5 грешки в общуването, които развалят взаимоотношенията

Проповядване, взаимни обвинения и други.

Ключови моменти:

  • Успешните взаимоотношения изискват постоянни усилия за поддържане на открит и честен диалог.
  • Комуникационните грешки могат да включват порицание, проповядване и взаимни обвинения.
  • Невербалните сигнали, тонът на гласа и езикът на тялото играят решаваща роля в комуникацията.

Комуникацията е жизнената сила на всяка здрава връзка, било то с приятели, семейство или романтични партньори. Добрата комуникация в отношенията носи множество ползи за по-дълбоки и трайни връзки. Въпреки че подобряването на комуникацията е от съществено значение за развитието на връзката, важно е да се признае, че тя не е единственият определящ фактор за щастието във връзката . Проучванията показват, че други фактори, като количеството положително взаимодействие, споделени ценности, личностни черти и нива на стрес , също значително влияят върху удовлетворението от връзката.

Обширно изследване, проведено от института Готман показа, че комуникационните модели на двойката могат да предскажат успеха на връзката им. Ефективната комуникация води до няколко значителни предимства, които допринасят за силата и дълготрайността на връзката. Честната и искрена комуникация насърчава интимността и емоционалната близост. Когато хората се чувстват сигурни и чути, когато изразяват най-съкровените си мисли и чувства, те развиват по-дълбоко чувство за връзка и доверие с връзката си. Ефективната комуникация е ключът към конструктивното разрешаване на конфликти. Невербалните знаци, тонът на гласа и езикът на тялото играят решаваща роля в предаването на съобщения и емоции.

Три основни правила за комуникация

  1. Не можете да не общувате. Веднага след като двама души се възприемат, комуникацията започва. Дори в моменти на мълчание, ние все още съобщаваме нещо. Запитайте се дали вашето бездействие засяга другите и дали сте наясно кога започва комуникацията.
  2. Всяка комуникация определя връзката с това, което хората казват, и думите, които използват. Всяка комуникация носи както съдържание, така и аспект на връзката. Аспектът на връзката класифицира съдържанието и предоставя контекст за тълкуване. Начинът, по който общуваме с приятели, се различава от начина, по който общуваме с познати или непознати. Внимаването на аспекта на връзката ни помага да изберем подходящи думи и да избегнем погрешни тълкувания .
  3. Прекъсване на комуникацията. Пунктуацията се отнася до това как преобразуваме съобщенията в техните значения. Естеството на една връзка зависи от това как интерпретираме намеренията и действията на другия по време на общуването. Начинът, по който интерпретираме поведението на другите, влияе върху нашите реакции, което води до циклични причинно-следствени връзки. Прекъсването на тези вериги изисква открит диалог и метакомуникация, което е начин да говорим за това как говорим и да изясняваме чувствата и намеренията.

Думите могат да бъдат магия

За да подобрите комуникацията в отношенията, е важно да знаете какво може да навреди на връзката. По същия начин може да бъде полезно да идентифицираме начините, по които комуникацията може да се провали в нашите взаимоотношения. Сравнявайки диалога с химията, първо трябва да разберем вредните аспекти, преди да се фокусираме върху положителните начини да направим нашите взаимоотношения успешни.

Включването на стратегическа комуникация в нашите взаимоотношения е жизненоважна практика, която изисква постоянна отдаденост. Внимаването на нашите комуникационни модели, активното слушане на нашите взаимоотношения и разбирането на гледната точка на другия са основни компоненти. Прегръщайки любопитството и съпричастността, ние създаваме безопасно пространство за открит диалог, което позволява да се подхожда конструктивно към конфликтите. Докато усъвършенстваме комуникационните си умения, отношенията ни се задълбочават, доверието укрепва и ние насърчаваме по-пълноценни връзки с любимите си хора. Ефективната комуникация е мощен инструмент, който трансформира положително динамиката на взаимоотношенията. Стратегически управляван диалог с въпроси, перифразиране и обща основа насърчава разбирането и сътрудничеството, докато активното слушане и емпатията играят решаваща роля във връзката. Възприемайки стратегическа комуникация, хората могат да превърнат конфликтите във възможности за растеж и да изградят трайни връзки във всички аспекти на живота.

Пет често срещани грешки в комуникацията и взаимоотношенията

Упрекване. Укоряването на някого за действията му обикновено влошава ситуацията, вместо да я подобрява. Играейки се на жертва и обвинявайки другия човек, ние поддържаме цикъл на агресия и отхвърляне. Важно е да предаваме чувствата си по различен начин, като избягваме укорителния език и вместо това се фокусираме върху конструктивен диалог.

