Петте Тибетски Упражнения

Петте Тибетски Упражнения | Диана image 1

Из повестта “Изворът на младостта – древният секрет на Тибетските Лами” на Питър Келдър.

Тук превеждам само част от книгата, в която са обяснени петте тибетски упражнения. Цялата книга можете да прочетете на руски тук, а ако желаете можете да я изтеглите от този адресРуснаците го превеждат като : “Окото на възраждането”, на български книгата е издадена като “Изворът на младостта”. Не знам кое е по-правилния превод, но упражненията са  същите.

Когато аз заживях в манастира най-напред ми беше обяснено, че в човешкото тяло има 19 енергийни центрове, наречени “вихри”. Седем от тях са основни, а 12 второстепенни. Тези вихри са мощни образувания на поле, невидими с очи, но реално съществуващи. Местоположението на второстепенните вихри съответства на положението на ставните връзки: 6 горни второстепенни вихри съответстват на раменната става, лакътната става и китката, 6 долни второстепенни вихри съответстват на тазобедрената става, колянната става и глезена. Когато краката на човека са раздалечени не много широко настрани, колянните вихри се съединяват, като образуват един голям вихър, по количество концентрираната в него енергия се доближава до основната. Но понеже човек в нормалния си живот рядко или никак не изпълнява упражнения с широко-амлитудни махове на краката (например да изпълнява шпагат), затова коляновите вихри почти винаги представляват един вихър, пространствената форма на когото се мени в съотвествие с движението на тялото. Местоположението на центровете на седемте основни вихри е следното: най-ниския се разполага в основата на трупа, втория – на нивото на най-връхната точка на половия орган, третия – под пъпа, четвъртия – по средата на гръдния кош, петия – на нивото на основата на шията, шестия – в средата на главата. За седмия вихър, то той по форма напомня на конус обърнат с върха към главата и се разполага над шестия вихър. В здраво тяло всички вихри се въртят с голяма скорост, като осигуряват “прана” или “ефирна сила” за всички системи на човека. Когато функционирането на един или повече от тези вихри е нарушено , потокът на праната отслабва или се блокира, това, което ние наричаме старост или болест. — При нормален здрав човек – продължи полковника – външните граници на вихрите достатъчно далече излизат от границите на тялото. При особено мощни и развити във всички отношения индивиди, всички вихри се сливат в едно плътно въртящо се полево образувание, по форма напомнящо гигантско енергийно яйце.

Вихрите на обикновения човек също напомнят на яйце, само че плътността на полето при него е различна – в средата плътността на енергията съществено се отличава от периферията. А при стар, болен или слаб индивид почти цялата енергия на вихрите е съсредоточена близо до центровете им, външните им граници не излизат от границите на тялото. Най-бързият и радикален метод за възстановяване на здравето и младостта се състои във възстановяване на вихрите в техните нормални енергийни характеристики. За това съществуват пет прости упражнения. Вярно, те са шест, но шестото е особено и за него аз някога ще разкажа отделно. Засега ще се спрем на петте упражнения, всяко от тях действа благотворно, като пълният ефект се достига само при тяхното редовно изпълнение на всичките пет, точно в този ред. Това не са просто упражнения, Ламите ги наричат “ритуални действия”. Тези ритуални действия представляват проста система на ефирна тренировка, наречена “извор на младостта” . А сега аз ще разкажа за всички ритуални действия подред.

Първо ритуално действие — Първото ритуално действие – продължи сър Хенри своя разказ – е много просто. Изпълнява се с цел за придаване на въртенето на вихрите допълнителен момент на инерция. Ако го кажем по-просто, с помощта на първото ритуално действие ние раздвижваме вихрите, като придаваме на въртенето скорост и стабилност. — Изходното положение за първото ритуално действие – стоим с ръце изпънати хоризонтално в страни на нивото на рамената. Започваме да се въртим около своята ос , докато не усетим леко главозамайване. При това голямо значение има посоката на въртене – задължително по посока на часовниковата стрелка.

