Тримата мъже и трите жени вътре в нас

от книгата на Марк Сера „Културата на уважението“

Тримата мъже

Първият мъж е властен,
но емоционално незрял и
поради това – често разрушителен.
Мачо, мъжът на мъжете.

Вторият мъж е чувствителен
и добронамерен.
Вината и срамът го правят слаб.
Нерешителен, подвластен на Жената.

Третият мъж е безкомпромисно верен
на себе си.
На собствената си истина, на собствения си живот.
На собствената си смърт.
Той е властен, но достатъчно чувствителен, за да чуе Жената
и да се вслушва в нея.
Ето защо Жената позволява на този мъж да я води.

Трите жени

Първата е мила и нежна, но се страхува.
Страхът я обезсилва, кара я
да се сравнява със сестрите си.
Да влиза в сделки с разрушителната сила на Мачото.

Втората жена е винаги права. И реакциите ú не закъсняват.
Тя се чувства свободна и силна.
Солидарна е със сестрите си,
отказва да заговорничи.
Тя осъжда Мачото и презира Нерешителния.
Тя е гневна.

Третата жена знае силата си.
Силата на безкрайно уязвимото сърце.
Нейната сила не наподобява мъжката.
Нейната сила е тази на вътрешния център,
подчинена на мъдростта на тялото ú .

Третата жена приветства
проникването на третия мъж,
той е там, за да даде,
не да отнеме.
Неговото проникване не е необходимост,
а присъствие и желание.

Третата жена е щастлива
от физическото и духовно сливане с Третия.
Защото той не я използва.
Той благоговее пред нея.