Емоционално, поведенческо и психологическо въздействие на COVID-19 пандемията

Този преглед има за цел да обсъди въздействието на COVID-19 върху психичното здраве на цялото световно население, в допълнение към неговите причини и последствия. Включени са темите с по-голяма актуалност в досегашната научна литература, повечето от които засягат не само здравните специалисти и властите, но и цялото население. Освен това бяха обсъдени някои мерки, които трябва да бъдат взети за минимизиране на емоционалното бреме от пандемията.

Статията е научна и не е забавно четиво за свободното време. Ако не се интересувате от подобни теми и този ъгъл на разглеждане на пандемията, можете да намерите много по-леки и интересни материали в нашия сайт.

Появата на много случаи на заболели от Covid-19 (SARS-CoV-2) през декември 2019-та годишна предизвика ужас в много части на света. Поради бързото му разпространение, през март 2020 г. Световната здравна организация обяви пандемия. С цел да ограничат разпространението на вируса, лидерите на много страни ограничиха социалните контакти, стремейки се да намалят случаите на заразяване чрез така нареченото социално дистанциране. Настоящата статия има за цел да анализира как човешкото поведение се е променило през този период. Ние също така подходихме към ключовите компоненти на емоционалната реакция на пандемията, към това как вътрешни и външни фактори, като личностни черти, пол, медии, икономика и правителствена реакция, влияят върху социалното възприятие на пандемията и психологическите резултати от текущите събития. Освен това, ние проучихме задълбочено групите с повишен риск от обременяване на психичното здраве в резултат на тези обстоятелства. Тези рискови групи включват здравни специалисти, възрастни хора, деца, студенти, чернокожи субекти, латино и LGBTQ+ общности, групи в икономически неравностойно положение, бездомни, затворници, селско население и психиатрични пациенти. Обсъдихме и няколко мерки, които могат да сведат до минимум емоционалното въздействие, произтичащо от този сценарий. От решаващо значение е здравните власти, правителството и населението да подават навременна и разбираема информация, за да помогнат на уязвимите групи и да насърчават създаването на стратегии за емоционална и психологическа подкрепа. Освен това е от основно значение на населението да се предоставя и точна информация относно пандемията от COVID-19, а не някакви безкрайни брътвежи на псевдоспециалисти или някакви лица, абонирани за участие в телевизионните предавания. Обсъдихме и няколко мерки, които могат да сведат до минимум емоционалното въздействие, произтичащо от този сценарий. От решаващо значение е здравните власти, правителството и населението да обясняват ясно и на достъпен език, за да помогнат на уязвимите групи и да насърчават стратегии за емоционална и психологическа подкрепа. Освен това е от основно значение на населението да се предоставя точна информация относно пандемията от COVID-19. деца, студенти, чернокожи субекти, латино и LGBTQ+ общности, групи в икономически неравностойно положение, бездомни, затворници, селско население и психиатрични пациенти. Обсъдихме и няколко мерки, които могат да сведат до минимум емоционалното въздействие, произтичащо от този сценарий.

Въведение

През декември 2019 г. в провинция Хубей, Китай беше съобщена група от случаи на пневмония ( Lu et al., 2020 ). Тогава беше открито, че инфекцията е причинена от вирус, наречен SARS-CoV-2. Впоследствие заболяването, причинено от този вирус, беше наречено Коронавирусна болест 2019 (COVID-19). Данните от насоките на Световната здравна организация (СЗО) показват, че до 14 януари 2020 г., 1 ден след първия регистриран случай извън Китай, са потвърдени само 41 случая ( Световна здравна организация [СЗО], 2020b ). Понастоящем статистическите данни, взети от таблото за управление на коронавирусна болест на СЗО (COVID-19) до 5 септември обявяват 26,5 милиона потвърдени случаи в света, с над 871 хиляди смъртни случая ( Световна здравна организация [СЗО], 2020c ).

В няколко държави са въведени ограничителни мерки като опит да се забави разпространението на SARS-CoV-2. Китай ( Wang C. et al., 2020 ), Италия ( Briscese et al., 2020 ) и Обединеното кралство (Обединеното кралство) ( Holmes et al., 2020 ), например, прилагат строги разпоредби за „блокиране“, докато други страни, включително Съединените американски щати (САЩ) ( Имперски колеж в Лондон, 2020 г. ) и Бразилия ( Simões e Silva et al., 2020 г. ), дадоха препоръки „останете си вкъщи“. На много места транспортните средства бяха затворени, обществените места бяха затворени и само основните услуги продължиха да функционират; макар и с ограничения и превантивни мерки.

Въпреки това, тъй като изглежда, че световните власти се съсредоточават върху инфекциозния аспект на пандемията, се наблюдава ръст на разстройствата на психичното здраве ( Brooks et al., 2020 ; Holmes et al., 2020 ). Всъщност по време на тази продължаваща здравна криза засегнатите от емоционални, поведенчески и психиатрични разстройства обикновено са по-многобройни от тези, засегнати от COVID-19. Всъщност страхът от заразяване с COVID-19 изглежда не е толкова голям, колкото опасенията за психологическото и социалното въздействие на пандемията, както се съобщава в проучване на Обединеното кралство ( Психично здраве Covid-19, 2020 г.). Изглежда, че определени групи са изложени на по-висок риск от този вид въздействие върху психичното здраве. В тези групи попадат здравните работници на първа линия, възрастни хора, деца, студенти, LGBTQ+ общността, бездомни лица и тези в икономическа уязвимост, селска общност, чужденци и психиатрични пациенти ( Холмс et al., 2020 ; Khan et al., 2020 ; Salerno et al., 2020 ; Wood et al., 2020 ). Всъщност емоционалният стрес, свързан с настоящия сценарий, може потенциално да влоши предишни психиатрични състояния или да ускори тяхната симптоматика ( Yao et al., 2020 г.). Критичен аспект на този контекст е, че поради физическото дистанциране, много срещи на системите за подкрепа на психичното здраве са преустановени, въпреки че тези системи се опитват да наваксат чрез дистанционната помощ, като бързо преминават към интернет комуникация ( Holmes et al., 2020 ).

Този преглед има за цел да обсъди въздействието на COVID-19 върху психичното здраве на цялото световно население, в допълнение към неговите причини и последствия. Включени са темите с по-голяма актуалност в досегашната научна литература, повечето от които засягат не само здравните специалисти и властите, но и цялото население. Освен това бяха обсъдени някои мерки, които трябва да бъдат взети за минимизиране на емоционалното бреме от пандемията.

Методи

Данните са получени независимо от шестима автори, които извършиха изчерпателно и несистематично търсене в базите данни PubMed, Cochrane, Scopus, SciELO и Google Scholar. Стратегиите за търсене включват термини като: „COVID-19“, „SARS-CoV-2“, „тревожност“, „депресия“, „психиатрични разстройства“, „социална изолация“, „промени в поведението“, „психиатрични пациенти“, „психични здраве“, „самоубийство“, „медии“, „расизъм“, „здравни работници“, „възрастни хора“, „домашно насилие“, „сън“, „LGBT общност“, „бездомни“, „чужденци“, „селска общност, ” „неформални селища.“ Претърсването е извършено между 14 май и 26 май. Тази статия впоследствие беше актуализирана между 26 май и 5 септември. Търсенето набляга на скорошни статии, публикувани серии от случаи, консенсусни изявления, насоки, мета-анализи, систематични прегледи и бъдещи кохортни проучвания, критично разгледани и избрани от авторите. Изследвания са направени и в публичните информативни официални уебсайтове и в препратките, съдържащи се в събраните по-рано данни.

Ограничителни мерки поради пандемията

Терминология за карантина, социална изолация и социално дистанциране

В контекста на пандемията от COVID-19 термините „социално дистанциране“, „социална изолация“ и „карантина“ се използват предимно като синоними в медиите, в комуникацията с обществеността и дори в научни статии ( Брукс и др. , 2020 г. ). Въпреки това има големи разлики между тези обозначения, въпреки че не винаги има съгласие относно терминологията.

