ПРОБУДЕНИЯТ MЪЖ: портрет на една възможност за човечеството

ПРОБУДЕНИЯТ MЪЖ: портрет на една възможност за човечеството | Диана
Пробуденият мъж е осъзнато определен в сърцето си. През очите му прозира, че това осъзнаване не е мозъчна структура, нито интелектуално упражнение, лишено от чувство. То е преживяна и почувствана опитност, все по-разширяваща се съзнателност, която излиза от сърцето навън. Това е чувстващ Бог, не мислещ Бог. Новият мъж постоянно трансформира, пробужда се на по-дълбоко ниво на взаимодействие със света на чувствата. Той продължава да се стреми към по-искрено и приобщаващо съзнание.

Пробуденият Мъж е изместил фокуса си от локалната и етноцентрична гледна точка към един ориентирана към целия свят рамка на възприятие. Неговата общност е човечеството. Укоренено във взаимоотношенията, неговото чувство за отговорност се простира далеч отвъд локализирания му аз и обществото. Когато е възможно, неговият избор на решения се подхранва от разширената визия на възможности за цялото човечество. Не всеки човек сам за себе си, но всеки един за човечеството.

Пробуденият Мъж почита Божественото Женско начало, във всичките му форми. Той празнува чудото, наречено Жена. Той е изпълнен с уважение, почит и внимание. Натъжен е от ужасите, извършвани срещу жените от зли мъже. Той държи братята си отговорни. Коригира собствените си злодеяния. Той съ-създава един свят, където всички жени ще се чувстват сигурни да се движат свободно, за да намерят своя глас и да изразят отново присъщото им великолепие. Той приветства един свят, където жените и мъжете стоят като равноправни партньори – човечеството.

Пробуденият Мъж не се формира от външни обстоятелства. Той сам е истинския си източник. Не се сравнява с другите. Не намества личността си според диктата на тълпата. Той стои в своя център, уважава другите, но не се определя от тях. Той работи усърдно, за да освободи съзнанието си от его-връзките, които го спъват. Превръща се в собствена база за сравнение, оценявайки автентичността по-високо от имиджа. Той е скулптор на собствената си реалност.

Пробуденият Мъж смело работи над емоционалните си процеси. Изчиства емоционалните си отломки и отхвърля бронята си. Изправя се пред своите проблеми и неосъзнатите още модели на чувствата. Той се обръща към себе си, за да застане лице в лице със склонността си да избягва самия себе си и почита мъдростта в сърцето на болката си. Комуникира чувствата си по начин, който е уважителен към другите. Той се учи и говори на езика на сърцето.

Пробуденият Мъж води пълноценно съществуване. Той е чул призива за по-дълбок живот. Не го задоволява само оцеляването, амбициите му се коренят в по-високи въжделения – изравянето и актуализирането на свещената му цел. Той черпи енергия от целта си, а не от машинациите на нездравото его. Той се формира от автентичността на целта, която вижда през воалите онова, което наистина има значение. Неговата цел е негов път.

Пробуденият Мъж е отговорен за своите действия и техните последици. Той не отклонява отговорността. Не я заобикаля и не обвинява. Той е емоционално честен. Признава грешките си и се коригира. Работи усърдно дълбоко навътре, изковавайки още по-ясна осъзнатост с всеки урок.

Пробуденият Мъж се движи отвътре навън. Заинтересуван повече от вътрешното си разгръщане, отколкото от външни постижения, той развива и почита своята интуиция. Изследва и развива вътрешната си география. Приключенства дълбоко навътре, интегрирайки съкровищата, които открива в собствения си начин на съществуване. Той търси съответствие между своя вътрешен живот и външната му проява.

Пробуденият Мъж търси цялостност. Разпокъсаният начин на съществуване не го удовлетворява. Не е привързан към архаичните, линейни представи за мъжественост. Той търси свещения баланс между здравото мъжко и здравото женско начало. Търси приобщаващ начин на съществуване, който да отразява всичките му архетипни аспекти. Той гъвкаво въплъщава различните роли и се чувства удобно да се движи през живота по много различни начини.

