Въведение в медитацията. Как да медитираме? Глава 1. Медитацията и Положителният отговор

Въведение в медитацията. Как да медитираме? Глава 1. Медитацията и Положителният отговор | Диана image 2

Медитирането е достъпен метод за освобождаване от напрежението и стреса.

Изострете сетивата си и се концентрирайте по-ефективно.

Тук ще ви представим техники и практически указания, които ще ви окуражат да бъдете личността, която сте предопределени да бъдете.

Поздравявам върховния учител, Истината, чиято същност е блаженство, която е източник на върховно щастие, която е чиста мъдрост, която е над всички дефиниции и е безкрайна като небето, която е отвъд думите, единствена и вечна, чиста и спокойна, която е отвъд всички промени и феномени и която е ням свидетел на всички наши мисли и емоции – поздравявам Истината, върховния учител.

Ведически химн

Глава 1. Медитацията и Положителният отговор

Милиони хора в днешно време медитират редовно. Справедливо е да отбележим, че много повече хора са медитирали преди нас. Навярно има нещо в това и сигурно е така, защото хората не биха практикували, ако не получаваха положителен и полезен отговор.

Мотивацията за медитиране е различна при всеки. Техниката, която използват медитиращите, също не е еднаква при всички. Някои медитират, за да извлекат почти незабавна полза: душевно спокойствие, тотална релаксация, освобождаване от стреса и нарастване на жизнената енергия. Напоследък медицински научни съобщения, основаващи се на внимателни проучвания на медитиращи в контролирани ситуации показват, че опитът от медитацията е съвсем различен от този по време на сън, обичайното състояние на бодърстване или състоянието на хипнотичен транс. По време на правилна медитация мозъчните вълни на електроенцефалограмата показват съзнателна релаксация, тялото произвежда по-малко въглероден двуокис, консумира по-малко кислород, и нивото на кръвната захар се понижава. Всичко това дава картината на освобождаване от стреса и дълбока релаксация. Медитиращите съобщават също и за подобряване на паметта, нарастване на интереса им към живота и изостряне на сетивата. В добавка се наблюдава тенденция за повишаване на коефициента на полезно действие. Някои медитиращи използват метод, който им позволява да долавят вътрешното си състояние и външните събития докато релаксират, получавайки проясняване на съзнанието и балансиране на чувствата. Други медитират, за да изследват вътрешното пространство на ума и съзнанието си. Някои медитиращи практикуват различни методи в различно време с цел самоанализ и разбиране на всички аспекти на ума и съзнанието.

Какво всъщност е медитацията? Медитацията е съзнателно насочване на вниманието за изясняване на аспектите на собствения вътрешен свят. Медитацията, практикувана правилно, не е опит да се изпита различно състояние на съзнанието, да се “извисиш” или да постигнеш “блаженство”. Медитацията не е опит за решаване на проблемите. Медитацията, без съмнение, не е бягство от действителността и от отговорност в поведението. Медитацията е съзнателно насочване на нашето внимание за изясняване на чистите аспекти на вътрешната ни природа, за да си почине съзнанието ни от проявите на битието. За някои е изненада да осъзнаят, че могат да бъдат в съзнание и нащрек, без да се опитват да мислят, да работят с мисловни образи и едновременно да са свързани с външния свят. Но аз ги уверявам, че е възможно да се усещаш вътрешно свободен и че преживяването е освежаващо. Не е нужно да се анализира. Достатъчно е да се опита и изпробва. Това е всичко, което се иска от нас. Опитайте медитацията и проверете резултатите в лабораторията на личния си опит.

Страхувате ли се да медитирате? Не бива. Отдавна е доказано от практиката, че медитацията е физиологичен процес. Смутени сте от лошата информация, която сте получили? Объркани сте от многобройните и различни системи на медитиране? Тази книга ще ви даде кураж и ще ви води ясно и точно към преживяването, което заслужавате като резултат от редовно и правилно практикуване на медитацията.

Известни са много валидни методи за медитиране, но понякога правим грешката да ги използваме всичките в нашата практика и не успяваме да получим очакваните благотворни резултати. Бих ви препоръчал да прочетете тази книга от кора до кора, за да придобиете общ поглед върху процеса. След това започнете с главата след тази и опитайте да медитирате колкото се може по-лесно и просто, за да придобиете основни умения. По-нататък продължете, според личните ви предпочитания, с другите методи, препоръчани за специфични цели. Не е нужно да променяте религията си, за да получите удовлетворение от практикуването на медитацията. Няма твърди и строги правила за лично поведение, освен това, да се води един относително естествен начин на живот. Повечето от нас не променят специфичния си стил на живот и не създават фетиш от частната си практика на медитиране. Медитацията не е новост. Тя съществува от хиляди години. Медитацията не е опасна, странна или непрактична. Правилното практикуване на медитацията може да бъде само от огромна лична полза и да допринесе в крайна сметка за умственото, емоционално и физическо здраве и благополучие.

Очаквайте продължение…

Dr. Roy Davis · An easy guide to meditation ·

Превод от английски д-р Катя Моллова

Глава 2: Как да медитираме?