„Карантина“ се отнася до екстремни ограничения на движението на тези, които са изложени или потенциално заразени с вируса, с цел да се сведе до минимум разпространението на патогена. Освен това терминът „карантина“ трябва да се използва в контекста на групи или на ниво общност ( Dsouza et al., 2020 ; Sánchez-Villena и de La Fuente-Figuerola, 2020 г.).

„Социална изолация“ се отнася до ограничаването на социалното движение на заразените с болестта ( Dsouza et al., 2020 ; Sánchez-Villena и de La Fuente-Figuerola, 2020 ). Междувременно „социалното дистанциране“ е превантивна мярка, препоръчана на общото население, за да се изглади кривата на броя заразени от това заболяване. При този сценарий хората се съветват да стоят у дома и да използват услуги възможно най-малко, както и да избягват струпвания, да поддържат препоръчителното разстояние от един метър един от друг и да вземат предпазни мерки, за да избегнат инфекция ( Covid-19, 2020 г.). Независимо от това, използването и разбирането на тези термини не трябва да бъде толкова негъвкаво. Всъщност терминът „социална изолация“ също се използва за изразяване на източника на субективно чувство на самота, което може да придружава мерките за социално дистанциране, особено за тези, които вече са изложени на повишен риск от страдание от самота. Независимо от това, терминът „социално изключване“ се използва в този преглед, за да обхване тази рамка.

Източник на психологическо въздействие, свързано с ограничителните мерки

Безспорно е, че ограничителните мерки, наложени за овладяване на пандемията от COVID-19, оказват тежко въздействие върху психичното здраве на населението. Въпреки това, все още не е ясно какво насърчава подобни негативни ефекти. Възможно е тези последици да произтичат директно от ограничителните стратегии и намалената социална мобилност ( Bavel et al., 2020 ; Brooks et al., 2020 ; Pfefferbaum and North, 2020 ; Wang G. et al., 2020 ). Въпреки това, емоционалните и психологическите резултати от пандемията също могат да бъдат вторични спрямо вътрешните промени, които ограничаващите мерки причиняват в навиците на начина на живот и социално-икономическия сценарий ( Brooks et al., 2020 ; Zhu et al., 2020 ).

Ключови компоненти на емоционалния и поведенчески отговор на пандемията COVID-19

Емоционалният и поведенчески отговор на пандемията от COVID-19 е многофакторен. Той разчита не само на външни компоненти, но и на лични и вродени. Въпреки това реакцията на настоящите обстоятелства изглежда има засяга цялото население. Наблюдава се значително увеличение на чувствата на функционално увреждане, скука, стигма, безпокойство, фобия, фрустрация и гняв ( Ahmadi and Ramezani, 2020 ; Brooks et al., 2020 ; Pfefferbaum and North, 2020 ; Restubog et al., 2 ; 2 ; Шер, 2020a ; Teufel et al., 2020 ). Затова, някои избрани фактори трябва да бъдат обсъдени задълбочено поради основното им влияние върху въздействието на пандемията върху психичното здраве.

Страх и несигурност

За разлика от други вирусни огнища на 21-ви век, като SARS и MERS, които се разпространяват предимно в болнична среда ( Bai et al., 2004 ; Cauchemez et al., 2016 ), COVID-19 е уникален по начина, по който се разпространява далеч извън границите на здравните центрове. Тъй като цялото население е изложено на риск, необходимите ограничителни мерки създадоха несравним сценарий, доминиран от страх и несигурност. Въпреки че страхът е основен адаптивен механизъм, който хората и другите видове са развили, за да се справят със заплахите в околната среда, той може да бъде подкрепящ само за онези, които се чувстват способни да се справят със заплахите, представени специално за тях. За тези, които смятат, че не са в състояние да се справят с подобни рискове, страхът може да предизвика защитни реакции ( Bavel et al., 2020 г.). И така, в конюнктура, в която страхът е не само от смъртта, но и от последствията в безброй различни сфери, включително семейна организация, закриване на училища, социална изолация и икономически последици – от жизненоважно значение е да се обърне специално внимание на психическото здравето на индивидите ( Ornell et al., 2020 ). Всъщност предишни проучвания показват, че страхът се свързва с депресия, тревожност, опасения от заразимост и отвращение към микроби ( Ahorsu et al., 2020 ). Освен това, друга вредна последица от страха е стигматизирането и дискриминацията на тези, които са заразени или проявяват симптоми на COVID-19 ( Ahorsu et al., 2020 ).

Въпреки че страхът има няколко разрушителни последствия, един от най-зловредните е самоубийството. В пандемията от COVID-19 има множество съобщения за самоубийствено поведение поради проблеми, свързани със страха, например страх от заразяване ( Dsouza et al., 2020 ; Mamun and Ullah, 2020 ), страх от заразяване на други ( Mamun и Griffiths, 2020 ), страх от поставяне под карантина ( Dsouza et al., 2020 ) и страх от въздействието върху психичното здраве ( Sher, 2020b ). Конкретна илюстрация за това е 40-годишна жена от Бангладеш, която посегна на живота си в болнична баня, след като ѝ беше отказана медицинска помощ поради страха на персонала от инфекция със SARS-CoV-2 ( Mamun et al., 2020a ).

И накрая, трябва да се отбележи, че приспособяването към новия живот, който налага социалното дистанциране може да се различава в зависимост от възрастовите групи, пола и други променливи около индивидите. Следователно, като се има предвид значението на страха в контекста на пандемията са разработени скали, насочени към това чувство и те могат да бъдат полезни за разбирането и управлението на този емоционален компонент ( Ahorsu et al., 2020 ; Sakib et al., 2020 ).

Стресори

На фона на пандемията стресорите също трябва да се вземат предвид при оценката на емоционалното и невропсихологичното въздействие. Те включват главно обстоятелства, свързани с COVID-19, като потенциално излагане на вируса и загуба на близки, както и вторични неприятности, дължащи се на икономически трудности, липса на храна, психосоциални ефекти, нарушаване на бъдещи планове и основни физически и психологически състояния ( Ислам и др., 2020 г.; Pfefferbaum and North, 2020 г. ).

Икономически фактори

Продължаващата пандемия, причинена от COVID-19, предизвика икономическа криза в повечето области на работа и бизнес, включително в производството, търговията на дребно, пътуванията и търговията като цяло ( Restubog et al., 2020 ). Безработицата расте и дори най-стабилните професионалисти са застрашени от загубване на работата си. Международната организация на труда изчислява, че до края на второто тримесечие на 2020 г. ще има 25 милиона нови безработни ( Restubog et al., 2020 г.). Освен това, проучвания с американски работници преди и след предишни икономически спадове сочат, че безработицата не е единственият възможен пагубен резултат, тъй като съкращаването на заплащането, намаляването на работните часове, повишеното търсене на работа и предизвикателствата пред условията на труд вероятно са част от плана за извънредни ситуации за тази пандемия. ( Restubog et al., 2020 ). Финансовата загуба е дълбоко свързана с психологически стрес и се счита за рисков фактор за получаване на разстройства на психичното здраве с дълготрайни последици. Прекъсването или дори фалитът на бизнеса, неплатените дългове, стресът от загуба на работа, бедността, невъзможността да се осигури подкрепа на семейството и продоволствената несигурност са само няколко примера, които описват изключително тежкия сценарий по отношение на финансовото въздействие, причинено от тази пандемия ( Bhuiyan et . ал., 2020 г.;Dsouza et al., 2020 ; Мамун и Ула, 2020 г. ). Всъщност, липсата на основни доставки, включително вода, храна, дрехи и страха от загубата или липсата на място за живеене, изглежда са особено вредни източници на фрустрация, тревожност и гняв ( Брукс и др., 2020 ).

