Душата говори чрез чувствата

Душата интуитивно търси съвършените обстоятелства и ситуацията, която понастоящем е потребна, за да изцели неправилното ти мислене и да те доведе до правилно преживяване на твоето истинско Аз.

Желанието на душата е да те върне към Бога – да те върне при Мен у дома.

Целта на душата е да познае себе си в опита – и така да познае Мен.

Защото душата разбира, че Ти и Аз сме едно цяло. Въпреки че разумът отрича тази истина и тялото действа съответно на това отрицание.

Ето защо, когато трябва да вземаш важни решения, трябва да надмогнеш разума и да потърсиш душата.
Душата разбира онова, което разумът не може да осъзнае.

Ако посвещаваш време на това да преценяваш какво е “най-доброто” за тебе, изборът ти ще бъде неуверен, ще ти бъде нужно невероятно много време, за да стигнеш до някакво решение и ти ще се носиш по вълните на очакванията.

Ако не внимаваш, можеш да се удавиш в морето на своите очаквания.

О! Това се казва отговор! Но как да се вслушвам в душата си? Откъде мога да зная какво по-точно чувам?

Душата говори чрез чувствата. Вслушвай се в своите чувства. Следвай чувствата си. Зачитай ги.

А защо ми се струва, че тъкмо защото зачитах чувствата си, стигнах до всичките си неприятности?

Защото си лепнал на растежа етикета “неприятност”, а на застоя – “сигурност”.

Ето какво ще ти кажа: Чувствата ти никога няма да ти навлекат “неприятност”, защото твоите чувства са твоята истина.

Ако искаш да водиш живот, в който да не следваш никога чувствата си, а да прецеждаш всяко свое чувство през машинарията на разума, опитай. Вземай решения, основани на анализа на ситуацията. Но не очаквай да постигнеш щастие чрез подобни машинации, нито пък тържество на истинския си Аз.

Запомни едно: истинското тържество е в надмогването на разума.

Ако слушаш душата си, ти ще знаеш кое е “най-доброто” за теб, защото твоето добро е твоята истина.

Когато действаш единствено съобразно своята истина, ти ускоряваш напредъка си. Когато твориш опита си въз основа на своята “истина за момента”, вместо да преповтаряш опита, основаващ се на “минали истини”, ти си изграждаш едно “ново аз”.

Защо ти отнема толкова много време, за да сътвориш реалността, която е твой избор? Ето защо: защото не живееш според собствената си истина.

Познай истината и истината ще те направи свободен.

Нийл Доналд Уолш, из “Разговори с Бога 2”

Източник: http://www.highviewart.com