10 начина да разпознаете добрия психотерапевт

добър психотерапевт

Въпреки различните модалности, всички добри терапевти си приличат по определени качества. Как да разберем дали сме попаднали на добър психотерапевт?

Много видове психотерапия са разработени през десетилетията, откакто Фройд за пръв път започва да се опитва да лекува чрез разговор. Психотерапията днес се предлага в много разновидности: Психоаналитикът ще изследва вашето несъзнавано; когнитивният терапевт ще предизвика вашите ирационални мисли; екзистенциалистът ще ви насърчи да намерите смисъла в пустинята на съществуването; телесният терапевт ще ви насочи към избора на поведение, което улеснява връзката ви с другите; феминисткият терапевт може да ви покаже как вашите лични проблеми могат да бъдат прояви на патриархално потисничество и т.н.

В тази богата екология, нито една терапия или техника не притежава монопол върху лечението. В зависимост от конкретния контекст – кога, къде, как и с кого се използват – множество подходи, обяснения и поведения могат да се окажат ефективни и полезни или алтернативно неефективни и вредни. Като се има предвид това и безкрайният набор от решения, как потенциалните клиенти могат да кажат коя терапия е добра или лоша?

Тези общи фактори всъщност са отговорни за по-голямата част от оздравяването, което се извършва в терапията.

1. Добрата терапия не е приятелство.

Има няколко разлики между приятелството и терапията. Първо, може да имате много отношения с приятелите си. Можете да влезете в бизнес с тях, да вземете пари от тях, да правите секс с тях. С вашия терапевт можете да правите само терапия. Вашият терапевт може да е приятелски настроен, но не е ваш приятел. Ако терапевтът ви е ваш приятел, тогава той не може да е ваш терапевт.

Второ, приятелството не е необходимо да има план или цел извън своето собствено съществуване. Можете да се мотаете с приятелите си без друга причина освен тази, че ви е приятно, свикнали сте или нямате нищо по-добро. Не се мотаеш с терапевта си. Терапията е целенасочена и прагматична, насочена съзнателно към една или повече взаимно договорени цели. Психотерапията не е самоцел.

Трето, вие и вашите приятели имате взаимна, равна претенция за вашата среща. Вашите интереси, нужди и притеснения са също толкова важни, колкото и притесненията на приятелите ви. Терапията не е такава. По дизайн тя е едностранна – става въпрос за клиента. Всяко действие на терапевта може законно да бъде насочено само към една цел – подпомагане на клиента. Терапевтът не може да използва времето за терапия или терапевтичните отношения, за да се грижи за собствените си нужди. Ако вашият психотерапевт използва времето за терапия с каквато и да е друга цел, освен да ви помогне, тогава това, което прави, не е добра психотерапия.

2. Добрата психотерапия се основава на доказателства.

Добрата терапия включва водене на добри записи, свързване на примерни ситуации в модели, генериране на хипотези и тестване. Добрата психотерапия е отзивчива към новите знания. Признава и поправя грешките си. Добрата психотерапия се стреми да насърчава надеждата и да подхранва очакването за промяна, а обещанията ѝ са свързани с факти. Ако терапевтът ви гарантира успех или обещава да промените вашата личност – отидете си.

Има изкуство в добрата психотерапия, тъй като това е умишлена човешка среща и като такова е присъщо динамично, творческо и уникално. Това, което терапевтът предлага на клиента – хода на действието, обясненията и интервенциите – трябва да се основава на научни изследвания, доколкото такива изследвания съществуват. Добрата терапия не противоречи или игнорира научни данни, знания или доказателства. Добрата психотерапия признава простата истина – проста, но не лесна – че доказателствата в крайна сметка печелят.

3. Добрата психотерапия потвърждава основното човешко достойнство и стойност на клиента.

Изглежда, че добрата терапия улеснява здравото психично здраве. Психичното здраве обаче не е дестинация, не е самоцел, не е място, до което стигате в стил “райски врати”, за да бъдете въведени в блаженство. Психичното здраве по-скоро е процес, който приемате и използвате в преследването на избраните от вас цели. С други думи – психичното здраве е вашето шофьорско умение, а не дестинацията на вашето пътуване. Следователно терапевтът не е шофьор, а е вашият инструктор по кормуване.

Добрата терапия се отнася до преценки, но не става въпрос за съдене на хора, по същия начин, по който църквата трябва да се грижи за финансите, но не трябва да е за пари. Повечето хора, които идват на терапия, са били преценявани достатъчно остро за своите проблеми – от самите тях, техни връстници, съпрузи, работодатели, съседи и често обществото като цяло. Също така са получавали много съвети. На терапия хората идват за опит, изцеление и корекция. Това, което изискват е разбиране, съпричастност, внимание, приемане и насърчаване.

Точно както хирургът има задължение да оперира, независимо от идеологията, моралния характер, богатството или етническата принадлежност на пациента, така и терапевтът трябва да приема, слуша и да се стреми да разбере, да реагира по подходящ начин и да почете човешкото на всеки клиент, независимо от това колко терапевтът харесва или одобрява даденият клиент. И излишно е да казваме, че добрата терапия не съжалява, покровителства, злоупотребява, изоставя, манипулира, лъже или изневерява.

4. Добрата терапия насърчава и моделира точна, честна и навременна обратна връзка и комуникация.

Видеоигрите са изключително популярни. Една от причините е, че хората, които играят много, могат да задобряват много. Те задобряват, защото средата на видеоигрите осигурява навременна, последователна, непрекъсната и точна обратна връзка: Убивате лошия човек, преминавате на ниво 2; лошият човек те убива, повтаряш ниво 1. По същия начин клиентите се подобряват, когато получават навременна, точна обратна връзка в терапията.