Освен това, тревожен въпрос е, че икономическото въздействие представлява един от основните рискови фактори за суицидно поведение ( Conejero et al., 2020 ; Vandoros et al., 2019 ). По време на пандемията в няколко страни са докладвани случаи на самоубийство поради финансови сривове, особено в тези, които изпитват по-тежки кризи от развитите страни – като например в Индия ( Dsouza et al., 2020 ; Griffiths and Mamun, 2020 ), Бангладеш ( Bhuiyan и др., 2020 г.; Грифитс и Мамун, 2020 г. ) и Пакистан ( Мамун и Ула, 2020 г.). Използвайки наличните данни в прессъобщението на Международната организация на труда през март 2020 г., проучване е изнесена информация за изчисления, водещи до извода, че в най-добрия случай нарастването на нивата на безработица ще провокира увеличение от около 2135 самоубийства за една година в световен мащаб ( Kawohl и Nordt, 2020 г. ). Поради това се очаква броят на лицата, които биха могли да потърсят помощ от службите за психично здраве да се увеличи значително в контекста на пандемията COVID-19 ( Kawohl and Nordt, 2020 ).

Домашно насилие

Всъщност, тъй като препоръките „останете си вкъщи“ засега остават, от решаващо значение е да запомните, че домът не винаги е безопасно място за всички. Той може също да бъде място за изкривяване на властта и злоупотреба. Този извод е подкрепен от проучвания, които предполагат, че принудителната близост, заедно с икономическия стрес и свързаната с бедствието нестабилност са рискови фактори за отключването на агресия и домашно насилие ( Bavel et al., 2020 ; Usher et al., 2020 ). Освен това – мерките за дистанциране водят и до намален достъп до подкрепа в общността и семейството, с по-малко възможности да се потърси помощ ( Usher et al., 2020 г.). Страхът от COVID-19 и заплахите за заразяване могат дори да се използват като принудителен механизъм за поддържане на злоупотребата. В резултат на това, например, страдащите от домашно насилие може да са по-малко склонни да отидат в болница поради страх от инфекция. В крайна сметка социалното дистанциране, макар и от съществено значение за ограничаване на COVID-19, може да изостри насилието и да го направи по-слабо видимо ( Usher et al., 2020 ).

Всъщност – в Обединеното кралство организация за домашно насилие съобщи, че обажданията до нейната телефонна линия за домашно насилие са се увеличили с 25% през 7-те дни след обявяването на по-строги мерки за социално дистанциране и блокиране от страна на правителството ( Bradbury-Jones and Isham, 2020 ). В Австралия – някои полицейски управления отчитат 5% увеличение на обажданията, свързани с домашно насилие, а Google обяви 75% ръст в интернет търсенията за подкрепа за домашно насилие ( Usher et al., 2020 ). Освен това има 32-36% увеличение на жалбите за домашно насилие във Франция и 21-35% увеличение в САЩ след прилагането на мерките за социално дистанциране ( Usher et al., 2020 ). Този модел е еквивалентен на това, което вече е наблюдавано при предишни епидемии (Usher et al., 2020 ).

Промени в ежедневните навици

Анализът на качеството на съня по време на пандемията от SARS-CoV-2 също показа, че има нарастване на нарушенията на съня, критични състояния, свързано с тревожност, депресия и суицидно поведение ( Sher, 2020a ). Освен това – намаленото качество на съня насърчава спадовете в темперамента и като следствие – усложнява семейното съжителство ( Ислам и др., 2020 ).

Друго интересно запитване беше свързано с мониторинга на новините – проучване предполага, че по-високите средни времена (≥ 3 h), прекарани във фокусиране върху епидемията от вируса (чрез получаването на информация за развитието на епидемията, гледането на новини и тн.) са положително свързани с развитието на симптоми на тревожност ( Huang and Zhao, 2020 ), но в същото време това повишава социалната отговорност и спазването на препоръките за социално дистанциране сред подрастващите в САЩ ( Oosterhoff et al., 2020 ). Обратно – по-малко ангажираност в поведението за превенция на риска се наблюдава при индивиди, които очевидно са били склонни към „предубедено оптимистични нагласи“ – т.е. тези, котио вярват, че е по-малко вероятно да се заразят с болестта отколкото другите. Този принцип се наблюдава и при други заболявания, включително рак на белия дроб ( Soofi et al., 2020 ).

Освен това италианско проучване, проведено през април 2020 г., оценява промените в хранителните навици и начина на живот на 3533 души на възраст между 12 и 86 години. Наблюдавано е, че 34,4% от отговорилите са имали повишен апетит през този период, докато 17,8% са имали по-малко апетит. В резултат на това – почти половината от участниците в проучването са усетили наддаване на тегло по време на пандемията. Освен това беше забелязано, че въпреки че няма разлики във физическата активност в групата от лица, които не са спортували преди ограниченията, причинени от COVID-19, честотата на тренировките се е увеличила сред тези, които са били физически активни. Около 3% от пушачите са се отказали от пушенето през този период, вероятно поради страха от повишен риск от респираторен дистрес и смъртност от COVID-19 ( Di Renzo et al., 2020 ).

Индивидуален отговор на стреса

Във времена на психологически стрес, емоционалната реактивност е дълбоко повлияна от индивидуалните различия и медиираните от стреса контексти. Беше извършено проучване сред населението на Италия с цел да се наблюдава  психологическото въздействие по време на пандемията от COVID-19 според пола и чертите на наблюдавания човек ( Moccia et al., 2020 ). Резултатите показаха, че е вероятно, хората с тревожен, циклотимичен и/или депресивен темперамент да претърпят по-голямо емоционално въздействие, вторично спрямо настоящия сценарий. Междувременно е установено, че мъжкият пол, както и водещите по-безопасен начин на живот и избягващите физически контакти са по-предпазени от риска от по-високо психологическо натоварване ( Moccia et al., 2020 ).

Освен това, в различна линия на изследване, китайско проучване предлага да се разбере диференцираният психологически стрес между отделни популации, засегнати от пандемията. Наблюдавано е, че лицата, които са преживели инфекция със SARS-CoV-2, имат значително повишено депресивно настроение, соматични симптоми и поведение, подобно на тревожност ( Zhang WR et al., 2020 ). Установено е, че посттравматичното стресово разстройство (ПТСР) засяга 96,2% от хоспитализираните пациенти с COVID-19, докато депресията също е по-висока при пациентите с COVID-19 ( Vindegaard and Benros, 2020 ). Освен това, наличието на заразен приятел или член на семейството е свързано с по-високи нива на тревожност ( Duan L. et al., 2020 ).

Психологически разстройства в резултат на пандемията COVID-19

Пандемията от COVID-19 може да засили психологическите разстройства или да предизвика други. Сред тях са тревожност, депресия, посттравматично стресово разстройство, злоупотреба с алкохол, обсесивно-компулсивно поведение, паника и параноя ( Dubey et al., 2020 ; Islam et al., 2020 ). Национално проучване в Китай с над 52 хиляди участници показва, че почти 35% от респондентите изпитват психологически стрес поради SARS-CoV-2 ( Qiu et al., 2020 ). В това проучване жените изглеждат по-уязвими към стрес от мъжете, въпреки че този резултат не е последователен в литературата ( Huang and Zhao, 2020 ). Ето защо някои от най-цитираните психологически последици от пандемията ще бъдат разгледани допълнително.

Тревожност и депресия

Тревожността, един от основните оценявани субекти, значително нараства в обществото по време на тази пандемия ( Huang and Zhao, 2020 ; Li et al., 2020 ; Qiu et al., 2020 ; Teufel et al., 2020 ). Изследователска група в Китай анализира онлайн публикациите от около 18 000 потребители на китайски социални медии преди и след обявяването на COVID-19 в Китай на 20 януари 2020 г. и откри увеличение на думите, които отразяват негативни емоции, включително тревожност, депресия и гняв ( Ли и др., 2020 г). Заслужава да се спомене един конкретен вид тревожност: тревожност за здравето. Характеризира се главно с катастрофални погрешни интерпретации на телесните усещания, дисфункционални вярвания за здравето и болестта и неадаптивни поведения за справяне. Това състояние може да доведе до вредни последици, включително прекомерно измиване на ръцете, социално оттегляне, паническо закупуване и преразход на ресурси като дезинфектанти за ръце, лекарства и защитни маски ( Asmundson and Taylor, 2020b ). Всъщност, особено за предполагаемите случаи на COVID-19, развитието на обсесивно-компулсивни симптоми може да бъде следствие от тревожност, свързана със здравословното им състояние ( Dubey et al., 2020 ). Същата тенденция на нарастване е наблюдавана при депресивните симптоми ( Bavel et al., 2020 ;Пфефербаум и Север, 2020 г.; Restubog et al., 2020 ; Шер, 2020a ). Интересно е, че групите с по-ниско образование изглежда са по-податливи на тези прояви в епидемичен контекст, особено поради ненадежден достъп до информация и опасения за нейното академично формиране ( Pfefferbaum and North, 2020 ).

