Кармата в хороскопа ни! Какво показва кармичната астрология?

Кармичната астрология е начин да се разберат миналите модели на поведение, които много често повтаряме и сега. Някои от нас идват в този живот с остатъци от усещания и чувства, които не могат да разберат. Търсят свои идеали, преекспонират отношенията родител-дете,страдат,ако не получат аплодисменти. Всичко това е едно ехо, идващо от душата,като спомен от други действия, в които сме били участници.

Кармичната астрология има за цел да установи повтарящите се ситуации и спънки,които ще ни пречат в сегашния живот. Много често се приемаме за жертви, самосъжаляваме се, борим се, не можем да създадем семейство… Разбирането и осъзнаването на модела ни на поведение е в състояние да промени живота ни и да ни тласне в друга посока на развитие. Всеки от нас идва в този живот с определено мислене и чувства, които са свързани с остатъци и спомени от минали инкарнации. Сега те няма да действат, а за нас са като островче на стабилност, което ни дава самочувствие или ни носи тъга и чрез него се самоопределяме.

Тази част от астрологията разглежда картата ни от малко по-различен ъгъл.  Най-важните елементи при изследване на кармичните уроци са лунните възли, които символизират причинно-следствените връзки в нашия живот. Свързани са с движението на Луната и преминаването и през Еклиптиката. Това е линията, която пресича Зодиака и по която се движи Слънцето. Всички останали планети, включително и Луната, преминавайки през знаците се отклоняват от Еклиптиката и по този начин се определя тяхната северна или южна еклиптикална ширина. Точките,в които те пресичат тази линия се наричат възли.

В Кармичната астрология, най-важни са Лунните възли, наречени още Главата и Опашката на Дракона. Ведите ги свързват с разрушителните сили на Марс и Сатурн. Южният възел, или Опашката на Дракона, по своето разположение по дом и знак показва „багажа“, който носим от минали животи. Много често това са натрупани неразрешени връзки и отношения, които проектираме в сегашната си инкарнация. От една страна,той е нашето убежище и сигурност,а от друга е слабото ни място. Планетарният му господар и неговото разположение в хороскопа ни ще покаже моделът,който сме използвали в минал живот,за да реализираме целите си.

Северният възел или Главата на Дракона определя задачата ни в тази инкарнация. Мястото му по знак и дом ще ни покажат къде трябва да насочим усилията си,за да преодолеем кармичните си уроци.

Възлите стоят един от друг на 180 градуса. Линията,която ги свързва се нарича нодална ос. Планетата и нейната връзка с нея, която ще покаже еволюционното ни минало е Плутон. Разположението му описва предишни модели, които ще продължим да търсим в настоящия си живот. Ако той е свързан чрез аспект с нодалната ос, това ще покаже специални кармични фактори,определени в хороскопа ни. Противоположната точка на Плутон ще ни даде причината, поради която сме тук,на Земята.

За това, първата ни задача е да разгледаме като цяло разположението на възлите и тази планета. Аспектите им към други планети са изключително важни, защото показват какво ще ни пречи и какво ще ни помогне,за да постигнем еволюционната си цел. Най-сложно е положението,когато нодалната ос и планета образуват т.нар. Тау-квадратура (двата възела са на 180 градуса и планета сключва към двата аспект от 90 градуса). При подобно положение,често работим по отстраняването на напрежението по квадратите и оставаме с впечатление,че точно това е нашата задача.

Разположението на възлите дават много точна информация кога сме завършили един цикъл и сме започнали друг.

За да определим вида на кармичните уроци и степента на желание да се справи с тях е необходимо да видим в какво еволюционно състояние се намираме човека. Това не може да се изчисли от хороскопа и за това е важна срещата ни с него. Начинът му на говорене, на писане, семейната среда, всичко това ще покаже нивото на неговото развитие.

Съществуват четири еволюционни състояния, които много често са преходни и рядко са в чист вид.

Друг важен фактор в Кармичната астрология е Луната и нейната фаза. Разположението и по дом и по знак, както и аспектите и ще ни дадат какви чувства и модели носим от минали животи и как ги проектираме във взаимоотношенията си. Аспектите към нея са изключително важни, като се определят дали са сходящи или разходящи.

Кармичните уроци се проучват и по вида и броя на ретроградните планети. Тяхното разполжение показва нерешените проблеми,които могат да се преповторят отново в настоящия ни живот.

В астрологията съществуват и т.нар.кармични аспекти, които са изключително мощен показател в хороскопа. Най-важният от тях е нонагонът, защото действа постоянно и открито. Той е аспект от 40 градуса между планетите. Останалите два са дискретни или „скрити“-полунонагон-20 градуса и сентагон -100 градуса. В хороскопа могат да се открият и кармични конфигурации,като най-свободният и „благословен“ от тях е Венецът.

Друга важна точка,която се използва в Кармичната астрология е арабският жребий Парс Фортуна (точката на щастието). Символизира хармонията между Слънцето, Луната и изгряващият ни знак – Асцендента. Нейното разположение,както и противоположната и точка показват това,чрез което можем да получим удовлетворение в този живот.

За много от нас,които започват да се занимават с астрология,интерес представлява Черната Луна, която, обаче,з адължително трябва да се разглежда заедно с Бялата Луна. Другите им имена са Лилит и Селена. Първата показва всички негативи, които сме натрупали и от които трябва да се избавим. Колкото повече отрицателни аспекти има, толкова повече ще се борим с „черните“ сили в нас. Селена е нашият „ангел-хранител“,всичко онова, което носи укрепване на силите ни. И двете луни имат нисше и висше проявление,както е и при всички останали планети.

Кармичната карта е в състояние да ни даде отговори на много наши проблеми, на психологичните ни ограничения и комплекси, които носим от други животи. Благодарение на нея можем да разкрием причинно-следствените връзки в този ни живот и да разрешим трудностите, които ни следват.

Източник: http://poznanie.net