— За повечето възрастни хора е достатъчно само един път да се завъртят и да усетят главозамайване. Затова Ламите препоръчват да се въртим колкото пъти можем, един, два , или три. Ако след изпълнението на първото ритуално действие вие почувствате потребност да седнете или да легнете, за да се избавите от главозамайването – непременно последвайте тази естествена потребност на вашето тяло. — В пероида на началното усвояване на ритуалните действия е много важно да не се преуморявате и да не се пренапрягате. Старайте се никога да не преминавате тази граница, зад която лекото главозамайване да се превърне в по-силен световъртеж. От опит мога да кажа, че като изпълнявате редовно петте ритуални дейстия, вие постепенно ще увеличите броя на въртенията в първото упражнение. — Освен това за да отдалечите границата на главозамайването, можете да се възползвате от практиката на танцьорите, балетистите и фигуристите. Преди да започнете въртенето, зафиксирайте погледа си в някоя неподвижна точка право пред вас. Като започнете въртенето, не откъсвайте поглед от точката, докато ви е възможно. Когато при въртенето точката излезе от вашето полезрение, бързо завъртете главата си и колкото може по-бързо “хванете” с поглед точката. По този начин с използване на опорна точка, ще можете да отдалечите границата на главозамайването. — Когато служих в Индия много пъти съм се изумявал от т.нар.“танцуващи дервиши”, които с часове не спираха да се въртят около оста си в странен религиозен танц. Запознавайки се с първото ритуално действие, аз си спомних два немаловажни момента: първо, дервишите винаги се въртяха в една и съща посока, по часовниковата стрелка, и второ, всички те изглеждаха много по-силни и по-млади от обикновените хора на тяхната възраст. 
— Попитах един от Учителите-Лами в манастира, свързана ли е практиката на танцуващите дервиши с ритуалните техните действия. Той отговори, че те ползват същия принцип, само че го довеждат до абсурд. В резултат на хиперстимулацията на вихрите в даден момент настъпва сериозен дисбаланс. Протича нещо като “вътрешен взрив”, който има разрушителни последствия за тялото. Дервишите тълкуват този взрив като “психическо прозрение” – един вид религиозно просветление. Обаче в повечето случаи това е грешка – достигнатото състояние има много малко общо с истинското просветление. — За разлика от дервишите, Ламите в своята практика никога не се въртят до пълно изнемогване по няколко стотин пъти, а само 10-12 пъти – толкова, колкото във всеки случай е необходима стимулация на вихрите. Максималният брой завъртания при тях е 21, не повече.
Второ ритуално действие — Непосредствено след първото ритуално дейстие – продължи сър Хенри Бредфорд – се изпълнява второ ритуално дейстие, което напълва вихрите с ефирна сила, увеличава скоростта на тяхното въртене и му придава стабилност. Неговото изпълнение е по-просто от първото. Изходно положение е лежане по гръб. Изпъват се ръцете на пода до тялото, като ръцете са изпънати и пръстите са събрани един до друг. Повдига се главата, като се опира брадичката към гърдите. След това се повдигат краката вертикално нагоре, като при това се стараем да не повдигаме и таза от пода. Ако можете повдигнете краката не само ветикално нагоре, но и по-близо до себе си, докато не започне да се отделя таза от пода. Главното тук е да не се сгъват колената. След това бавно отпуснете на пода краката и главата. — В това ритуално действие голямо значение има координацията на двицженията с дишането. В самото начало е необходимо да се издиша, напълно да освободим дробовете от въздух. По време на повдигането на главата и краката се прави плавно, но много дълбоко вдишване, по време на отпускането им, пълно издишване. Ако сте се уморили и решите малко да починете, старайте се да дишате в такъв режим, както и по време на изпълнение на упражнението. Колкото е по-дълбоко дишането, толкова е по-ефективно упражнението. — Един от Ламите ми разказваше, че дошъл в манастира много слаб и болен и не можел дори да повдигне над пода краката си. Затова в началото той ги повдигасл. като ги сгъвал в колената. Постепенно с трениране той успял да достигне повдигане на краката с изпънати колена и повдигане на главата до гърдите.

Трето ритуално действие – то трябва да се изпълнява веднага след първите две. Изходното положение за него е стоене на колене. Колената трябва да се разположат на разстояние едно от друго колкото е ширината на таза, така че бедрата да бъдат строго вертикални. Ръцете са отпуснати надолу. След това накланяме главата напред, приближавайки брадичката към гърдите. Отмятаме главата назад, като същвеременно изпъваме назад и гръбначния стълб колкото можем, като поставяме и ръцете на таза едновременно с това. След това се връщаме в изходно полжение. Ако е необходимо малко отдъхваме, преди да повторим упражнението. И тук е много важно съгласуването с дишането. В началото трябва да направим пълно издишване, като се изпъваме назад трябва да вдишваме, и при връщане в изходно полжение да издишаме. Дълбочината на дишането има огромно значение, защото именно дишането е свързващото звено между движенията на физическото тяло и управляването на ефирната сила. Затова трябва по време на изпълняване на “извора на младостта” да се диша колкото е възможно по-пълно и по-дълоко. Ключът към пълното и дълбоко дишане е пълнотата на издишването. Ако издишването е направено пълноценно, по естествен начин ще дойде и последващото дълбоко вдишване.
— Аз имах възможност да наблюдавам как 50 Лами едновременно практикуват “изворът на младостта”. За да не си отвлекат вниманието от вътрешните процеси, протичащи в ефирното тяло, те изпълняваха всички упражнения освен първото със затворени очи.

