Въведение в медитацията: Глава 3. Полезни методи за постигане на лично благополучие

Въведение в медитацията: Глава 3. Полезни методи за постигане на лично благополучие | Диана

Да медитираме и сияйната светлина на върховния източник ще озари съзнанието ни.

Предшестващата глава дава прости методи за дълбока релаксация и проясняване на съзнанието. Ако сте склонни към по-задълбочени занимания с медитация, следващите съвети ще ви бъдат полезни.

Ползата от режим в ежедневието

Считайте своята ежедневна програма за медитация за толкова важна, колкото е яденето или физическите упражнения. Съгласувайте я с дневния си режим и я следвайте редовно. Някои хора държат да имат обичайно място, предназначено за медитация, тъй като мисловните асоциации с предишните успешни медитации ще предразположат ума. Ако се медитира сутрин, най-подходящото време е веднага след събуждане, изкъпване  и няколко леки упражнения. Съставете си режим на медитация и се придържайте към него. Не променяйте режима от ден за ден.

Различните техники, използвани в практиката

Ако сте начинаещ, използвайте метода, препоръчан в предишната глава, докато придобиете основни умения в медитацията. Ако почувствате необходимост да усвоите друга техника, използвайте една от следните:

 1. Мантра – мантрата е звук, използван за въздействие върху ума и тялото Мантрите вече са изпитани, затова не е необходимо да експериментираме, като създаваме свои собствени Преди хиляди години индийски гадатели са проучили въздействието на звука върху съзнанието и обкръжението му. Езикът, който са използвали, е санскрит. Не е необходимо и ние да учим санскрит.

Когато някой получава мантра при посвещаването си, от него се изисква да я  задържи за себе си и да не я дискутира свободно. Има две причини за това изискване. Първо, мантрата се използва при медитацията като лична практика, а нас ни съветват да не обсъждаме преживяванията си при медитиране с друг, освен с учителя си или довереника си. Дискутирането на опита от медитирането прави несериозно това, което би трябвало да бъде дълбоко лично. Второ, когато някой се посвещава с мантра, тя се произнася по време на инструкциите така, че да се проникне от особена енергия и тази енергия след това се съхранява в носителя-мантра и прониква в дълбоките слоеве на съзнанието по време на медитиране. Моите наблюдения ме убеждават, че съветът да се отнасяме към медитацията като към нещо много лично е практичен и правилен. Интимността не означава да се пазят в тайна от хората методите за медитация, напротив, за всеки е желателно да се стреми към високо квалифицирано обучение. В това отношение няма никакви бариери и ограничения.

Традиционната мантра е So-Ham. Тя звучи като “со-хам”. Сичта се за особено ефикасна. Приятна е за съзнанието и е лесна за изпълнение. Човек просто сяда да медитира, насочва вниманието си навътре, наблюдава естествения процес на дишане и с вдишването се вслушва в звученето на “со”. При издишване се вслушва в звученето на “хам”. “Со”с вдишването и “хам” с издишването. Спомнете си, че мантрата не се изговаря наум, тя се слуша с ума. Изживяването може да бъде по-задълбочено, ако се насочи вниманието в пространството между веждите зад челната кост на черепа. И никакво напрягане на очите. Просто бъдете “тук”, в тази точка и практикувайте мантра-медитация.

Вслушвайте се в мантрата през целия сеанс. С времето човек се издига над мантрата и преживява медитацията като спонтанен процес. Когато усетите това, не използвайте повече мантра. Мантрата е предназначена да ангажира вниманието отвъд мисловните процеси и когато това се постигне, тя е изпълнила предназначението си. Ако искате да използвате мантра вместо някоя безсмислена думичка, както беше споменато по-горе, можете, разбира се, да го направите.

Друга двусрична мантра е “Хам-Са”. Използва се по начина, обяснен по-горе. Ако се чувствате комфортно с нея, това е указание, че подходяща. Мантрите често се дават според възрастта на обучаваното лице. Това е един от методите. По-често се дават според вътрешното чувство на учителя. Някои учители дават една и съща мантра на всичките си ученици и това е обосновано от индивидуалния замисъл за персонално обучение.

Чистите мантри не са думи, означаващи нещо – те са звуци, избрани според техния проясняващ съзнанието ефект. Но някои мантри представляват фрази, чийто смисъл влияе наравно със звученето им върху процеса на медитация.

Редовното практикуване на мантра-медитацията води до освобождаване на дълбоките слоеве на тялото от стреса. Това ще доведе до цялостно отпускане и освобождаване на вродените способности. Много хора страдат от свръхстрес, като понякога дори не подозират за това, и техните творчески способности са потиснати. Резултатът от медитацията може да бъде пълна релаксация и освобождаване от натрупаното напрежение и спомените, свързани с болка или травма.

