Онколози доказаха ефективността на противораков препарат

Онколози доказаха ефективността на противораков препарат | Диана

Той е като спирачка за активността на ензимите CDK4 и CDK6.

Орален препарат, който досега е постигнал позитивни и признати резултати ще бъде прилаган за лечението и на други видове рак. Препаратът въздейства на способността на раковите клетки за бързо делене.

Както информира The New England Journal of Medicine, лекарството възпира активността на ензимите CDK4 и CDK6.

Ако се съчетае действието на лекарството с ендокринна терапия, химиотерапия или целево въздействие върху рак, то е възможно да бъде постигнат мощен ефект. И подходът е универсален.

По думите на експертите препаратът не само е ефикасен, но и безопасен. През 2014 г. той е одобрен от Агенцията за контрола на хранителните продукти и лекарствените средства на САЩ (FDA) за ускорената програма за леченее на метастатичен рак на млечната жлеза.

Първоначалните изпитания вече са доказали, че препаратът палбоциклиб (palmociclib) ефикасно се справя с лимфома, саркома и тератома. 

Със сигурност може да се каже, че препаратът не вреди при ежедневна употреба на една доза. Основният страничен ефект е обратима неутропения (аномално ниско количество на неутрофилите – белите кръвни клетки, които помагат за борбата с инфекциите). Но голямото му предимство е, че позволява значително да бъдат намалени размерите на туморите и да бъде спрян ръстта им.