Връзката между солта и хипертонията е в мозъка

Връзката между солта и хипертонията е в мозъка | Диана

Прекомерната консумация на сол „препрограмира“ мозъка като се намесва в естествените механизми, които предотвратяват покачването на нивата на кръвното налягане. Това установява международен изследователски екип, воден от учени от канадския университет МакГил.

Макар връзката между консумацията на сол и хипертонията да е добре позната, до момента учените нямаха отговор на въпроса, по какъв начин прекомерните количества водят до повишаване на кръвното налягане.

По време на лабораторни проучвания изследователите откриват, че големите количества диетична сол водят до промени в ключови невронни вериги в мозъка. Те освобождават вазопресин в кръвообращението.

Учените установяват, че високата консумация на сол предотвратява инхибирането на невроните вазопресин от „детекторите“, които следят артериалното налягане в кръвообращението.

Блокирането на този естествен за организма механизъм позволява на кръвното налягане да се покачи, при консумацията на високи количества сол за по-дълъг период от време.

Въпреки откритията на изследователския екип, които дават допълнителна яснота по отношение на връзката между приема на сол и покачването в нивата на кръвното налягане, са необходими допълнителни проучвания.

Нужно е да се установят нови цели, които биха могли да се изследват за терапия. В същото време учените напомнят, че консумацията на сол трябва да се ограничава.