Посттравматично разстройство

Друго тревожно състояние, което може да се очаква да се увеличи, е посттравматичното стресово разстройство (ПТСР) ( Брукс и др., 2020 ; Dutheil et al., 2020 ; Gunnell et al., 2020 ), подобно или по-лошо от това, което се случи при предишни епидемии , като грип H1N1 и ебола ( Xu et al., 2011 ; Cénat et al., 2020 ). Неблагоприятните последици от това заболяване не се проявяват веднага и подкрепата за психично здраве трябва да бъде подготвена да се справи с този проблем след няколко месеца. ПТСР е по-вероятно да се случи след по-дълги периоди на социална изолация и е свързано с повишен риск от самоубийство с 2-5 пъти ( Thibodeau et al., 2013 ; Brooks et al., 2020). Пациентите с посттравматично стресово разстройство също са по-малко склонни да търсят помощ от властите, вероятно поради малко налична информация по този въпрос, страх от стигматизация, убеждения, че симптомите могат да изчезнат с течение на времето и опасения относно разходите за психично здраве ( Dutheil et al., 2020 ).

Алкохолна зависимост

По време на блокирането някои страни също забраниха продажбата на алкохол. Аргументите за поддържане на ограничаващите условия включват нарушена способност на хората под влияние на алкохол да прилагат превантивните мерки, влиянието на пиенето при домашно насилие, въздействието му върху имунната система и накрая, високата цена на острото пиене за спешни случаи услуги ( Nadkarni et al., 2020 ). Въпреки това, по-голям брой синдром на абстиненция се появява като следствие при пациенти, които страдат от пристрастяване ( Narasimha et al., 2020 ). В психиатрична служба за спешна помощ в Бангалор, Индия, два пъти по-голям брой тежки синдроми на абстиненция (гърчове, делириум тременс и халюцинации) се появяват на ден след блокиране ( Narasimha et al., 2020 г.). Освен това в Индия се съобщава за нарастване на черния маркетинг на алкохол, консумация на алкохол, който не е за консумация и дори самоубийство при страдащите от пристрастяване ( Nadkarni et al., 2020 ). Всъщност се предполага, че консумацията на алкохол е важен рисков фактор за декомпенсацията на психиатричните разстройства и в крайна сметка може да благоприятства самоубийството на индивиди, особено крехките и по-уязвими ( Conejero et al., 2020 ).

Друга сложна последица от подобни мерки засяга тези, които се възстановяват или искат да се възстановят от злоупотребата с алкохол. Тъй като автономията е от решаващо значение за поддържане на промени в поведението, които водят до спиране на пиенето, и тъй като през този период пациентите имат ограничен достъп до услуги като Анонимни алкохолици, забраната за продажба на алкохол може да бъде пагубна за възстановяването ( Nadkarni et al., 2020 г. ). Освен това социалното дистанциране, тревожността и негативното мислене, които са се влошили в ситуацията на пандемията, могат да предизвикат рецидив ( Nadkarni et al., 2020 ). Всъщност в други страни, където продажбата на алкохол не е била забранена, като например в Обединеното кралство, консумацията на алкохол по време на блокиране значително се е увеличила ( Nadkarni et al., 2020 г.). Ето защо е важно страните, забраняващи продажбата на алкохол, внимателно да обърнат внимание на въздействието му върху тези, които страдат от пристрастяване.

Уязвимост на психичното здраве

Няколко групи са по-уязвими към по-голямо емоционално, поведенческо и психологическо въздействие на пандемията COVID-19. Най-цитираните ще бъдат разгледани в тази дискусия. Независимо от това, други групи с повишен риск от последиците за психичното здраве от пандемията включват тези със съществуващи здравословни състояния, тези, които живеят в домове за грижи, домашни полагащи грижи и пациенти с COVID-19 и членове на техните семейства ( Dubey et al., 2020 ; Khan и др., 2020 г. ).

Професионалисти в здравеопазването

Една от основните групи в тази категория е тази с доставчиците на здравни услуги по време на пандемията, по-специално работниците на първа линия. В тревожния контекст на тази спешна здравна ситуация, тези специалисти са подложени на различни обстоятелства и страдания, които включват страх от заразяване и заразяване на други, по-високо работно натоварване, значителен натиск, болка от загуба на пациенти и колеги, все още непредсказуемия характер на вируса, неадекватни тестове, ограничени възможности за лечение и нарушаване на редовната рутина, заедно с недостатъчно лични предпазни средства и други медицински консумативи, особено в развиващите се страни ( Chew et al., 2020 ; Lancet, 2020 ; Mamun et al., 2020c ; Pfefferbaum and North, 2020 г). Доказателствата сочат, че подобни състояния могат да ги направят по-уязвими не само към физически симптоми, включително главоболие и възпалено гърло ( Chew et al., 2020 ), но и към тежестта на психичното здраве, с увеличаване на нивата на тревожност, депресия, стрес, раздразнителност , безсъние, гняв и неудовлетвореност ( Брукс и др., 2020 г.; El-Hage et al., 2020 г.; Pfefferbaum and North, 2020 г.; Zhang J. et al., 2020 г. ). Наличието на органично заболяване се появява като независим рисков фактор за тези резултати в предишни проучвания ( Zhang J. et al., 2020 г.). Като илюстрация, проучване в Китай заключи, че половината от здравните специалисти на първа линия са имали симптоми на депресия и тревожност, 70% са имали психологически дистрес и много също съобщават за безсъние ( Mesa Vieira et al., 2020 ). Предишните епидемии имаха подобен модел, тъй като 29% от здравните работници може да са имали емоционален стрес след епидемията от ТОРС през 2003 г. ( Holmes et al., 2020 ). Тази група също е изложена на риск за развитие на посттравматично стресово разстройство ( Dutheil et al., 2020 ).

Moreover, as the COVID-19 pandemic is currently at the center of the news broadcast, the public gains access to the scientific data practically at the same time that it becomes available to the medical community. Therefore, in the midst of fear and anxiety, there is great pressure on healthcare professionals to be constantly updated on the release of new studies, as well as to prescribe the experimental treatments for their patients, in spite of insufficient high-quality evidence (González-Padilla and Tortolero-Blanco, 2020).

Степента на уязвимост на психичното здраве изглежда варира между различните популации в рамките на здравния персонал. Съобщава се, че младите жени са изложени на по-висок риск от неблагоприятни психологически последици от мъжете ( El-Hage et al., 2020 ; Lai et al., 2020 ). Освен това медицинските сестри също са по-склонни да бъдат засегнати от лекарите ( El-Hage et al., 2020 ; Lai et al., 2020 ; Tsamakis et al., 2020 ). Интересно е, че едно проучване отбелязва, че медицинските сестри извън фронтовата линия са по-податливи на емоционално въздействие, отколкото групата на първа линия, което изглежда се дължи на по-големия им професионален опит и психологическа подготовка ( Ghaffari et al., 2020 г.). Въпреки че резултатите от други изследвания показват обратното ( Lai et al., 2020 ), те обръщат внимание на важността на предоставянето на психологическа подготовка и помощ на здравните специалисти по време на избухването на COVID-19.

