Седем важни символа от сънищата ни

Седем важни символа от сънищата ни | Диана

Път

Пътят е символ на вашето пътуване през живота. Ако сънувате чист, асфалтиран път или пътека, значи виждате бъдещето си позитивно и ярко. Ако пътя е мътен, мъглив, на който е трудно да се ориентирате, значи ви е страх за бъдещето.

Летене насън

Полет в съня като правило е осъзнат сън. Тези видове сънища са призив за събуждане на Вашето подсъзнание. Полет в съня може да означава, че изпитвате трудности в живота си и се опитате да се издигнете нагоре.

Вода

Водата в сънищата ни отразява нашите житейски амбиции. Ако сънувате океана, това може да означава, че сега е време за големи възможности и е време да се поема риск. Ако сънувате малки потоци и малки водоеми, може да е знак за неприятности.

Луна

Сън с Луна говори за ваш скрит, невидим, или може би слабо разкрит творчески потенциал, който Вие се страхувате да разкриете.

Кутии

Когато сънувате кутии, това означава, че усещате, че нещо се крие от вас. Празната кутия вероятно показва чувство на неудовлетвореност. Много кутии означават, че имате проблеми с чувствата си и ги криете.

Телефон

Звънящ телефон означава, че някаква част от личността Ви най-накрая се е свързала с пътя на живота, който Ви е толкова необходим. Може би най-ключовият момент от живота Ви е точно зад ъгъла. Ако не отговаряте на телефона, вероятно подсъзнателно не искате тези промени.

Цветя

Да видите разцъфтяващо цвете означава, че ще се появят нови възможности в живота Ви. Ако видите покарало растение, това може да означава, че някои от вашите усилия в живота ще започнат да цъфтят и да дават плодове. Мъртви цветя означават, че важна глава от живота Ви може да бъде завършена.