Въведение в медитацията. Глава 2: Как да медитираме?

Въведение в медитацията. Глава 2: Как да медитираме? | Диана

Подобно на пламъка на свещ в закътано от вятъра местенце, не се колебае и ума на медитиращия.

След прочитането на тази кратка глава вие ще бъдете в състояние да медитирате правилно и лесно. Следвайте стриктно инструкциите и практикувайте незабавно, за да придобиете опит. Останалата част от книгата ще бъде много по-разбираема, ако се придържате към указанията в тази глава.

Изберете време, когато не сте твърде уморени и най-малко два часа след последното ядене. Изберете тихо и удобно място, така че да не бъдете смущавани по време на вашите занимания. Двадесет минути са достатъчни за първите сеанси в медитацията. Разхлабете всички стягащи ви атрибути в облеклото и ще бъдете в състояние да релаксирате напълно. Седнете изправени на удобен стол, в добре балансирана поза, с изправена глава и без да се отпускате. Идеалната поза за медитация е тази, при която можем да седим в продължение на целия сеанс, без да се налага да движим излишно тялото.

Затворете очите и останете спокойно няколко секунди. Наблюдавайте естествените процеси във вашето тяло, когато вдишвате и издишвате. Не регулирайте дишането, само го наблюдавайте. Усещайте въздуха, преминаващ през ноздрите ви при вдишване, доловете излизащия през ноздрите ви въздух при издишване. С издишването почувствайте как се разтваряте в пространството. Това е всичко, което е необходимо за започване на процеса. Оставете тялото да вдишва и издишва свободно. Усещайте въздуха, навлизащ през ноздрите ви и излизащ от тях и се разтваряйте в пространството. Не е нужно да визуализирате представата си, че се разтваряте в пространството, просто приемете, че това става. Продължавайте да правите това двадесет минути. Не е нужно да проглеждате часовника си за края на сеанса, защото ако решите, че трябва да медитирате двадесет минути, вашият вграден в съзнанието ви биологичен часовник ще ви уведоми, когато нароченото време изтече.

Ако по време на сеанса вниманието ви се отклони, върнете го обратно към процеса. Не се борете с мислите или чувствата си. Без усилие – това е ключа към успеха в медитацията. Умерено внимание – това е всичко, което е нужно.

Когато дойде краят на вашия сеанс по медитация, останете спокоен и отпуснат за няколко минути, със затворени очи и се почувствайте доволен и отпуснат. Оставете спокойствието от медитацията да проникне в съзнанието ви, във вашата нервна система и в тялото ви. Почувствайте, че сте завършен в самия себе си, в хармония с вашия свят и на съответното място в схемата на нещата.

Ако искате да медитирате по-задълбочено и да бъдете погълнат изцяло, използвайте посочения по-горе метод с едно допълнение: практикувайте по същия начин, но с издишването вътрешно се вслушвайте в звученето на някоя нищо неозначаваща думичка. Вземете, например, думичката “едно” и с издишването си припомнете как звучи тя, ако се изговори високо. Това припомняне е “вътрешното” вслушване. Този похват ще ви убеди, че сте напълно погълнат от процеса. След медитация се върнете към работата си и не анализирайте процеса или преживяването. Не се вълнувайте за резултатите нито преди, нито след медитация. Просто практикувайте редовно, за предпочитане два пъти на ден в продължение на не по-малко от две седмици. След това сравнете, как сте се чувствали преди и след започването на вашата практика. Използването на този метод ще подобри способността ви за концентрация. Нашето определение за концентрация е: насочване на вниманието върху отделен предмет. Това не трябва да се прави с усилие или да изисква енергия. По този начин по-скоро се тренираме да насочваме вниманието си лесно и естествено.

Причината да препоръчваме определено време на деня за медитиране е тази, че с течение на времето вие ще свикнете подсъзнателно да се стремите към медитация, когато наближи обичайното време и това ще улесни практикуването й. Много хора считат, че най-удобното време за медитация е рано сутрин, веднага след ставане, и късно вечер, преди вечеря. Разбира се, режимът на сеансите не бива да притеснява членовете на семейството. Причината, поради която препоръчваме сеансите да се извършват по всяко друго време, но не и след ядене е тази, че ако медитираме веднага след ядене, организмът е зает с храносмилане и ние не бихме могли да релаксираме напълно.

Не търсете драматични психически явления, докато медитирате. Не очаквайте нищо. Просто практикувайте според съставената от вас постоянна програма. Каквото и да последва, то ще съответства изцяло на вашите лични нужди.

Ако усетите, че ви се приспива или съзнанието ви блуждае, докато медитирате, направете следното: по време поне на един от сеансите за деня медитирайте с отворени очи. Просто се вгледайте в пространството и правете упражненията. Умение в това отношение ще сте постигнали тогава, когато медитацията със затворени очи започне да ви се удава лесно и естествено.

Ако ви се иска да седнете на пода, направете го,стига да ви е удобно. Не е препоръчително да се медитира в легнало положение, понеже съзнанието свързва тази поза със спането и е много по-лесно да заспите или да се отнесете в света на мечтите. Седнете изправен спомага за осигуряване на едно цялостно преживяване и натрупване на напълно съзидателен опит.

Когато медитираме по този начин, не се стремим да постигнем някакъв ефект върху съзнанието, а го оставяме да почива, присъствайки като свидетел на процеса на медитация. В нужното време тялото ще се отпусне и умът ще се проясни. Ако мислите не изчезват или се появят чувства, оставете ги да блуждаят и не позволявайте да ви объркат. С времето съзнанието ще се проясни и чувствата ще утихнат.

Този процес е подходящ за всеки, дори за лица без религиозни наклонности. С освобождаването от стреса вие ще забележите значително подобрение на здравето, душевно спокойствие и изостряне на умствените способности. Методите на медитация са се развили на изток само защото там цивилизациите са по-стари, но те не са нито източни, нито западни, те са методи, които работят за всеки, защото са предназначени за хората. Хората са с различен ръст, различен цвят и от различна културна среда, но психосоматичните процеси са еднакви при всички.

Би трябвало да усвоите процеса, препоръчан в тази глава, преди да преминете към следващата.

Глава 1. Медитацията и Положителният отговор