Отрова от скорпион срещу рак на мозъка

Отрова от скорпион срещу рак на мозъка | Диана image 1

Ще уточня: в двете части на публикацията няма да става дума за пълно  му унищожение, а за доказани възможности да се спре туморния процес  и да се намали до спасителни възможности един от най-трудните и смъртоносни видове рак.

Опасността на злокачественото образувание в мозъка идва от способността на този вид туморни клетки да се разрастват бързо, като в същото време проникват в съседните тъкани и в същото време ги и разрушават. Нерядко по този начин се появяват и нови злокачествени огнища в мозъка.

За това, че отровата на синия скорпион, срещащ се на  островната Куба, може да се бори ефективно с раковите клетки в мозъка, е известно /четете подробностите във втората част на материала/. За кратко време дойде следващата нова вест- вече е удвоен ефекта от действието на скорпионовата  отрова. За да се постигнат тези буквално шеметни 98 % спиране на раковите клетки в мозъка, се намесва комбинацията  между  действащото вещество хлоротоксин /hlorotoxin /  и създадените специални видове наночастици. Преди това, когато се прилага само серумната ваксина, ефективността от  скорпионовата „спирачка” е в пределите на 45 %..

Такъв ефективен резултат, постигнат от научен екип в Университета във Вашингтон, е  особено важен при рака на мозъка, където, по разбираеми причини, хирургическата намеса е крайно рискова. В същото време смъртоносната заплаха за човека настъпва много бързо, поради  много краткия период, в който се развива  мозъчния тумор.

Началото започва с  многогодишните експерименти на група кубински учени-за тях ще стане дума във втората част на публикацията. На основата на техния доказан научен и медицински опит, сега продължението дойде от Вашингтонския университет. Пептидхлортоксинът, извличан от отровата на синия скорпион Leiurus  quinquestriatusр, оказва се, добре взаимодейства с белтъчните рецептори ММР2 .те пък се намират на повърхността на раковите клетки в мозъка. Наблюденията и анализите доказват, че когато белтъчните рецептори и пептидхлоротоксинът се свържат здраво, раковата клетка придърпва вътре в себе си тази апетитна  „двойка”.В резултат раковите клетки бързо губят способност да проникват в съседните тъкани и спират разрастването си ,както и заемането на нови участъци в мозъка.

Екипът американски учени само година след масовото производство на кубинската ваксина създава специална нанотехнология,  която се включва на помощ на скорпионовата отрова. Сега скорпионовият хлоротоксин се нанася върху наночастици от железен оксид. Експериментално е доказано, че към всяка наночастица обикновено се прилепват около 20 молекули хлоротоксин.

– Когато всеядната ракова клетка „прилапва” една желязна наночастица, заедно с нея поглъща и голямо количество молекули от хлоротоксина- такова е простото обяснение  на изследователя Мицин Джан от научния екип в Университета във Вашингтон.

На практика новата технология донася  двойно по-голям ефект в сравнение с класическия кубински метод.

Какъв е по-нататък пътя на това уникално съчетание? Списание National Geografic също  се интересува от тази новост и твърди, че  компанията Transmolecular вече тества хлоротоксина като лекарствен препарат за човека. Но независимо от това, коктейлът от наночастици и съставките на скорпионовата отрова навярно масово може бъде прилаган на хора не по-рано от 5 години.

II. През  месец март на миналата година в Куба  беше представен  препаратът Ескозин /Escozin/- природен продукт, който съдържа серум от отрова на карибския син скорпион. Показателно е, че в продължение на 15 години, в които е прилаган препаратът, десетки хиляди болни, страдащи от различни форми рак /а не само рак в мозъка!!/ са получили подобрение и стабилизиране на своето състояние благодарение тъкмо на този серум.

Препаратът Escozine  се приема в съчетание с химиотерапия, лъчетерапия  и всякакви традиционни методи на лечение.Производителите му твърдят, че това е принципно безопасен и ефективен природен продукт.

Ескозин, на външен вид, представлява прозрачна безцветна течност без мирис и вкус. В повечето случаи е предназначен за вътрешно приемане. За други методи на приемане е задължителна консултация с онколог  /ако той има представа от препарата!/

Натуралния продукт Ескозин съдържа серум от отровата на синия карибски скорпион от вида  Caribbean  Rhopalurus /семейство Buthidae/ в разтвор от поляризирана течност, която усилва неговото действие. Този препарат  има специална сила да повиши природната съпротивляемост на всички тъкани ,обхванати от рака, чрез  предизвикване на апоптоза в тялото /естествената гибел на поразените ракови клетки в организма/.

Ефективността на серума от син скорпион е доказана с много клинични анализи. Осемгодишните открити клинични изследвания са провеждани на  на 8302 пациенти, страдащи от различни видове ракови заболявания на различни стадии на развитието на болестта. Клиничните изследвания на серума от карибския скорпион са показали 89,5 % успешно подобрение на качеството на живота на всички участници в клиничните тестове..На хиляди пациенти в ІV стадий рак, на които е казано, че им остават не повече от няколко месеца е даден шанс за живот. Повечето от тях са живи и сега, много години след първия прием на серума от отровата на синия скорпион.

