Какво е невербална интелигентност

Невербалната интелигентност е способността на индивида да анализира информацията и да решава проблеми с помощта на визуални или практически разсъждения. С други думи, това е възможността на съществата да се разбират и действат, без непременно да се използват думи.
Концепции и умения, включени в невербалните способности на мозъка
Невербалните способности могат да подобряват концепции като:

– Конкретни или абстрактни идеи;
– интернализирано езиково общуване;
– интернализирано разсъждение без език.
Невербалните способности подобряват умения като:

– Способността за разпознаване визуалните последователности и за запомнянето им;
– способността за разбиране на значението на визуалната информация и разпознаването на връзките между визуалните понятия;
– извършване на визуални аналогии;
– разбиране на причинно-следствени връзки в картини;
– невербалното проследяване и разбиране на действия.
Примерите за работа с невербална интелигентност включват

– Решаване на загадки и подреждане на пъзели;
– създаване, четене и използване на дву- и триизмерни системи (звукови или телевизионни платки, чертежи, системи);
– творене и внедряване на двуизмерен или триизмерен дизайн като създаване на рисунки, скулптури, сгради, мебели, облекло и т.н.;
– чертане и следване на скици и карти;
– предвиждане или планирано гонене на резултати;
Защо невербалната интелигентност е важна

В ранна възраст по време на обучителния процес невербалната интелигентност е от съществено значение, защото позволява на учащите да анализират и решават сложни проблеми, без да разчитат на ограничените си езикови способности. Много математически концепции, физически проблеми, задачи по компютърни науки и научни проблеми изискват силно развита невербална интелигентност. Освен това, тя е нещото, което ни позволява да мислим, планираме и изпълняваме проекти. Използваме я включително, за да организираме и управляваме времето и вещите си.

Извън училище невербалната интелигентност отново е в помощ на човека. Случва се индивиди с ниски резултати на IQ тест да имат високи нива на невербвлана интелигентност и обратното. Пример са хората с висок коефициент на интелигентност, които не разполагат с основните невербални умения, например да планират и изпълнят ходенето до магазина преди изчерпването на нужните в дома продукти, да организират документите на персоналния си компютър и дори да сглобят мебели, които са закупили. Не трябва да бъркаме коефициентът на интелигентност с наличието на невербална интелигентност и е добре да помним, че тестовете за двете неща се различават.
Как се оценява невербалната интелигентност

Подобни измервания се правят с разширени тестове за интелигентност, имащи за цел да оценят основната интелигентност на хората с говорни и езикови проблеми (хора с аутизъм, афазия, алалия и други увреждания), на тях не е нужно да се отговаря с думи и е възможно да се направи с жестове, кимане, дори мигане. От друга страна целта на тестовите форми е да открият способността на индивида да управлява невербалните задачи, пред които е изправен.
Възможно ли е да се подобри работата на невербалната интелигентност

Всъщност да – като се работи с практически задачи като картинни пъзели, кубчета и конструктури, лабиринти, дори пъзели за откриване на думи. Съществува широка гама от поддържащи системи, които подобряват невербалните способности на личността. Те варират от планиране на времето и нагласяне на аларми чрез таймер до професионална терапия.

По статията работи: Станислава Тонева
Източник: https://psychology.framar.bg