Четвърто ритуално действие — Когато за първи път пристъпих към изпълнението на четвърто ритуално действие – разказваше полковникът – то ми се стори много сложно. Но след седмица тренировки, то стана лесно за изпълнение, както и другите. За изпълнението на упражнението седнете на пода, изпъвайки напред краката. Изправяме и гърба и поставяме дланите със събрани пръсти до тялото. Пръстите на ръцете трябва да са насочени напред.Отпускаме главата напред, като допираме брадичката до гърдите. След това отпускаме главата колкото е възможно назад и повдигаме тялото до хоризонтално положение. В крайната фаза бедрата и тялото трябва да се намират в една хоризонтална равнина, а колената и ръцете се разполагат хоризонтално като крака на маса. Като се достигне до това положение, за няколко секунди е нужно силно да напрягаме мишците си, а след това се връщаме в изходно положение. След това повтаряме всичко отначало. И тук ключов момент се явява дишането. Отначало е нужно издишване. — При повдигането се изпълнява дълбоко плавно вдишване. По време на напрежението задържаме дишането, и при отпускането – напълно издишваме. Между повторенията на упражнението запазваме нормален ритъм на дишане. Значение има не идеалното изпълнение на упражнението, а редовността на опитите. Единствената разлика между младостта и старостта, здравето и болестта, е в различните режими на функциониране на вихрите. Достатъчно е да приведем вихрите в ред и старецът отново ще стане малд.

Пето ритуално действие – И така достигнахме до пето ритуално действие – обяви полковникът. – Изходно положение за него се явява лежане по корем, като при това тялото се опира само на дланите и на пръстите на краката. Колената и таза не допират пода. Пръстите на ръцете са ориентирани строго напред и са събрани. Разстоянието между ръцете е приблизително колкото е ширината на рамената. Разстоянието между стъпалата е същото. Започваме с това, че отпускаме главата си колкото е възможно назад. След това преминаваме в положение, при което тялото напомня на остър ъгъл с върха(таза) насочен нагоре. Едновременно с това прибираме главата към гърдите. Стараем се краката да остават опънати, а опънатите ръце и тялото да са в една плоскост. След това се връщаме в изходно положение. — След седмица практикуване това упражнение ще ви се стори най-лесното измежду другите. Когато напълно го усвоите, старайте се при връщане в изходно положение да извиете гърба назад колко можете, но не за сметка на болки в кръста, а за сметка на опъване на рамената и максимално опъване на гръдния кош. Не забравяйте, че нито таза, нито коленете не трябва да докосват пода. Освен това въведете в упражнението пауза с максимално напрежение по всички мускули в двете крайни положения. — Схемата на дишане при петото упражнение е необичайна. Започвайки с пълно издишване докато лежите, вие правите дълбоко, колкото е възможно вдишване при свиването на тялото. Като се връщате в изходно положение правите пълно издишване. Докато се намирате в двете крайни точки на упражнението, правете задържане на дишането за няколко секунди. 
 При млад здрав човек динамическите характеристики на всичките седем главни вихри са еднакви и хармонично се съотнасят с второстепенните вихри. В слабо тяло на обикновен човек на средна възраст, основните вихри се въртят различно, хармонията между тях е нарушена. А за хармония между главните и второстепенните вихри не може и да става дума. Това се явява основна причина за нарушение на обменните процеси, водещи към солен дисбаланс и различини поражения на ставите.