Откъс от изследванията  с лечение на серум от отровата на син скорпион
/активен ингредиент на препарата”Ескозин”/
/информацията,публикувана по-надолу, е резюме от лабораторните изследвания , проведени от кубинската фармацевтична компания „Labiofirm”,според представените от авторите анализи: доктор Алексис Диас,Луис Мориер,Ямиро Кабалеро  Лоренцо,Серхио Луис Искердо Силверио,докторът на науките Серхио Луис Маестре Меса/

1.Анализ на безопасността на серума от отрова на син скорпион:

Предклиничните и клинични изследвания показаха, че серумът от отрова на син скорпион се явява безопасно и добре поносимо средство. Високите концентрации на серума от отрова на син скорпион нееднократно и в продължителен дълъг период се въвеждаха в мишки в хода на предклиничните изпитания. Даже при висока концентрация на серум от отрова на син скорпион, отрицателни ефекти не се наблюдаваха. В хода на  тези предклинични изследвания учените регистрираха следващите клинични признаци, показващи ефекта на серума от отровата на синия скорпион:

  • нормална моторна дейност;
  • нормални рефлекси;
  • реакция на болка;
  • седативен ефект /здрав сън;
  • състояние /вид на кожата;
  • състояние /меки тъкани;
  • състояние/вид на очите;
  • запазено състояние на здравите органи.

В хода на изследванията всички животни останаха живи и здрави. Те демонстрираха нормално тегло, нормално равнище на активност. Не бяха отбелязани никакви вътрешноорганни увреждания, задействани в изследването. Всички вътрешно органи останаха съхранени здрави.

В заключение: беше доказано, че серумът от отровата на синия скорпион не предизвиква токсични отрицателни ефекти.

2. Ефективност на отровата на синия скорпион като болкоуспокояващо  средство:

Серумът от отрова на син скорпион /активен ингредиент на препарата Ескозан/ се изследва в качеството на болкоуспокояващо средство.В това изследване,на няколко групи мишки се вкарваха различни дози серум от отровата на синия скорпион.На други мишки се въвеждаще мощен ,клинично използван аналгетик/болкоуспокояващ/ под названието Парацетамол. На контролна групи мишки не се въвеждаше нито серум, нито клиничен аналгетик.

В сравнение с контролната група, неполучаваща никакво обезболяване, в групата, приемаща парацетамол, обезболяването беше фиксирано на 47% по-ниска болка. На мишките, на които се даваше концентрация от серум от скорпионовата отрова,обезболяването беше в границите на 55 %.

3.Серумът от скорпионова отрова намалява възпалението.

Серумът от отрова на син скорпион /основна съставка на препарата „Ескозин”/ беше изследвана в качеството на противовъзпалително сръдство.В хода на изследванията бяха проведени изследванияа върху три групи опитни животни.В едната група беше прилаган противовъзпалителния стероид с название „Дексамен”,който често се назначава при лечение на рак.,след химиотерапия. На контролната група не се прилагаше нищо.на третата група пероарлно даваша серум от отровата на синия скорпион. На всички групи беше предизвикано изкуствено възпаление, така че можеше да се преценя състоянието до и след възпалителния процес.

В сравнение с контролната група, която не получаваше нищо, групата с въвеждане на серум възпаленията намаляхана равнище на 38 %.На основата на тези наблюдение беше преценено, че препаратът „Ескозин” има съществено въздействие при намаляване на възпалителните процеси.В хода на следващите клинични изследвания беше установено, че прилагането на по-големи дози серум от скорпионовата отрова довежда до още по-голямо усилване на това въздействие.

4.Протикораковото действие на серума от отровата на син скорпион.

В лабораторни условия беше установено, че серумът забавя и спира ръста на раковите клетки. В хода на изследванията  раковите клетки от 4 вида рак бяха обработвани със серум от отровата на син скорпион. Количеството на всичките видове ракови клетки чувствително намаля. В една от групите пациенти с онкологични заболявания резултатите бяха 60 % намаление на ръста и поява на туморната регресия.-след едноседмично приложение на серума.

В реални условия бяха създадени 5 групи на болни с ракови заболявания. Едната, контролната група, не получаваше серум. В другите четири се прилагаха различни дози серум.

След няколкоседмично лечение бяха проведени изследвания за размера на туморите. Високите дози серум показаха 45 % намаление на размера на раковото образувание….

Тези данни показват, че серумът от отрова на син скорпион има място в спиране на развитието и ръста на раковите клетки в пациента.

Бележка на фондация „Неогенезис”: В момента търсим помощта на кубинското посолство в София за контакт с производителя на серума, както и за възможностите български пациенти да получават директна възможност за онколечение.

Както вече сте прочели в линк „Новости” отпреди половин година, кубинските изследователи на рака на белия дроб създадоха и една от най-ефективните в момента ваксини при рак на бял дроб.

Източник: www.anti-cancer.bg

Фондация “Неогенезис”