 1. Основен звук – това е най-прекия път към използването на звука в медитацията. Известно е, че човек може действително да чуе вътрешния звук на душевната енергия, спускаща се в тялото от горните слоеве на мозъка. Много хора, когато релаксират и се концентрират, чуват различни, едва доловими звуци, подобни на чуруликане или музикални тонове. Счита се, че те се дължат на биотоковете и произлизат от чистия първичен звук. Ако човек седи тихо и се вслушва в горните слоеве на мозъка, той може да чуе едва доловим звън, който постепенно се усилва. Човек би могъл да насочи изцяло вниманието си към този звук и да се опита внимателно да стигне до неговия източник. В резултат на това се стига до преминаване на съзнанието в трансцендентно състояние (извън времето и пространството) и до дълбоко вътрешно съсредоточаване. В някои традиционни системи за медитация това е единствената техника, която се използва при обучение.

Човек трябва да бъде погълнат от звука и въпреки това да бъде сигурен, че ще остане буден и внимателен. Някои ще “видят” ярка светлина в черепната кухина, докато се съсредоточават (медитират) върху този основен звук. Ако това стане, слейте се и с двете – звука и светлината, като оставате в съзнание. Бъдете сигурни, че няма да заспите или да изпаднете в потиснато състояние, близко до заспиването.

 1. Използване на фрази – някои хора се чувстват по-добре, използвайки фраза вместо мантра, особено в началото. Това също е добър метод. Седнете удобно и изберете фраза, подходяща за вас, като например тази: “чисто съзнание съм аз”. С вдишването си казвате мислено “Чисто съзнание, а с издишването “съм аз”. Внимателно преценете дали чувате мислено и дали усещате тази фраза. Не е нужно да полагате големи усилия за трениране на подсъзнателните нива на интелекта, тъй като на този етап все още не сме се заели с обучаване на съзнанието. Използваме фразата само като предмет за съсредоточаване и трупане на усещания. Случва се фразата да въплъти истината за нашето същетсвуване: ние сме чисто съзнание, действащи чрез ума и тялото. Когато разберем този факт, ще го осъзнаем и интелектуално. Тогава ще бъдем в състояние да използваме разума творчески и с разбиране.

Медитацията не е самовнушение. Тъкмо затова не сме заитересувани да тренираме ума. Напротив, заинтересувани сме да се освободим от опитите да се тренира съзнанието. Не компрометирайте медитацията с автосугестивни методи, автохипноза или друга дейност на съзнанието. Има случаи, в които съзнателно използваме методи на визуализиране, но винаги за повторно формиране на съзнанието и никога за по-нататъшното му трениране. По-нататък ще засегнем методите на визуализация.

Молитва – не се страхувайте от молитвата. Както споменахме, много хора медитират, без да са религиозни и въпреки това успяват да извлекат полза от релаксацията и умение да подобряват функциите на всички нива. Много от онези, които ще прочетат тази книга, ще бъдат вдъхновени за един ориентиран към бога начин на живот и молитвите за тях ще бъдат от голямо значение. Моите наблюдения показват, че рано или късно всички хора стигат до идеята за по-личен и по-близък контакт с бога. В началото повечето практикуващи медитация нямат ясна представа за това, какво е бог и каква може да бъде тяхната връзка с него. Въпреки всичко ние знаем, че има някакъв разум, който се грижи за световния порядък. Един мъдрец е казал: “Наблюдавайте собствените си мисли в продължение на няколко дни и се запитайте дали не усещате, че бог съществува.” Молитвата е откровен вербален или мисловен разговор с бога вследствие на вътрешното ни усещане, че бог съществува за нас. Когато това стане, съзнанието ни се прояснява и медитацията протича нататък от само себе си. За да се молим по свой начин по време на медитацията, трябва да започнем оттам, докъдето сме стигнали и да се молим “без прекъсване”, докато усетим проясняване на усещанията. С навлизането в медитацията чрез молитва, какво и с другите техники, не трябва да имаме други очаквания, освен откриването на бога (божието откровение). Да се молим вглъбено, а след това да си почиваме в мълчание и да видим, какви усещания ще имаме за божествения ред. Обичайното усещане в този случай е, че сте в хармония с живота и околния свят и че някой ви насочва и води през цялото време.