Възрастен

Като част от важна рискова група за COVID-19, понастоящем възрастните хора са инструктирани да останат у дома и да се самоизолират ( Armitage and Nellums, 2020 ). Независимо от това е доказано, че възрастните хора са изложени на по-висок риск от тревожност и депресия, когато са поставени в ситуации на социална изолация ( Armitage and Nellums, 2020 ; Conejero et al., 2020 ). За тези, които нямат близко семейство или приятели и за тези, чийто единствен социален контакт е извън дома, това може да бъде особено светло време. Много хора в тази група разчитат единствено на читалища, места за поклонение, доброволен труд и социални грижи, дейности, които са силно ограничени от избухването на COVID-19 ( Armitage and Nellums, 2020 г.). Освен това много възрастни хора имат по-малък достъп и/или грамотност до социалните мрежи, което им пречи да поддържат виртуална връзка с другите ( Mesa Vieira et al., 2020 ). Следователно психологическото и емоционалното въздействие е огромно. Социалното разкъсване причинява и влошава самотата, пренебрегването, депресията и тревожността, всички от които могат да доведат до дългосрочни последици за здравето ( Banerjee, 2020 ; Bavel et al., 2020 ). Освен това контекстът на тази пандемия може да увеличи самоубийственото поведение сред възрастните хора. Като пример, след епидемията от ТОРС през 2003 г., процентът на самоубийства сред възрастните хора се е увеличил с 30% ( Holmes et al., 2020 г.). Предполага се също, че самотата при възрастните хора е придружена от биологични модификации, които правят тази група по-уязвима за самоубийство, което включва повишаване на възпалителните маркери и разширяване на мононуклеарните клетки на периферната кръв ( Conejero et al., 2020 ). Освен това се предполага също, че социалното изключване може да влоши невродегенеративните разстройства, като болестта на Алцхаймер ( Conejero et al., 2020 ; Plagg et al., 2020 ).

Допълнителна тема за дискусия, която допълнително изяснява емоционалното въздействие на пандемията сред възрастните хора, е феноменът „възрастване“. В ранните фази на огнището на COVID-19 болестта е била представяна предимно като заболяване, което засяга почти изключително възрастните хора ( Ayalon, 2020 ). Понастоящем този стереотип е доказано погрешен, тъй като самата възраст не е надежден критерий за прогнозиране на въздействието върху здравето на инфекцията със SARS-CoV-2 ( Ayalon, 2020 ). Независимо от това, макар и научните доказателства за подобно твърдение, социалната маргинализация и сегрегация на възрастните хора продължава да съществува сред цялото население ( Ayalon , 2020 ; Colenda et al., 2020). Всъщност в някои страни постепенното облекчаване на препоръките за социално дистанциране изглежда не се отнася за по-възрастните хора, които постоянно се съветват да се самоизолират ( Ayalon, 2020 ). Освен това има общо убеждение, че безопасността на тази група трябва да бъде пожертвана за по-голямото благо на обществото, особено в ущърб на икономиката ( Ayalon , 2020 ; Colenda et al., 2020 ). При този сценарий засилването на напрежението между поколенията може да се наблюдава в съдържанието на социалните медии. Като илюстрация, обидният хештаг #boomerremover се появи в над 4000 публикации в Twitter за 10-дневен период след обявяването на пандемията на СЗО през март ( Jimenez-Sotomayor et al., 2020 г.). В тази рамка има разрушително нарастване на тежестта на психичното здраве на възрастните граждани, което трябва спешно да бъде разгледано.

Деца

Децата, особено малките, също са в позиция на уязвимост по време на пандемията. Това се случва, защото у дома те страдат от ограничена социална връзка, която е от решаващо значение за идентичността и благополучието в млада възраст, намалена физическа активност, самота и скука ( Fegert et al., 2020 ; Jiao et al., 2020 ; Loades et al . ., 2020 г. ), което може да доведе до дългосрочни ефекти. Всъщност психическото и физическото здраве, както и производителността в живота на възрастните, са дълбоко вкоренени в детските години ( Loades et al., 2020 ; Wang G. et al., 2020). Данните от предишни епидемии показват, че децата, които са претърпели мерки за изолация, са пет пъти по-склонни да търсят услуги за психично здраве и по-склонни да получат посттравматично стресово разстройство ( Loades et al., 2020 ). Доказано е също, че децата, които са извън училище (т.е. уикенд и лятна ваканция), са склонни да имат по-дълго време на екран, нередовен сън и по-неблагоприятни диети ( Wang G. et al., 2020 ), което може да бъде изключително вредно в по-дълги периоди от време, като например все още неизвестната продължителност на тази пандемия. Освен това икономическата рецесия, ограничителните мерки и общият семеен стрес могат да бъдат придружени от увеличаване на домашното насилие и малтретирането на деца, ситуации, които влияят на психичното здраве на децата ( Fegert et al., 2020 г.). Подрастващите с предишни разстройства на психичното здраве изискват особено внимание, тъй като нарушаването на рутината в училище може да влоши състоянието им на психично здраве ( Khan et al., 2020 ). Освен това настоящите събития допълнително доведоха до разширяването на дистанционната работа, докато училищата и дневните центрове трябваше да преустановят дейността си. В тази обстановка семейството и работната среда са се слели и може да се види намалена производителност и в двете сфери, тъй като стресът се засилва ( Психично здраве Covid-19, 2020 г. ).

След мерките за дистанциране социалните медии се превърнаха във важен ресурс за поддържане на социалното взаимодействие. Въпреки че употребата му може да облекчи някои от въздействието на изолацията върху психичното здраве, от съществено значение е да се анализира отрицателното му въздействие при деца и юноши ( Deslandes and Coutinho, 2020 ; Ni et al., 2020 ). Първо, консумирането на безразборна информация за пандемията може да предизвика стрес, тревожност, паника и депресия. Този ефект е още по-интензивен при по-млади индивиди, които нямат проницателността да филтрират информация ( Десландес и Коутиньо, 2020 г.). Второ, прекомерната употреба на интернет може да създаде пристрастяване, компрометирайки развитието на по-здравословна рутина по време на пандемията, която също се състои от учене, свободно време и упражнения ( Deslandes and Coutinho, 2020 г.). Трето, дигиталните социални мрежи са изключително базирани във виртуалното изграждане на представа за себе си и видимост, което, особено за най-младите, може да посредничи за самочувствие чрез стремеж към социално одобрение. В същото време социалните медии могат да бъдат място с насилие. Вследствие на това прекомерното му използване може да допринесе за действия за самонараняване чрез виртуални предизвикателства, в които участникът има задачи, свързани със саморазправа и дори самоубийство, които трябва да бъдат заснети и публикувани. Онлайн търсенето на термина „предизвикателства онлайн“ се е увеличило след прилагането на ограничителните мерки ( Деландес и Коутиньо, 2020 г.). В крайна сметка, повишеното използване на интернет е свързано с поведенчески проблеми като пренебрегване на личния живот, нарушения в отношенията, дисфункция на настроението и нарушения на съня, както и повишени нива на тревожност и депресия по време на пандемията ( Duan L. et al., 2020 ).

Студенти от колежа

Тъй като университетите временно са затворени по време на тази световна спешна здравна ситуация, студентите също са уязвими от големи промени в рутината си и като следствие от психологическото въздействие на пандемията ( Khan et al., 2020 ). В интерес на истината, че завършването, засегнато от пандемията, вече е значително свързано с повишени нива на депресия ( Duan L. et al., 2020 ). Факторите, които могат да влошат тази ситуация, включват живот далеч от семейството, нестабилност на семейните доходи и недостатъчен достъп до технологии, за да се посещават онлайн уроци ( Cao et al., 2020 ; Khan et al., 2020). Всъщност въздействието на онлайн класовете върху психичното здраве е тема, която заслужава допълнителна оценка, тъй като може да доведе до претоварване ( Dubey et al., 2020 ). Като краен пример е докладван договор за самоубийство, свързан с онлайн класове, между студент от частен университет и неговата майка. По същия начин са обявени и самоубийства поради депресия след отлагане на изпит и поради невъзможност за достъп до онлайн класове ( Mamun et al., 2020b ).