Пробуденият Мъж въплъщава най-високите стандарти на почтеност в думите и делата си. Той се стреми непрекъснато да не действа чрез нещо, което не излиза от вътрешния му интегритет. Неговата мярка за почтеност никога не е произтича от изгода или от егоистичност. Той държи на думата си, дори и това да е за негова сметка. Движен е от ценностна система, която е непоколебима и нетленна. Признава, че успехът без почтеност е кармично нездрав и безсмислен.

Пробуденият Мъж дава предимство на осъзнатите връзки. Цени автентичното съвместно творение. Отдава почит на отношенията като духовна практика. Търси физическа близост, която е дълбоко уязвима и сърдечно-свързваща. Той е настроен, ангажиран и има здравословни граници. Когато възникват предизвикателства във връзката, смело отработва каквито и да било пречки пред интимността. Той стои в огъня на сърцето.

Пробуденият Мъж е воин на сърцето. Той е взел вътре в себе си осветяващия си меч и отсича всичко, което не е състрадание. След твърде много животи с оръжие в ръка, милосърдният воин се ражда в сърцевината на неговото същество. Той почита способността на воина да бъде уверен в себе си, но не е безразборно агресивен. Движен е от любов и състрадание.

Пробуденият Мъж се стреми да живее в състояние на постоянна благодарност. Той е благодарен за дара на живота. Той е благодарен на онези предци, които са построили основите, върху които се случва неговото разгръщане. Той е благодарен на тези, които го окуражават, когато той не успява да намери сам куража си. Той е благодарен на тези, които стоят зад него в този живот. Той знае, че не е сам.

Пробуденият Мъж се чувства добре със своята уязвимост. Той участва в собственото си разкриване. Не се страхува да се предаде – на реалността, на любовта, на истината. Това предаване не е форма на слабост, а е украсено с кураж. Нужна е повече смелост, за да се предадеш, отколкото да се сковеш. Той открито изследва способността си да бъде възприемчив и нежен. Не идентифицира тези способности като отчетливо женствени, а като присъщи на всеки човек. Той е достатъчно силен в основата си, за да живее в един широк спектър от емоции.

Пробуденият Мъж се движи през пазара отговорно, зорко наблюдаващ за проявите на нездравословно его. Той не е опортюнист във вакум. Не се конкурира заради самата конкуренция. Не трупа в името на натрупването. Чертаейки курса си, той е загрижен за въздействието му върху човечеството. Има власт, но не се възползва от нея. Властта му произтича от връзката му с Източника, а не от властта над другите. Когато е възможно, той споделя изобилието, отдавайки своята дан на човечеството. Работи усилено, за да направи мост между света такъв, какъвто е, и света на божествените възможности.

Пробуденият Мъж се прекланя пред Майката Земя. Почита животните. Никога не поставя себе си най-високо и не се разграничава от света на природата. Той разбира взаимосвързания и взаимозависим характер на реалността. Знае, че ако вреди на околната среда, той вреди на себе си. Ходи внимателно, с будност, осъзнаване и признателност.

Пробуденият Мъж няма претенции към Бог. Неговата духовност е толерантна, интегрираща, уважаваща. Той почита всички пътища към Бога, доколкото те уважават другите. Приема тези, които вярват, и тези, които не го правят. Отхвърля всяка пътека, която използва религиозните различия като оправдание за унищожение.

Пробуденият Мъж носи и развива много от качествата на здравото мъжко начало от миналото. Той е благороден. Той е отговорен. Той е продуктивен. Той е благ. Той е защитник. Той е неотклонно почтен. Той е здраво стъпил на земята. Той е здрав. Той е гъвкав. Той е реалист. Той се надява. Той е чувствителен, не чуплив. Той е здравословно обичащ себе си, но не егоцентричен. Той е практичен и извисен в същото време. Той се въздига, стъпил с двата крака на земята. Той е наистина ТУК.

JEFF BROWN/ SOULSHAPING.COM

Чрез Алхамбра