Приказка за Лъва

Лъвът се събудил рано сутрин и си казал “О, колко съм храбър!”, “О, колко съм величествен!” – повтарял си го през деня, докато се разхождал из гората.

За да не забравя величествената си осанка, той носел огледало със себе си. В него обаче се оглеждали всички. Така всеки път, когато Лъвът се погледнел в огледалото, той виждал лицата на всички, минали покрай него. Насочил огледалото към слънцето и казал: „Ето, това вече наистина съм аз!“

ПОУКАТА: Когато насочиш огледалото си към слънцето и ти се превръщаш в Слънце.