ЛГБТК+ общност

ЛГБТК+ индивидите като цяло имат по-лошо психично здраве и благополучие в сравнение с връстниците, които не са ЛГБТК+, особено за цветнокожите ( Fish et al., 2020 ; Salerno et al., 2020 ). В резултат на това по време на пандемията от COVID-19 те се сблъскват със специфични стресови фактори, които могат да предизвикат вредни психологически резултати ( Fish et al., 2020 ; Phillips et al., 2020 ; Salerno et al., 2020 ).

За младежите от LGBTQ+, например, мерките за социално дистанциране могат да доведат до затваряне в неподдържащи домове, увеличавайки излагането им на дискриминация, насилие и отхвърляне от семейството им ( Fish et al., 2020 ). Предишни изследвания показват, че една трета от младежите от LGBTQ+ са подложени на семейно отхвърляне и че тези хора са шест пъти по-склонни към депресия и осем пъти по-склонни към самоубийство ( Salerno et al., 2020 ). Едновременно с това младежите от LGBTQ+, по време на пандемията, изпитват по-малък достъп до основни социални връзки, базирани на идентичност съюзи и училищни услуги за психично здраве ( Fish et al., 2020 г.; Salerno et al., 2020 г.). В резултат на това тази група е по-уязвима към тревожност, депресия, самоубийствено поведение, ПТСР, злоупотреба с вещества и самонараняване ( Fish et al., 2020 ; Salerno et al., 2020 ). Поради тази причина онлайн общностите се очертаха като важни ресурси за подкрепа за тази група ( Fish et al., 2020 ).

Освен това LGBTQ+ старейшините са два пъти по-склонни да живеят сами, четири пъти по-малко склонни да имат деца и по-склонни да бъдат изолирани от семейството си ( Salerno et al., 2020 ). Следователно мерките за социално дистанциране могат да влошат самотата и предишни състояния на психичното здраве ( Salerno et al., 2020 ). И накрая, нивата на бедност, липса на здравно осигуряване и безработица са по-високи сред ЛГБТК+ индивидите, което влошава въздействието на пандемията върху психичното им здраве ( Phillips et al., 2020 ; Salerno et al., 2020 ).

Черни и латиноамерикански общности

Структурният расизъм налага неравен достъп до здравни грижи и защитни ресурси сред различните расови и етнически групи. Например, много цветни хора нямат подходящо жилище, което е основен социален фактор за здравето. Освен това, близо една трета от чернокожите африканци и една четвърт от чернокожите карибци в Обединеното кралство са работници в основни услуги без възможност за работа от дома ( Farquharson и Thornton, 2020 ; Liu and Modir, 2020 ). Освен това, има недостатъчно количество болници с добри ресурси в много предимно чернокожи и латиноамерикански общности ( Liu and Modir, 2020 г.). В резултат на това пандемията COVID-19 има засилено въздействие върху цветнокожите, което може да доведе до повишен страх от инфекция и по-лоши резултати за психичното здраве ( Farquharson and Thornton, 2020 ; Liu and Modir, 2020 ). Всъщност чернокожите американци имат най-висок процент на смъртност от COVID-19 сред расовите групи в Съединените щати и ранните данни съобщават, че 33% от всички смъртни случаи са били на чернокожи хора, въпреки че тази група съставлява 13% от населението на Съединените щати ( Liu и Модир, 2020 г. ).

Освен това, в хода на пандемията, стигматизацията на расовите малцинства се изостря, причинявайки отхвърляне, социално разкъсване и физическо насилие ( Farquharson and Thornton, 2020 ). Като пример, ранната препоръка за носене на маски за лице на обществени места доведе за чернокожата общност до засилено расово профилиране и полицейско насилие ( Liu and Modir, 2020 ). Следователно, разказът „всички сме в това заедно“ относно избухването на COVID-19 се оказа неточен и цветните общности са уязвима група за последиците от пандемията за психичното здраве ( Farquharson and Thornton, 2020 ; Liu и Модир, 2020 г. ).

Чужденци

Продължителната заплаха от SARS-CoV-2 влоши етническите предразсъдъци и нетолерантността към стигматизирани групи, особено към китайците ( Asmundson and Taylor, 2020a ; Bavel et al., 2020 ). Това не е безпрецедентно в историята: евреите бяха свързани с Черната смърт, ХИВ се смяташе за разпространяван от ЛГБТК+ общността и населението на Западна Африка е било дискриминирано по време на избухването на Ебола ( Коутс, 2020 ). В тази пандемия е вероятно новостта на вируса и несигурността около потенциалните му резултати в няколко сфери на обществото да са предизвикали страх и безпокойство, които подкрепят поведението на ксенофобията ( Asmundson and Taylor, 2020a). Има съобщения за дискриминация в социални и политически контексти: китайските ресторанти трябва да бъдат затворени поради намален брой клиенти ( Asmundson and Taylor, 2020a ), китайски лица са били забранени да влизат в определени заведения и дори президентът на Съединените щати позовавайки се на COVID- 19 като „китайски вирус“ ( Devakumar et al., 2020 ). Освен това имигрантите имат намален достъп до здравни услуги, подходящи жилища и чиста вода, особено ако нямат документи ( Liu and Modir, 2020 ; Mesa Vieira et al., 2020). За да се управлява такава реалност, са необходими мултидисциплинарни мерки за правилно информиране на населението за рисковете за общественото здраве, за уведомяване за дискриминационни действия и за подкрепа на засегнатите от вредни погрешни схващания ( Rzymski and Nowicki, 2020 ).

Лица в икономическа уязвимост

Както при природни опасности, хората в икономически неравностойно положение изглежда са по-податливи на заплахата и е по-вероятно да бъдат смлени от нея ( Bavel et al., 2020 ). Например, едно проучване показва, че групите с по-ниски доходи може да са изпълнявали по-малко физически упражнения през този период поради по-малко достъп до интернет и технологични инструменти. Това е доказателство, че освен икономическото увреждане, тези хора също са по-уязвими към физическите и психологическите последици от социалната изолация ( Peçanha et al., 2020 ). Освен това има връзка между социално-икономическите лишения и способността за приемане на превантивни мерки, засилващи неравенството на риска ( Atchison et al., 2020 ).

Хората, живеещи в неформални селища, имат специфични стресови фактори, които влошават психичното им здраве. Например, ограниченията в пространството, насилието и пренаселеността водят до намалена способност за придържане към мерките за социално дистанциране и, като следствие, до повишен страх от замърсяване ( Corburn et al., 2020 ). Освен това основни нужди като достъп до вода, събиране на отпадъци, канализация и подходящо жилище може да не са налични. Освен това повечето от хората, живеещи в бедните квартали, са неформални работници и следователно са по-уязвими към икономическото въздействие на пандемията ( Corburn et al., 2020 ). И накрая, расизмът, ксенофобията и стигматизацията на бедните се повишиха по време на пандемията, което води до още по-лоши резултати по отношение на психичното здраве на тези популации (Corburn et al., 2020 ).

Бездомни лица

Бездомните лица съставляват друга уязвима група за заразяване с COVID-19 и за психологическото въздействие на пандемията ( Hsu et al., 2020 ; Khan et al., 2020 ; Mesa Vieira et al., 2020 ). Първо, тази група е изправена пред трудности при вземането на превантивни мерки за COVID-19, като измиване на ръцете и самоизолация. Обратно, те са по-склонни към рисково поведение като злоупотреба с вещества и споделяне на игли ( Wood et al., 2020 ). Второ, много хора имат повишено разпространение на съпътстващи заболявания и хронични заболявания в сравнение с хора на подобна възраст, включително разстройства на психичното здраве като биполярно разстройство и шизофрения ( Khan et al., 2020 ; Mesa Vieira et al., 2020 ;Ууд и др., 2020 г. ). Трето, те се сблъскват с по-големи пречки да получат лечение за предишни медицински състояния, особено като се има предвид намалената им достъпност до телездравни услуги ( Wood et al., 2020 ).

