Какви са духовните причини за поява на болестите?

Какви са духовните причини за поява на болестите? | Диана image 2

“Духовното здраве е най-важната основа за здравето на тялото”

(Агни-Йога, Аум,п.57)

“Ако човек иска да бъде здрав, то отначало трябва да бъде попитан,
дали е готов да се отърве от причините за болестта.
И едва тогава може да му се помогне.”

Хипократ

“Значи, дори против чисто физическите болести
трябва да се търси причината в качеството на мисленето”.

(Агни-Йога, Сърце, #303)

Днес дори официалната медицина признава, че поне 75% от всички болести са психосоматични, т.е. имат както физически, така и емоционални или ментални причини.

Винаги е имало хора, които са се старали да намерят във всички болести и болестни състояния метафизична съставяща, т.е. фактори, които действат извън границите на физическото ниво.

Когато нашето тяло започне да ни говори с езика на болестите, болестните състояния и подобни физически проблеми, то иска ние да осъзнаем и да променим своя начин на мислене или действия. Страдайки, то ни казва, че ние сме достигнали до своята физическа, емоционална или ментална граница, че е необходимо да се избавим от разрушителните вътрешни убеждения и вярвания.

Всяка болест е подарък и възможност да бъде възстановено равновесието на душата. Причината на болестта трябва да се търси не във физическото тяло, тъй като неговото значение само по себе си не е толкова голямо. Животът, който е в него идва от душата, от духа. Физическото тяло само отразява това, което става в душата на човека. Всяка болест показва само, че тялото се опитва да възстанови равновесието, тъй като неговото естествено състояние е здравето.

Нека да се опитаме да изясним как мислите на човека могат да оказват влияние върху неговото здраве.

Учебен курс по физика.

Всичко се състои от молекули и атоми. При разпадане на атома се отделя огромно количество енергия – атомна енергия. Т.е. материята изчезва и се образува голямо количество енергия. Значи, в основата на материята лежи Енергия. И всеки обект на нашия физически свят се състои от атоми и молекули. Нашето физическо тяло се състои от атоми и молекули. В основата на атома е Енергията. Извод – в основата на нашето тяло стои енергията (сумарният енергиен потенциал) на всички атоми, които изграждат нашето тяло. Щом съществува реален енергиен потенциал на тялото, той трябва да има реално отражение във физическия свят. И това е аурата на човека.

Циркулирането на енергията в аурата на човека става по определени закони. Съществуват точки на разпределение, чрез които става снабдяване на тялото с енергия.

Тези точки се наричат чакри; основите чакри, които снабдяват всичките органи на тялото с енергия са седем. Всички органи се снабдяват с енергия в зависимост от близостта си до определена чакра. Осъществява се и допълнителен обмен на енергия по меридианите (акупунктура, иглофлексотерапия).

Ако в основата на тялото е енергията, то трябва да има нещо, което да управлява тази енергия и това нещо е Информацията, която в дадения конкретен случай е Мисълта.

“В началото бе Словото…”

Мисълта като информационно начало е способна да изменя течението, направлението и формирането на потоците от енергии.

Мисълта формира световъзприятието.

Всяка секунда от Космоса в човека постъпва Енергия във вид на постоянен непрекъснат поток. Постъпвайки в системата от чакри на човека, чрез меридианите, енергията се разпространява по органите и системите, осигурявайки жизнените им функции. Съзнанието на човека е катофилтър, през който енергията минава в чакрите. Ако съзнанието е ясно, чисто, енергията прониква безпрепятствено в чакрата без да се изкривява. Ако съзнанието на човек по някакви причини е изкривено, замъглено, замърсено (не съответства на Реалността), потокът на Енергията се изкривява и постъпва в чакрата неравномерно, в изменен обем. И в зависимост от неравномерността, в коя чакра има недостатък на енергия , се получават и съответните нарушения в органите, които тази чакра снабдява с енергия, функционирането на органа се нарушава.

Какво представлява ясното, чистото съзнание?

