои случаи на предоперативна подготовка.

1. Предварителна подготовка за всички видове ефективно измиване:

– приведете ноктите си в къс вид – най-много бактерии се задържат под ноктите;
– премахнете лака за нокти или наличните изкуствени нокти;
– премахнете всички бижута и часовници и оголете ръцете до лактите;

2. Последователност на хигиенните процедури:

– намокрете ръцете си под течаща вода;
– поставете около 5 мл сапун / антисептик в ръка;
– започнете да търкате ръцете една в друга за 10-15 секунди енергично и старателно, без да добавяте повече вода;
– изплакнете добре ръцете под течаща вода;
– изсушете добре измитите ръце с кърпа за еднократна употреба. Сушенето е също толкова важно, колкото и измиването – бактериите се развиват бързо във влажна среда.

3. Техника на измиването – включва 6 стъпки, всяка от които се състои от по 5 движение напред и 5 назад;

4. Области, които често се пропускат при измиването – обърнете специално внимание при извършване на процедурата, за да не останат микроорганизми именно в тях;

5. Техника за алкохолна дезинфекция на ръцете:
Следвайте шестте вече описани стъпки, като вместо да използвате вода, подайте 3 ml от гела в дланта на ръката. Не забравяйте да разтривате и китките на двете ръце.

Алкохолни гелове – това са алтернативни методи за дезинфекция на ръцете. Те не почистват по – едрите частици, тъй като не изпълняват ролята на детергент и следователно е важно ръцете да се почистват първо със сапун и вода, при наличие на видимо замърсяване.
Те са особено полезни в случаите, когато мястото за миене не е лесно достъпно, или когато връщането към енего е непрактично, напр. по време на преобличане, между две малки процедури , след контакт с пациент, носите на опасна инфекция, по време на епидемии и др.

6. Дезинфектантни кремове:

Различни фармацевтични компании предлагат подобни продукти. Те може да се използва за същите цели, както алкохолните гелове и тъй като съдържат естествени омекотители, овлажняващи кожата, се препоръчва да се използват 3-4 пъти дневно.

Основната им активна съставка представлява естествена мастна киселина, присъстваща в малки количества в кожата. Тя е особено ефективна срещу VRE и MRSA и създава повърхностен, защитен слой срещу микроорганизмите населяващи кожата, за разлика от алкохолните гелове, при които протективния ефект липсва.
Необходимо е да се нанесе много малко количество от крема, за да бъде обработката ефективна. Излишъкът на продукта може да доведе до омазняване на ръцете.

7. Хирургическа дезинфекция на ръцете:

Предхирургичната обработка на ръце трябва да се извършва преди всички хирургични процедури. Това включва задълбочено измиване и дезинфекция на всички повърхности на ръцете, ноктите и предмишниците. Използваният агент трябва да има микробна активност с широк спектър на действие, да действа бързо и да се запази върху кожата в продължение на няколко часа.

 Полезни съвети как да се грижим за за кожата на ръцете:

– огледайте добре ръцете си – бактериалното число се увеличава, когато кожата е увредена на икро- и макрониво;
– поддържайте кожата си здрава и избягвайте травми, доколкото е възможно;
– винаги мокрете ръцете преди прилагане на сапун или медикаменти;
– винаги изплаквайте и изсушавайте добре ръцете си – сушенето е особено важно през зимните месеци, когато ръцете имат тенденция да се напукат и разраняват;
– използвайте индивидуални кремове за ръце;
– винаги дезинфекцирайте и покривайте наранените област на кожата си с водоустойчива лепенка;
– винаги носете ръкавици за еднократна употреба при контакт с кръв и/или телесни продукти;

Източник: http://www.emed.ie