Затворници

Изглежда, че уязвимостта на затворническото население в пандемията COVID-19 не е проучена задълбочено от научната общност ( Hewson et al., 2020 ). Независимо от това, тази група лица включва множество рискови фактори за по-лоши резултати от психичното здраве, вторични спрямо настоящите обстоятелства. Това увеличено емоционално въздействие е резултат от няколко аспекта. Честотата на съществуващи психологически разстройства, здраве на неврологичното развитие, злоупотреба с вещества, самоубийства и самонараняване вече е увеличена в тази група в сравнение с останалата част от населението ( Hewson et al., 2020 ; Kothari et al., 2020). Освен това, като последствия от пандемията COVID-19, тези лица страдат от намалено социално взаимодействие с други затворници и външни посетители, прекратяване на съдебните заседания и забавяне на съдебните заседания, както и дейности в затворите за отдих и работа ( Fovet et al., 2020 г. ; Hewson et al., 2020 ; Tozzo et al., 2020 ). Тази група също е по-уязвима към инфекцията със SARS-CoV-2, тъй като затворите са склонни да са пренаселени, имат лошо вентилирана среда и ниско спазване на хигиенните правила ( Tozzo et al., 2020 г.). В светлината на този сценарий затворниците са по-склонни да страдат от гняв, депресия, тревожност, раздразнителност, фрустрация, параноя, страх от заразяване, психоза, обостряне на основно психично заболяване и суицидно поведение ( Fovet et al., 2020 ; Hewson et al . ., 2020 ; Tozzo et al., 2020 ).

Селски общности

Хората, живеещи в селските общности, изпитват повече самота, липса на принадлежност и възприемана тежест, отколкото тези, живеещи в градски центрове. Следователно те са изложени на повишен риск от незадоволително психично здраве и дори самоубийство ( Monteith et al., 2020 ). По време на пандемията от COVID-19 мерките за социално дистанциране, често не придружени от виртуални връзки поради намален достъп до интернет, могат да влошат симптомите на психичното здраве и да увеличат самоубийственото поведение в тази популация ( Monteith et al., 2020 г.). Освен това насилието от интимни партньори обикновено е по-интензивно в селските общности, докато достъпът до психично здравеопазване обикновено е недостатъчен. Всички тези обстоятелства могат да се влошат по време на пандемията и да доведат до по-лоши резултати за психичното здраве и повишен процент на самоубийства ( Monteith et al., 2020 ).

Психиатрични пациенти

При психиатричните пациенти пандемията от COVID-19 може да предизвика още по-лош резултат по отношение на психичното здраве. Както беше обсъдено по-рано, несигурността, страхът и социалното дистанциране могат да изострят вече съществуващи психиатрични заболявания и да ускорят тяхната симптоматика ( Holmes et al., 2020 ; Vindegaard and Benros, 2020 ; Yao et al., 2020 ). В допълнение към по-високата им уязвимост към много стресови фактори ( Yao et al., 2020 ), те са изправени пред влошено медицинско проследяване поради спирането на някои избираеми назначения и пренасочването на здравни специалисти към пандемията ( Holmes et al., 2020 ). Освен това, те са склонни да имат по-тежки форми на COVID-19 поради съпътстващи заболявания, имуносупресия (Фонтенел и Мигел, 2020 г.; Yao et al., 2020 ) и вероятно най-лошият достъп до медицинска помощ поради дискриминация ( Yao et al., 2020 ).

Депресия и тревожност

При извършване на няколко скали за оценка на психологическото въздействие на пандемията COVID-19 в Китай върху 76 психиатрични пациенти (с тежко депресивно разстройство, тревожни разстройства и пациенти със смесено тревожно и депресивно разстройство) и 109 здрави контроли, групата пациенти е имала най-лоши резултати за почти всички променливи, насочени към депресия, тревожност, стрес и безсъние ( Hao et al., 2020 ). Що се отнася до други психиатрични симптоми, посочени по време на проучването, групата пациенти е имала повече притеснения за физическото си здраве, по-умерен до силен гняв и импулсивност и повече суицидни мисли ( Hao et al., 2020 г.). Важно е обаче да се спомене, че контролната група е оценена едновременно с групата пациенти. Контролната група е съставена от лица без психични разстройства, които са били оценени преди пандемията на COVID-19. Поради тази причина резултатите от изследването могат да бъдат оспорени.

Освен това пациентите с генерализирана тревожност имат повишена здравна тревожност. В резултат на това те са по-склонни да смесват нормалните чувства със симптомите на COVID-19, генерирайки още повече тревожност и стрес ( Dubey et al., 2020 ).

Обсесивно-компулсивното разстройство

Много пациенти с обсесивно-компулсивно разстройство (OCD) вече прекомерно се тревожат, че имат заболяване или заразяват другите. По време на тази спешна световна здравна ситуация тези чувства могат да се засилят ( Fontenelle and Miguel, 2020 ). Също така, някои признаци и симптоми на OCD са много подобни на важни превантивни мерки за COVID-19, като натрапчиво измиване на ръцете и избягване на физически контакт ( Fontenelle and Miguel, 2020 ). Следователно това припокриване може да затрудни лекарите да диагностицират и лекуват нови случаи на ОКР. И накрая, стресовите фактори, свързани с пандемията, могат да увеличат броя на новите пациенти с ОКР, особено сред тези, които са „застрашени“ от COVID-19 ( Fontenelle and Miguel, 2020 ).

шизофрения

При психиатрични пациенти прекомерното внимание към медиите или социалните мрежи може да ускори острата фаза на заболяването или да промени неговите прояви ( Fischer et al., 2020 ). Например, 43-годишен германски пациент с шизофрения имаше заблуди и халюцинации, свързани с пандемията ( Fischer et al., 2020 ). Той вярваше, че се е заразил с болестта чрез видео в WhatsApp от пациенти с COVID-19 в Китай и е започнал да има акустични халюцинации, тревожност и депресиращ хумор. Следователно, балансираната комуникация, основана на научни факти, е от съществено значение за минимизиране на тази възможна вреда ( Fischer et al., 2020 ).

Освен това пациентите с шизофрения са по-малко склонни да се ваксинират, да спазват социално дистанциране, да мият ръцете си и да използват маски по време на грипна пандемия ( Maguire et al., 2019 ). Тази реалност е вярна и за пациенти с други психиатрични състояния, като пристрастяване ( Narasimha et al., 2020 ). Следователно те са уязвима група за заразяване с COVID-19, особено ако психичното им здраве е по-лошо от обикновено ( Yao et al., 2020 ).

Хоспитализирани пациенти

Стресът, изпитан по време на пандемията от COVID-19, вероятно е дори по-висок за психиатрични пациенти, хоспитализирани поради тежко заболяване. В Китай тези пациенти трябваше да останат в затворени отделения без семейни посещения или електронно оборудване ( Li and Zhang, 2020 ). Тези състояния изостриха техния дистрес и психическа симптоматика ( Li and Zhang, 2020 ). Освен това пациентите в тези заведения са склонни да правят групови дейности, да споделят места за хранене и баня, да си взаимодействат тясно и да практикуват по-малко превантивни мерки поради психичното си състояние ( Bojdani et al., 2020 ; Xiang et al., 2020 ). Следователно те са по-уязвими към предаването на SARS-CoV-2 ( Bojdani et al., 2020 ; Xiang et al., 2020).

Външно влияние

Култура

Като многоизмерна психосоциална конструкция, която формира светоусещането, културата има способността да влияе на няколко аспекта на ежедневния живот. В рамките на пандемията културните компоненти влияят върху начина, по който населението ще възприеме, например, прилагането на етикета за хигиенни поздрави, разпознаването на здравни симптоми и страха от стигматизация ( Брунс и др., 2020 г.; Фърлонг и Фини, 2020 г. ) . Поради тази причина може да бъде предизвикателство да се насърчават хората да спазват някои от необходимите предпазни мерки, като избягване на културни дейности (т.е. богослужебни събрания) и подчинение на ограничителните мерки, особено ако тези стратегии се различават от обичайните социални норми ( Брунс и др., 2020 г.;Фърлонг и Фини, 2020 г. ). Например в Азия, където започна избухването на COVID-19, дисциплината е високо ценена в обществото, както и наказанията за отклонение. Следователно чувството за общност може да бъде жизненоважно за мотивирането на хората да спазват и зачитат наложените мерки. Обратно, страните, които ценят свободата и индивидуалното изразяване, включително Съединените щати, Италия и Бразилия, могат да проявят повече трудности при отказването от лични желания, за да се задължат към общото благо ( Bavel et al., 2020 ). В резултат на това резултатите от психичното здраве, получени от тази пандемия, разчитат дълбоко на нивото на културно въздействие в общността ( Furlong and Finnie, 2020 ).