Ако човек вземе чисто прозрачно стъкълце и гледа през него, той вижда обекти, цветове и багри, които съответстват на действителността. Ако вземе червено стъкло, всичките обекти, които се виждат през него, ще са червени. Ако вземе криво стъкло, всички обекти, които се виждат през него, ще бъдат с изменени пропорции и размери. Т.е. съзнанието на човека е призмата (стъкълцето), през което той гледа света. И ако световъзприемането на човека му позволява да види света такъв какъвто Е в действителност, да вижда Реалността на този свят, то обменът на енергия не е нарушен. Стъкълцето–съзнание е чисто и енергиите, които минават през това съзнание не се изкривяват, работата на чакрите не е нарушена и Човек е здрав.

Ако човек възприема света не такъв какъвто е в действителност, а го възприема от позицията на измислени (илюзорни) идеи, догми и стереотипи, неговото стъкълце–съзнание внася изкривяване според обема на илюзорните представи.

Велика е фразата на Изтока: “Болестта – това е изкривено възприемане на Реалността”.

Здрав човек е този, в основата на световъзприемането на когото лежи Реалното, Обективно виждане на Света.

Децата се раждат здрави – с чисто съзнание.

Исус:”…бъдете като децата…”[1]

Заратустра (2 януари 2006)

“…Вашето съзнание трябва постоянно да съхранява тази чистота, която е присъща на малките деца. Премахвайте от себе си всякакви некачествени отрицателни състояния. Представете си, че вземате нож и отрязвате от себе си тези мисли и натрапчиви състояния, от които не можете да се избавите.

Опитвайте се да замените тези отрицателни състояния с положителни образи и чувства…”

Възлюбения Алфа (16 април 2006)

“… Бъдете като децата, мечтайте и фантазирайте и не ставайте като тези възрастни, които живеят на планетата Земя.

Вие пораствате, но вашето съзнание остава отворено за възприемане на Висшата Реалност. И само тогава, когато ставате деца, вие пораствате за новата Реалност. За съжаление това, което вие наричате порастване не означава, че пораствате за Божествената Реалност.

Вие остарявате тогава, когато приемате ограниченията на физическия свят, и те започват да ви управляват.

Когато пораствате във Висшата Реалност, напротив, вие се освобождавате от ограниченията на вашия плътен свят. А за вашия плътен свят вие продължавате да си оставате дете във вашето съзнание.

Ето защо аз ви пожелавам да си останете деца във вашия свят и ви пожелавам колкото се може по-бързо да достигнете това състояние на пораснали в Божествения свят…”

 Има такава фраза “Истинската планета е храм на Съзиждане в Любов”. Когато детето се роди, то знае, че всичко, което го обкръжава е прекрасно и че се е родило, за да внесе още по-голяма красота и хармония в обкръжаващия го свят. С порастването си то започва да възприема тази гледна точка, която преобладава в обкръжаващата го среда – мирогледа на родителите, информацията от екрана на телевизора и други. И детето започва да възприема света такъв, какъвто го виждат възрастните. А възприемането на възрастните много често се различава от приемането на планетата като Храм на Любовта. Човек започва да вярва, че този свят не е Храм на Любовта, започва да вярва, че света – това са престъпленията и всякакви други негативни прояви. И се получава несъгласуваност при възприемането на света, тъй като вътрешно човек знае, че този свят е Храм на Любовта.

Човек приема на доверие световъзприемането на обкръжението и започва да вярва в измислени неща. Ако на един човек му кажат сто пъти, че е свиня, на 101-ия път той ще започне да грухти. Ако на човек му се внушава нещо, той възприема това като част от картината, част от възприемането на света. Нашето възприемане на света се формира с години и е добре, ако то е близко до съзнанието ни в момента на раждането. И на вътрешно ниво се появява конфликт, и като следствие се развива заболяване. Заболяването представлява нарушаване баланса на чакрите.