Естествен цикъл на медитиране

Тук ще намерите указания за подходяща подготовка за медитация, което е много важно и ще доведе до усещане на пълен душевен и физически комфорт. Практикувайте редовно и постоянствайте в избраната техника. Не допускайте усилие и напрежение. Не се страхувайте. Избягвайте усложненията Никога не медитирайте с очакване на драматични резултати. Бъдете винаги щастливи и вътрешно доволни. Медитирайте за релаксация, душевен покой, вътрешна целеустременост и по-тясна и по-интимна връзка с живота. Нека всичко, което се случва, да бъде подходящо за вашите настоящи потребности, дори ако не знаете от какво се нуждаете в този момент. Бъдете внимателни и щастливи винаги. Съществува вроден разум, който знае кое е най-добро за нас. Когато се научим да бъдем открити за този разум, ние ще бъдем в състояние да изпитаме истинско и дълбоко лично задоволство. Ще ви препоръчаме серия от механизми за медитация.

 1. Подготовката – релаксирайте в определеното време и се подгответе за сеанса по медитация със спокоен оптимизъм и дори с леко предвкусване на радостта от възможността за почивка на съзнанието и усещане за вътрешен мир и освежаване.
 2. Сеансът – каквото и да чувствате, то е според вашите нужди и наклонности. Изградете си навици в практикуването на медитацията, използвайки който и да е метод, изглеждащ ви най-подходящ за вас. Или просто седете спокойно и “чакайте да проговори бога”, като оставите да става това, което има да става. Бъдете винаги с ясно съзнание и буден, винаги усещайте и наблюдавайте усещанията си.
 3. Преди приключването – починете няколко минути след медитацията и оставете изживяванията от нея да проникнат в съзнанието, нервната система и тялото ви. Нека цялото ви същество се проникне от спокойствие и мир. Ако се нуждаете от постигане на някаква цел, разрешаване на проблем или изясняване на чувства, оставете това за по-нататък, а сега почивайте в този промеждутък от спокойствие.
 4. Излизане от медитация – отворете очите си, обхванете с поглед нещата около вас и се наслаждавайте на себе си и вашия свят. След това се заловете с работата си, давайки най-доброто от себе си и проявявайки здрав разум във всичките си взаимоотношения.

Медитацията е нашето време да се освободим психически от грижите за проблемите, целите и взаимоотношенията си. След медитацията идва моментът за решаване на проблемите, постигане на целите и изясняване на взаимоотношенията.

Ето няколко съвета:

 1. По отношение на здравето – останете спокоен след сеанса по медитация и си кажете, че съществува вътрешен разум, който знае как да възстанови тялото ви и да поддържа отличен баланс. Ако имате нужда от лечение, нека съзнанието ви да се насочи към онази част от тялото, която ви създава проблеми. Визуализирайте я, изяснете си състоянието и се чувствайте в отлично здраве. Излизайте от сеанса по медитация с чувство на благодарност. Интелектът е над ума, а умът – над тялото. Лечението започва в нашето съзнание, минава през мозъка и се отразява на тялото. (С оглед на здравето, обърнете внимание на храненето, физическите упражнения и достатъчно почивка.)
 2. За постигане на целите – останете спокойно след медитация и вътрешно чувствайте: “Сега съм доволен и в хармония с живота”. След това нека вашето въображение отприщи мечтите ви за възможностите пред вас. Каквато и цел да сте си поставили, стига да е постижима, трябва да си я представите като постигната с всички оттенъци на действителността. След това запишете поставената цел и направете списък на всички най-ефикасни методи, които можете да използвате за постигането й.
 3. За изясняване на взаимоотношенията – останете спокоен след медитация и бъдете честен пред себе си. Признайте си, какво ви е необходимо, за да изясните отношенията си с другите. Следвайте вътрешното си чувство.
 4. Възпитание на съзнанието – ако имате негативно мислене, възпитавайте съзнанието си след медитация. Останете спокоен и си напомняйте: “Аз съм свободно същество и контролирам изцяло начина си на мислене и мисловните си процеси. Приемам себе си, приемам другите и приемам живота. Аз съм позитивно мислещ, радостен, отзивчив и в добро взаимодействие с живота във всичките му проявления.” Когато бъдем в състояние да приемем себе си, ще бъдем и в състояние да приемем здравето, зрелите взаимоотношения, просперитета и успеха в живота.

Техниките и формулите са просто средство да приспособим манталитета си и да се освободим от психическото си и емоционално състояние. Основния мотив в живота ни е нашето чувство, което ни прави одухотворени същества. От това чувство произтича позитивното ни себеусещане и желанието да поемем отговорността за собствения си живот.

Глава 1. Медитацията и Положителният отговор

Глава 2: Как да медитираме?

 • Dr. Roy Davis · An easy guide to meditation ·

Превод от английски д-р Катя Моллова