По-нататъшното разсъгласуване на динамическите характеристики на вихрите и загубата им на енергия, довежда до развитие на сериозни патологии и старчески изменения на физическата част на човешкия организъм.- За начало – каза полковникът , – аз ви съветвам да изпълнявате всяко ритуално действие по три пъти един път на ден. Такъв режим се спазва една седмица. След това всяка седмица се добавят по още две повторения на упражненията. По такъв начин през втората седмица се изпълняват по пет пъти, през третата седмица по седем пъти, и така нататък, докато броя на изпълнението на упражненията не достигне до 21 пъти всяко.
Ако изпълнението на всички ритуални действия в съответното количество наведнъж ви е трудно, можете да ги разбиете на серии и да ги изпълнявате два или три пъти на ден по по малко пъти. Но във всяка серия задължително трябва да присъстват петте упражнения точно в този ред. Да се разместват местата на упражненията, а също и да се изпълняват не всичките на една серия не е правилно. Например, вместо една сутрешна тренировка, състояща се от 21 повторения на всяко упражнение, вие можете да направите две тренировки – сутрешна и вечерна, като на първата да направите всяко упражнение по 10 пъти, а на вечерната по 11 пъти. Или да ги разбиете на три тренировки по седем повторения на всяка – сутрин, обед и вечер.Особени проблеми често има с усвояването на първото упражнение – въртене около своята ос по посока на часовниковата стрелка. Ако имате проблеми с него , не се отчайвайте. Изпълнявайте въртенето толкова пъти, колкото можете. Ще мине време и вие ще можете да се въртите по 21 пъти. Аз имах ученик, на който му беше нужна цяла година. Останалите четири упражнения не му представляваха проблем. Затова той ги изпълняваше по 21 пъти, а първото усвояваше постепенно.

Понякога човек въобще не може да се върти около оста си, ако има проблеми с вестибуларния апарат. В този случай в продължение на 4-6 месеца следва да се изпълняват останалите упражнения, започвайки от второто, а първото да се пропуска. А след този срок, постепенно да се премине и към неговото изпълнение.

– А по кое време е добре да се изпълняват упражненията? – попитах аз — Сутрин или вечер.

– Най-добре е при изгрев или залез слънце. Но ако нямате възможност не се разстройвайте. Можете да ги изпълнявате във време, което ви е удобно.

– Равнозначни ли са петте ритуални действия? – заинтересувах се аз

– Безусловно, – отговори полковникът. – Едно без друго те не работят ефективно. Както казах временно първото може да се пропуска, но останалите трябва да се изпълняват редовно, и то точно в този ред. Като първото постепенно да се усвоява.

И още нещо важно. В никакъв случай не трябва да се допуска пренапрежение или преумора. Това може да доведе само към отрицателен резултат. Необходимо е постепенно да се увеличава броя на изпълненията на упражненията, докато се достигне до идеалната форма. Времето и търпението в този случай са съюзници.- А ако човек се занимава с някакъв вид спорт, или друг вид психофизически тренировки

– Няма ли “Окото на възраждането” да бъде в противоречие с други практики? Следва ли той да започва упражненията?

– В никакъв случай не пречи – с увереност отговори полковникът. – Ако вие се занимавате с нещо, занимавайте се за здраве. “Окото на възраждането” само ще ви помогне, като значително ще повиши ефективността на вашите основни тренировки.

– Помните ли, че аз споменах за това, че в промеждутъците между повторенията на ритуалните действия е нужно да се диша по този ритъм, както и по време на изпълнението им. Ако не чувствате затруднения, можете да изпълнявате упражненията без прекъсване. Но между всеки две упражнения е необходима пауза. Като това не е просто пауза. Нужно е да застанете прави, да сложите ръце на кръста и да направите няколко пълни вдишвания, като при това внимателно да следите за усещанията възникващи в тялото ви, и да съсредоточите внимание на областта на корема и пъпа. Рано или късно ще усетите струящи в тялото ви по време на вдишването потоци прана. А след време вие вероятно ще започнете да виждате вихрите.

Втория момент, който е полезен – това са водните процедури след упражненията. Най-добре е да се обливате с топла или леко топла вода. Но в никакъв случай не бива да се къпете с хладка, или студена вода. Преди тренировката или по друго време ако използвате студена вода за закаляване, то непосредствено след упражненията не бива да го правите.

Необходимо е само редовно да се практикуват ритуалните действия, като се започне с по три изпълнения на всяко и постепенно се достигне до 21 пъти един път на ден. Пропуски са допустими най-много един път седмично, но в никакъв случай повече. Ако пътуване или друга причина ви застави да прекъснете упражненията дори за два дни, всички постигнати до момента резултати ще се окажат под заплаха. При продължително прекъсване възниква опасност вашето тяло да започне да деградира по-бързо, отколкото ако не бяхте започвали въобще практиката.

За щастие тези, които започват с упражненията в скоро време установяват, че това е не само полезно, но и приятно. Усещането за сила, увереност и готовност за справяне с всякакви проблеми въодушевява практикуващия, и той с нетърпение чака момента на започване на упражненията. В края на краищата за изпълнение на всичките упражнения ви са нужни около 15-20 минути. А добре трениран човек ги изпълнява за 8-10 минути.

Цялата книга можете да прочетете на руски тук, а ако желаете можете да я изтеглите от този адрес.

Източник: FlyOverTheWorld