Проповядване. Използването на стилове на комуникация, подобни на морални и религиозни проповеди, не е подходящо за интимни отношения. Опитът да се наложат морални стандарти и да се критикува поведението на другите може да доведе до съпротива и дори прегрешение. Важно е да разберете, че проповядването рядко води до положителни промени в една връзка.

Възхвала с слаб проклет. Тази техника включва правене на комплименти и след това критикуване на другия човек в същия разговор. Създава контраст между положителните и отрицателните твърдения, което води до объркване и разочарование. Може да развали и най-силните връзки, като постоянно подчертава недостатъците. Това е токсичен подход, който трябва да се избягва за здравословен диалог.

‘Нали ти казах!’ Правене на осъдителни изявления като “Казах ти!” след негативно събитие само подклажда гняв и разочарование. Това означава, че човекът не е изслушал или не е оценил съвета, което допълнително влошава ситуацията. Подобни забележки могат да накарат индивида да се почувства виновен и да засили негативните му емоции. Можем да насърчим по-здрави и по-успешни взаимоотношения, като избягваме тези клопки в комуникацията. Вместо това се фокусирайте върху развитието на конструктивен диалог, активно слушане, съпричастност и разбиране, за да създадете силна и трайна връзка с нашите близки.

Взаимни обвинения. Обвиняването и критикуването на грешките на другия може да предизвика емоционален бунт и да създаде разрив във връзката. Въпреки че посочването на нечии грешки може да изглежда разумно, то често води до защитни реакции и ескалира конфликти. Фокусът трябва да бъде върху разбирането и разрешаването на проблемите, а не върху обвиняването.

Раздялата

Във филма The Break-Up, с участието на Дженифър Анистън и Винс Вон, сюжетът се съсредоточава около влошаващите се отношения на Брук и Гари поради ескалиращи конфликти и недоразумения. Брук е разочарована от трите лимона, които Гари купи за централен елемент, когато тя искаше дванадесет. Това води до по-широк спор за различните им предпочитания и желания, включително желанието на Брук да присъства на балета, което Гари не харесва, но и двамата изглежда пропускат посланието, че изпращат един на друг. В този момент „съдържанието“ или „фактите“ на ситуацията са предимно безполезни за разрешаване на проблема на „ниво на взаимоотношения“.

Брук: “Ето ти три лимона.”

Гари: “Това, което бебето ми иска, бебето ми получава. Знаеш това.”

Брук: „Да, но аз исках 12. Бебето искаше 12.“

Гари: “Защо ще искаш 12 лимона?”

Брук: „Защото правя централна част от 12 лимона.“

Гари: “Значи никой дори не ги яде? Само показват лимони?”

Брук: „Да, показват само лимони. Показани в центъра на масата, не мога да напълня ваза само с три лимона.“

Гари: „Е, не можеш ли просто да използваш, например, чаша за пиене? Можем да имаме по-малка версия на централен елемент.“

Брук: „Няма да използвам чаша за пиене за нашия център.“

Гари: „Добре, забравете идеята за централната част. Вместо това нека се съсредоточим върху приготвянето на по-добра храна.“

Гари: „Какво правиш? О, имах толкова дълъг ден в автобуса. Имам нужда от малко почивка. Краката ми ме убиват.“ (Сяда на дивана.)

Брук: “Хайде, краката ми също ме убиват. Работих цял ден. Можеш ли да помогнеш с подреждането на масата?”

Гари: „Вече си свършил толкова страхотна работа. Не искаш ли да я завършиш сам и да имаш личната сила на това постижение?“

Брук: „Подредете масата. Изслушайте ме. Не става въпрос за лимоните или цветята. Става въпрос за прекарване на времето заедно.“

Гари: „Добре, забрави балета! Ние не ходим никъде заедно. Всичко, което правиш, е да ме дразниш!“

Брук: “Това ли искаш? Добре. Прави каквото искаш, по дяволите.”

Препратки и използвана литература:

  1. Гибсън, П. (2022). Принцип на убеждаване. Стратегическа комуникация за влияние и убеждаване. Книги за стратегически науки.
  2. Готман, Дж. (2018). Седемте принципа за работа на брака: Изворът на Орион
  3. Nardone, G. (2013).Correggimi se sbaglio.Ponte Alle Grazie