Експериментът “Милграм”: Тъмната страна на човека

Експериментът "Милграм": Тъмната страна на човека | Диана image 1

Един от най-известните експерименти, провеждани в психологията.

Стенли Милграм е американски социален психолог, който работи и търси отговора на въпроса за принуждаващата и възнаграждаващата власт, които се основават на подчинението, а това от своя страна насочва към определена санкция или награда.

Опитът е оспорван, както от етична, така и от техническа гледна точка. Милграм бил преподавател по социална психология в Йейл и се занимавал с проучване на влиянието на хората с власт, заемащи ръководни длъжности в йерархията.

В експеримента участвали “учители”, които всъщност били реалните участници в него, а също така и “обучаван”, който бил актьор, което било известно само на екипа, провеждащ експеримента, но не и на “учителите”.

Целта била обявена като проверка на уменията за заучаване и запомняне, след което на участниците било казано, че на случаен принцип ще получат бележка, на която пише дали ще са учители или ученици.

Разбира се, без те да знаят това – всички получили бележка, на която пишело “учител”, а актьорът твърдял, че е получил бележка “ученик”, за да ги заблуди. “Учителят” и “ученикът” били разпределени в различни стаи, без да могат да се видят, а само да се чуват.

Учителят трябвало да прочете въпрос, следван от 4 възможни отговора, като при всеки грешен отговор той трябвало да пусне електрошок, чийто волтаж се увеличавал с всеки грешен отговор.

Всъщност никой не е бил удрян от ток. Просто бил подготвен запис с различни писъци, който се включвали, когато учителят пуснел ток.

Щом волтажът станел твърде висок, ученикът трябвало да започне да блъска по стената и да моли учителя да спре.

Само 14 от 40 учители прекъснали експеримента, преди да пуснат 450 волта ток през предполагаемия ученик, въпреки че всеки от тестваните изразил съмнения относно легитимността на експеримента и неговата етичност.

milgram-scale

Никой обаче не се отказал, преди да пусне на “ученика” най-малко 300 волта ток.

Експериментът на Милграм е емблематичен в психологията, защото по необясним начин разкрива същността на “тъмната страна на човека”.

https://youtu.be/yr5cjyokVUs