Нови доказателства за това, че мозъкът е квантов компютър

Нови доказателства за това, че мозъкът е квантов компютър | Диана image 1

Спорна теория за квантовата природа на съзнанието получи нови доказателства в своя подкрепа.

Теорията, кръстена оркестрирана обективна редукция (ООР), е предложена от физика Сър Роджър Пенроуз и прочутия анестезиолог Стюарт Хамероф в средата на 90-те години на миналия век. Тя се базира на идеята, че съзнанието е продукт на квантови вибрационни изчисления от микротубулите – основни компоненти на скелета на клетката.

Скорошното откриване на квантови вибрации в микротубулите в невроните в мозъка подкрепя виждането на Пенроуз и Хамероф, както пишат самите учени в сега публикувано от тях ревю и осъвременяване на старото си изследване.

Още от зараждането си ООР е подложена на тежка критика, тъй като мнозина в научните среди смятат, че мозъка е твърде „топъл, влажен и шумен“ за деликатните квантови процеси. Редица открития обаче демонстрираха съществуването на такива процеси при фотосинтезата на растенията, за ориентацията на птиците, в човешкото обоняние и сега – при микротубулите.

Според Пенроуз и Хамероф вибрациите на въпросните клетъчни структури също са в основата на ЕЕГ мозъчния ритъм. Въпреки че е известен на науката от повече от век и намира широко приложение в медицината, този биологичен феномен си остава загадка.

Учените смятат, че квантовите вибрации на микротубулите си взаимодействат и генерират по-бавните ЕЕГ „тактови честоти“.

Изследване на Родерик Екенхоф от Университета на Пенсилвания пък навежда учените на мисълта, че анестезията – която селективно изключва съзнанието, без да засяга несъзнателната мозъчна дейност – също разчита на модифициране на състоянието на въпросните клетъчни структури.

След 20 години на скептични критики „доказателствата сега ясно подкрепят ООР“, заявяват Пенроуз и Хамероф. „Новата ни публикация осъвременява доказателствата и показва, че ООР квантовите битове – или кубитове – са спирални вериги в микротубулната решетка. Тя също така оборва критиките и прави обзор на 20 достъпни за проверка предвиждания, публикувани през 1998 г. – от тях 6 са потвърдени и нито едно не е отхвърлено“, пишат още авторите.

„ООР е най-издържаната, обширна и успешно тествана теория на съзнанието, която някога е била предлагана“, заявява Хамероф в заключение.

Източник: Elsevier, изображение на извадка: JanRobbe [CC BY-NC-ND 3.0]