Демокрит – Не думите, а нещастието е учител на глупаците

Демокрит – Не думите, а нещастието е учител на глупаците | Диана image 2

Демокрит е древногръцки философ, последовател на Левкип и систематизатор на атомизма.

Неговите приноси са трудни за разделяне от тези на неговия наставник Левкип, тъй като те често се споменават заедно в текстове. Тяхната теория за атомите, взета от Левкип, има частична прилика с разбирането за атомната структура от XIX век. Тя е причина да възприемат Демокрит повече като учен, отколкото като гръцки философ. До голяма степен игнориран в древна Атина, Демокрит е все пак добър познат на своята другар- философа Аристотел. Платон е казал, че не го хараресва изобщо и е пожелал да изгорят всичките му книги. Мнозина смятат Демокрит за „баща на съвременната наука.

Според Демокрит езикът е вторичен: „думата е сянка на делото“.

Неговите философски принципи във физиката са съществуването на атома и празното пространство, както и движението на атомите, на което се основава възникването на света и познанието. Има около 60 съчинения, които се занимават с физика, математика, астрономия, етика, музика. Запазени са фрагментарно.

ЦИТАТИ И БИОГРАФИЯ : 

 • Богатство и бедност са думи, обозначаващи нуждата и изобилието. Следователно, който се нуждае, той не е богат, а който не се нуждае, той не е беден.
 • Да не се правят никакви отстъпки в живота е белег на безразсъдство.
 • Завистта поставя началото на раздора между хората.
 • Най-важното е не всеобхватното знание, а всеобхватната способност за разбиране.
 • Не се стреми да знаеш всичко, за да не се окажеш непросветен във всичко.
 • Не думите, а нещастието е учител на глупаците.
 • От което черпим добро, от същото може да черпим и зло, а и начин да избегнем злото. Така например дълбоката вода е полезна в много отношения, но е и вредна — може да се удавиш в нея. Ала това може да се избегне — научи се да плуваш.
 • От удоволствията, най-приятни са тези, които ни спохождат най-рядко.
 • Откровеният изказ е присъщ на свободния дух, опасно е само да се избере неподходящото време.
 • Отхвърляй всяко удоволствие, което не е полезно.
 • По-добре е да се мисли, преди да се действа, отколкото след това.
 • Прехвърлиш ли мярката, и най-приятното става неприятно.
 • Свободен е онзи, който от нищо не се бои и не разчита на нищо.
 • Медицината е сестра на философията.

Демокрит е роден в Абдера, Тракия. Годината на раждане е 460 пр.н.е. Аполодор, който е вероятно по-надежден от Трасил, според който е роден десет години по–рано. Баща му бил много богат. Демокрит похарчил наследството си, за да утоли жаждата си за знания. Пътувал е до Азия, дори стигнал Индия и Етиопия. Живял е в Египет 5 години. Той сам казва, че никой друг не е пътувал, не е виждал толкова страни и не е срещал толкова учени от самия него. Също така хвали познанията на египетските математици. След като се връща в родната си страна, той започва да се занимава с физика. Пътува из Гърция, за да обогати знанието за страната си. Той познава много гръцки философи и ги споменава в текстовете си, и понеже е богат, купува текстовете им. Левкип, откривателя на атомизма, оказва най-голямо влияние над него. Той може да се е познавал със Сократ, но Платон не го споменава, а Аристотел казва, че е пред-сократов. Демокрит умира на 90 години, около 370 г. пр. н. е., но някои пишат, че е живял до 104 г.