Много от нашите срещи с хора извън терапевтичната зала са маниерни, внимателни или плитки. Много от тях са докоснати от измама или поразени от невнимание. Нашите комуникации в света често се стремят да скрият, а не да разкрият истинските си намерения, за да избегнат истината, а не да се изправят пред нея. Често се страхуваме да кажем какво наистина чувстваме и мислим; страхуваме се да не нараним и да не бъдем наранени; страхуваме се, че нашите тайни ще излязат наяве и ще бъдат използвани срещу нас. Истината може да ни освободи. Но повече, отколкото искаме да бъдем свободни, искаме да принадлежим и да се разбираме, защото така оцеляваме.

Терапията създава пространство, което кани, очаква и е съвсем преднамерено предназначено за откровен и разкриващ диалог. Това е безопасно пространство за клиентите да се изразят честно, да разберат истинските си чувства и да работят с терапевта, за да разберат как да използват тази информация в своето пътуване към осъзнаването.

5. Добра терапия = добър терапевтичен съюз.

Като цяло най-добрата прогноза за успеха в терапията е сближаването – чувство на доверие и уважение между участниците; терапевтичен съюз. Когато няма връзка, няма терапия. По този начин, докато терапевтът може да изглежда добре на хартия – опитен, добре обучен и т.н. – ако при среща с него (в рамките на първите няколко сесии) не чувствате никаква химия, няма доверие, нито топлина, тогава вероятно е най-добре (и за двама ви ) ако стрете да работите заедно.

6. Добрата терапия насърчава независимостта и компетентността на клиента.

Ако терапевтичният процес не се движи в посока на подобряване на устойчивостта на клиента, независимостта, вземането на решения и житейската компетентност, тогава терапията не се провежда. Ако възхищението ви от терапевта се повишава в тандем със самочувствието ви, вероятно не сте на добра терапия. Добър признак за терапия на ръба на неуспеха или терапия, която не е успешна е когато вашата зависимост от терапевта се увеличава с течение на времето. Терапията не се състои в раздаване на решения на проблеми; става въпрос за обучение на клиента да решава проблеми.

7. Добрата терапия взема предвид историята и биографията на клиента.

Някои терапевтични подходи се фокусират най-вече върху тук и сега или в бъдещето, докато други се фокусират главно върху преразглеждане на предишен опит. Така или иначе добрата терапия дава възможност да разкажете за детството си. Миналото не е единственият ключ, но често е един ключ към настоящето. Може да не се фокусираме върху него, но е добре да го приемем. Всички идваме от някъде. И откъдето идваме има последици за това къде сме и кои сме. Биографията на човек предоставя карта на неговото опитно поле; това е контекст, в който поведението може да бъде разбрано. Миналото може да не определя настоящето, но със сигурност ни дава база за добра терапия.

8. Добрият психотерапевт отчита субективен опит и вътрешния свят на клиента.

Хората изживяват живота чрез сетивата си. Нашите индивидуални сетивни преживявания са оформени от нашия генетичен състав и житейски опит, и двата вида са уникални. Така, докато на някакво ниво всички сме в това заедно, на друго, за да перифразираме Лили Томлин, всички сме сами в това. Което означава, как вие си представяте и обработвате света, може да е доста различно от това, как аз го правя. Добрите терапевти знаят, че за да разберат клиента, те трябва да разберат неговият субективен опит. Добрата терапия е любопитна за вътрешният свят на клиента. С други думи, добрата терапия приема, че докато, например, майка ви е по всяка вероятност средностатистически човек по обективни измервания, тя е специална за вас, заради това как е представена във вашия субективен свят.

9. Добрата терапия се случва, когато клиентът върши своята част от работата.

Както родителите правят с децата си, така и терапевтите са склонни да поемат твърде много заслуги за успеха на своите клиенти (и твърде много да обвиняват за провала). Всъщност и родителите, и терапевтите са по-малко мощни, отколкото те (и светът) вярват, че са. Клиентските фактори като надежда, мотивация, ресурси, социална подкрепа представляват много повече от способностите и характеристиките на терапевта при определяне на резултата от терапията. Цялата терапия в основен смисъл е самотерапия. Ако терапията трябва да работи за клиента, клиентът трябва да работи за терапията. Както се казва в една шега: Колко терапевти са необходими, за да сменим крушката? Отговор: Един, но крушката трябва да иска да се промени. (И да, хуморът принадлежи към добрата терапия).

10. Всеки добър психотерапевт предлага подкрепа, обучение и стимулира действията.

Добрата терапия ангажира клиентите на множество нива. Тя включва емоциите, познанието и поведението на клиентите. Често усилията в терапията се съсредоточават първо върху категоричното разбиране на клиента, установяването на съюз и опознаването на вътрешната архитектура на клиента, житейските обстоятелства и личния разказ. Тогава добрата терапия също ще улесни ученето – нови прозрения, нови начини на мислене, общуване с другите и управление на емоцията. И накрая, добрата терапия включва фокус върху действията на клиентите в света – практикуване на нови умения, възприемане на нови навици и нови начини за придвижване по света.

Ако сте на терапия, чувствате се сам и неподдържан, ако не сте научили нещо ново и ако поведението ви изобщо не се е променило, тогава не сте в терапията, поне не в терапията, която е от полза.

Автор: Диана Гинова – Психолог и психотерапевт