Ако човек правилно възприема действителността, в него става нормален енергообмен във всички чакри. Ако човек изкривява енергийния поток чрез своето световъзприемане, тогава се развива и болестта. А болестта е знак; знак, че човек възприема дадена ситуация или прави нещо не както трябва.

Какво да се оправим ако имаме заболяване? Как да разберем, какво иска да ни каже нашият рганизмът чрез болката.

Агни – Йога (кн. Сърце, п.302)

“Поучително е да се напише книга за вредата, която нанасят лошите мисли, както на нас самите, така и на другите.

Тези мисли се явяват източник на много болести.

По-рано свързваха с лошите мисли само психическите заболявания, но е време да се разгледа голямото множество от най-различни физически болести, породени от мислите. Не само сърдечните болести, но и голяма част от стомашните и кожните заболявания са резултат от разрушителни мисли…”

Има автори, които са описали всички диагнози и са посочили причините за заболяванията: от какви негативни мисли и състояния какви болести се развиват. Това са Луиз Хейли, Лиз Бурбо, Валери Синелников и много, много други.

Тези автори излагат в достъпна форма методиките за работа над съзнанието. Подходите и вариантите са различни, защото хората са различни и всеки би предпочел една или друга методика.

Владика Иларион “Беседа за изцеление на душата и тялото” 4 януари 2007

„…Аз помагах на много хора. Изцелявах техните души. Правех лекове от билки и им ги давах.

Но в действителност не билките изцеляваха техните увредени и немощни тела. Те се изцеляваха сами, когато съзнанието им се издигаше до ниво, на което започваха да осъзнават каква вреда нанасят на своите души и физическите си тела, когато извършват неправилни постъпки и допускат неправилни чувства.

Овладеят ли човека небожествени чувства, това е като профучаване на ураган през неговите фини тела. И ако често ви завладява ненавист, тъга, печал, завист, ревност и други негативни чувства, всеки път по вашите фини тела преминават ураган след ураган и в края на краищата тези тела се разкъсват и вече не могат да служат като проводници на Божествената енергия. В този случай вашето физическо тяло започва да боледува. И започвате да страдате от недъзи, които ви принуждават да търсите изцеление при различни знахари и лекари.

И ще ви провърви много, ако на пътя си срещнете лекар, който ще лекува не вашето тяло, а вашата душа.

Защото преди всичко нужда от изцеляване имат вашите фини тела. Вашето емоционално тяло, вашето тяло на паметта или етерното тяло и вашето ментално тяло. Именно тези тела, явявайки се по-изменчивата част от вас, подлагани на постоянното въздействие на негативни мисли и чувства, се разрушават най-напред.

Разрушаването и болестите на физическото тяло са само следствие от разрушаването и болестите на фините тела. Затова е необходимо да се лекува преди всичко вашата душа.

Необходимо е да стигнете до разбирането, че вие сами, със своите неправилни действия, мисли и чувства сте принудили вашето физическо тяло да боледува.

Мнозина от вас продължават да пълнят с агресия сърцата си и да обвиняват за лошото си състояние лекарите, близките, работата, началника. Но това е неправилен подход. Първата стъпка към вашето изцеление ще бъде разбирането, че никой не е виновен за вашите болести, освен вас самите. И вие сте провокирали всичките си болести, когато сте се ядосвали, причинявали сте вреда на други хора, допускали сте сквернословие, лоши постъпки, употребявали сте замърсяващи организма ви продукти и напитки.

Вие сами си причинявате болестите. И когато стигнете до разбирането на това просто нещо, вие правите първата и най-важна стъпка към своето изцеление.

Следващата стъпка се състои в това да вземете решение повече да не вършите никакви действия, които да ви причиняват болести. За едни това ще бъде избавяне от отрицателни мисли, за други – избавяне от негативни чувства, за трети – избавяне от отрицателни постъпки.

Вие трябва да пожелаете да се отървете от всичко, което е станало причина за болестите на вашата душа и на вашето тяло…”

Пребивавайте в мир.
Пожелавам здраве на вас и вашите близки.
Сергей Алитовски, доктор, град Барнаул