Малките всекидневни творчески удоволствия, които ни помагат да прогресираме

Креативните дейности водят до повишаване на положителните емоции още на следващия ден, откри ново изследване. Ако се повтаря, заниманието с креативни дейности може да доведе до възходяща спирала от положителни емоции.

Изводите идват след проучване на 658 студенти, които са водили дневници за преживяванията си в продължение на над 13 дена. Учените открили, че хората са изпитвали повече ентусиазъм и повече положителни емоции в деня след като са се занимавали с креативна дейност.

Най-често срещаните видове кретивни дейности били следните:

 • Писане на песни
 • Креативно писане – поезия, кратки истории
 • Плетене и бродиране
 • Измисляне на нови рецепти
 • Рисуване
 • Боядисване
 • Скициране
 • Графичен и цифров дизайн
 • Музикални изпълнения и композиране на музика

Положителните емоции, които са били наблюдавани са били следните:

 • Щастие
 • Радост
 • Ентусиазъм
 • Въодушевление
 • Удоволствие

“Резултатите показват, че съществува специфична възходяща спирала на благосъстояние и креативност – заниманието с креативни дейности води до подобряване на състоянието на следващия ден,” обяснява д-р Конър, един от авторите на изследването.