Как да разберете кой е вашият ангел-хранител по датата ви на раждане

Всеки човек има свой небесен защитник, независимо от характера и постъпките. За да може покровителите ни да ни окажат помощ, трябва да вярваме и да поддържаме вързка с тях. 

Всеки поне веднъж се е сблъсквал със ситуация, която може да се нарече чудо. Мнозина свързват подобни явления с инстинкт, интуиция, успех, но фактът и остава факт: някой ни съветва, предупреждава ни. 

Вярващиите хора твърдят, че има и ангелска подкрепа. За да си спечелим подкрепата на небесата и да разберем по-добре техните подсказки, е редно да научим повече за ангелите. За тази цел се използва нумерологията и най-простички изчисления.  

Как да разберем кой е нашият ангел-хранител

Да се научи пола и възрастта на божия застъпник не е трудно. За това е нужна само вашата дата на раждане. Важен момент: възрастта на ангела с течение на живота остава непроменена.

Например сте родени на 13 май 1968 година. За да разберете на колко години е вашият ангел, трябва да съберете датата на раждане и месеца: 1+3+0+5=9. Следователно той е на 9 години, изглежда като дете, но истинскта му възраст няма как да се разбере. Не е изключено да е на няколкостотин години.

Небесният пол се изчислява по подобен начин, само че се добавя и годината  ви на раждане: 1+3+0+5+1+9+6+8=33. Стигаме до едноцифрено число: 3+3=6. Ако се получи четно число, значи ангелът е мъж, ако е нечетно — жена. По това число може да разберете и нрава на вашия небесен застъпник и неговите черти:

Характеристика на ангела-хранител

0 — Ангел на огъня. Това е ангел от най-висше ниво, който подкрепя във всяко дело. Небесният застъпник е много могъщ, помага във всички трудни житейски ситуации. Без всякакви молби и молитви идва на помощ и предотвратява бедите.

1 — Ангелът на светостта. Този ангел се изобразява с огромни криле, разперени зад гърба. Застъпникът защитава хора със слабо здраве. Смята се, че при раждане ангелът докосва с устни човек, оставяйки следи по тялото му под формата на рродилни петна или лунички. Искрената молитва към Ангела помага да се преодолеят всички удари на съдбата.

2 — Ангелът на светлината. Ангелът с еопитва да се свърже с човек, посещавайки го в съня му. Пред опасността той може да мести предмети в дома, да отазява в огледални повърхности. Присъствието му може да бъде объркано с полтъргейст или зъл субект, но това е погрешна идея, всъщност покровителят се опитва да привлече внимание и да се предотврати беда.

3 — Ангелът на въздуха. Въздушният ангел е невидим, но може да се разознае по страннтие звуци, шум, шумолене. Не е нужно да се страхувате, защото странните звуци говорят, че ангелът е наблизо и се опитва нещо да каже. С този покровител трябва да се поддържа връзка и постоянно да се призовава на помощ посредством молитви.

4 — Ангелът на мъдростта. Нужно е да се вслушвате към подсказките на този покровител. Помощта му се състои в предаването на правилните мисли към човека. Молитвата към Ангела помага да с еполучи неговата подкрепа, която се изразява във взимането на правилно решение. Ако вас ви пази ангела на мъдростта, имате всички шансове в земния си живот да достигнете огромни висини, защото покровителят ви дарява с разсъдливост, предприемчивост, остър ум и изобретателност.

5 — Ангелът на силата. Това е много важен и могъщ застъпник. Той идва на помощ, когато човек тъгува. Сълзите на човек карат ангела да търси път за решаване на проблемите. Небесният пратеник дава на човека мъжество и стоманен характер. Помощт аму може да бъде както физическа, така и духовна. Също така ангелът има меч, с който разсича всички препятствия.

6 — Ангелът на творчеството. Дарява човека с нестандартно мислене. Оказва подкрепа в минути на униние и скръб. Свързва се със застъпника си посредством творчески дейности и съзидание. Помощта му ще дойде незабавно и разпръсква веднага олаците негативизъм и депресия. Чрез красотата небесният покровител се опитва да покаже правилния изход от сложна житейска ситуация.

7 — Ангелът на енергията. Активен и променлив ангел. Лесно може да го нараните, обидите и отхвърлите от ебе си, затова не бива да го нагрубявате или да го обвинявате в нещо. За да получите подкрепата му, трябва постоянно да поддържате връзка с него и да благодарите за оказаната помощ – тогава ще стане отзивчив и винаги ще ви подскаже правилното решение.

8 — Ангел защитник. Това ангел свързва човека с роднинските му връзки. Ангелът въплъщава духа на починал роднина. Покровителят е винаги наблизо, следи живота на своя подопечен и го направлява. Родството помага бързо да се влезе в контакт с ангела, но не трябва да се забравя, че трябва да общувате със защитника чрез молитва и да показвате уважение към паметта на починалия.

9 – Ангелът на топлината. Това е много милостив и нежен ангел, който е готов да покровителства човек. Топлата любов и желанието му да помогне са най-поразителните характеристики на този небесен закрилник. Неговата помощ и небесното ходатайство помагат да се намери щастие, хармония, вяра, истинска любов. Ангелът с голяма радост изпълнява заветните мечти, пожелани в специални дни или големи православни празници.