Медии и достъп до информация

Като световен безпрецедентен здравен проблем, пандемията от COVID-19 привлече огромно внимание от медиите. Независимо от това, предоставянето на информация относно болестта е надхвърлило значително търсенето от населението ( Liu and Liu, 2020 ). Това явление има две основни последици по отношение на въздействието върху психичното здраве.

Първо, начинът, по който медийните превозни средства представят настоящата ситуация на общността, може да причини големи вреди от гледна точка на психологически последици. Това може лесно да се преведе като аналогия с заместващата травматизация, процес, който страда от командващия здравен персонал, когато слуша разказа на жертвите за травматични събития, които са преживели ( Liu and Liu, 2020 г.). По същия начин, негативното излагане на хората на безмилостни подробности относно пандемията COVID-19 има потенциал да насърчи голям психологически стрес в обществото. През тези времена в кореспонденцията с обществеността преобладават песимистични доклади, включително ежедневни актуализации за броя на заразените и броя на смъртните случаи, икономическо въздействие и несигурност за бъдещето. Това следователно увеличава негативните емоции в общността и прави хората по-податливи на паника. Илюстрация на този въпрос е показването на изображения на празни рафтове и паникьосани купувачи през първите месеци на пандемията. Въпреки че това може да е било използвано като критик, то накара зрителите да се грижат за себе си и да насърчават индивидуалността и конкурентоспособността ( Bavel et al., 2020 ).

Второ, тъй като информацията се движи с неконтролируема скорост, практически е невъзможно да се контролира точността и автентичността на по-голямата част от новините в обръщението. Както беше изразено от генералния директор на СЗО, в допълнение към борбата с вируса SARS-CoV-2, светът в момента е изправен пред „инфодемия“ ( Dubey et al., 2020 ; Zarocostas, 2020 ). Характеризира се не само с огромната честота на фалшиви и неточни новини ( Irwin, 2020 ), но също и с конспиративни теории и дезинформация, което поставя обществото в страдание от необходимостта да прави разлика между научни доказателства и ненадеждна информация ( Depoux et al., 2020 г). Последиците от това явление са многобройни и вредни, особено за психичното здраве на населението, като се има предвид, че е потенциален източник на тревожност, фобия, паника, депресия, обсебване, раздразнителност и свързана с COVID-19 параноя ( Dubey et al. , 2020 г. ).

Социална мрежа

В тази тема социалните мрежи имат двоен ефект. От една страна, това е един от основните носители на докладваната дезинформация и неточна информация. Освен това хората могат да бъдат неблагоприятно повлияни от това, което виждат в социалните мрежи, което може да промени възприемането на риска, да насърчи нездравословното поведение и да успокои неспазването на превантивните мерки ( Gao et al., 2020 ). От друга страна, тъй като настоящата ситуация изисква физическо дистанциране, отдалечената комуникация се превърна в незаменим ресурс за социална връзка ( Bergman et al., 2020 ), както и за намиране на вдъхновение за здравословни навици и поведение ( Brooks et al., 2020 г.; Гао и др., 2020 г). Всъщност, особено в сценария на тази безпрецедентна криза, се предполага, че социалните мрежи играят основна роля в социалната подкрепа, освобождаването на напрежението и емоционалния катарзис ( Liu and Liu, 2020 ).

Правителството

В разгара на пандемията правителството на всяка страна е в състояние да насочва населението и да извършва необходимите интервенции, за да сведе до минимум разпространението на вируса. Някои стратегии се състоят от затваряне на училища, ограничени търговски дейности, искания хората да работят от вкъщи и намалена свобода за използване на обществени пространства ( Briscese et al., 2020 ). Този вид лидерство има мощни последици, като проучванията показват, че доверието в правителството се е увеличило от деня на прилагане на ограничителните мерки ( Teufel et al., 2020 ) и че са направени положителни промени в поведението в отговор на насоките на властите ( Atchison et al . ., 2020 г). Всъщност беше доказано, че правителствените намеси за превенция и контрол на болестите значително са увеличили вероятността от приемане на защитни мерки ( Duan T. et al., 2020 ). Освен това едно проучване показа, че в Обединеното кралство включването на алтруизъм в здравните послания на правителството вероятно има положителен ефект върху благосъстоянието в сравнение със задължителните заповеди за оставане у дома ( Holmes et al., 2020 ).

Въпреки това, по отношение на стратегията на правителствата за смекчаване на емоционалното и поведенческото въздействие на пандемията, резултатите може да не са толкова оптимистични. По време на здравни кризи изглежда, че властите обръщат специално внимание на епидемиологичните и биомедицинските данни ( Atlani-Duault et al., 2020 ). Всъщност китайско проучване изследва комуникацията на правителството с обществеността чрез социалните медии и наблюдава цялостна неадекватна реакция към притесненията на обществеността. По-голямата част от публикациите се състоят от доклади за епидемичната ситуация, въпроси, свързани с болестта, насоки и съвети за превенция. Въпреки че това са изключително актуални теми, изглежда, че няма достатъчно инструментална и емоционална подкрепа за общността ( Liao et al., 2020 ).

Освен това, интересно явление е процесът на „хероизация“ ( Атлани-Дуаулт и др., 2020 г.; Лиао и др., 2020 г. ). Може да се илюстрира с факта, че при всяко бедствие изглежда има социална нужда от приписване на вина, при което определени групи или индивиди могат да се считат за героични фигури ( Liao et al., 2020 ). Следователно, за да балансира сложните географии на надежда и вина ( Атлани-Дуаулт и др., 2020 ), правителството трябва да е наясно с това явление, за да модулира емоционалния отговор на общността към пандемията, както и да противодейства на фалшивите новини и дезинформация ( Atlani-Duault et al., 2020 ).

Друг ключов компонент, който трябва да се разгледа при влиянието на правителството върху населението, е определянето на крайни срокове или разхлабването на ограничителните мерки. Докато липсата на крайна дата на защитните усилия може да увеличи възприеманата сериозност на ситуацията, което от своя страна може да допринесе за спазването на такива мерки, също така е възможно липсата на краен срок да увеличи тревожността и други психологически усложнения над несигурността на бъдещето ( Briscese et al., 2020 г). Може да се приложи и обратното: краен срок може също да създаде впечатлението, че извънредната ситуация е ограничена във времето и не е особено сериозна. В допълнение към това, крайните срокове могат да развият очаквания сред населението, които, ако не бъдат спазени, могат да намалят приемането на хората за необходимите процедури, доверието в властите и спазването на социалното дистанциране, резултат, който се нарича „умора от социална изолация“ ( Briscese et al. ., 2020 г. ).

Мерки, приети за минимизиране на поведенческите и психологически състояния, изправени пред пандемията от COVID-19

В светлината на всички вредни последици, произтичащи от настоящата пандемия COVID-19, от съществено значение е правителството, здравните власти и населението да одобрят превантивни и поддържащи мерки не само за предаването на болестта, но и за емоционално, поведенческо и психологическо въздействие. В този контекст е важно да се включат специалисти по психично здраве, които управляват пандемията по-широко ( Sani et al., 2020 ). Техните знания и опит са от решаващо значение за наблюдение на ситуацията и за координиране на поддържащи мерки, за да се предотврати още по-голямо увеличаване на психологическите разстройства, включително паника, ОКР, пристрастяване и посттравматично стресово разстройство ( Fiorillo and Gorwood, 2020 ; Sani et al., 2020). И накрая, като се има предвид, че лошото психично здраве е свързано с по-ниско придържане към превантивните мерки за SARS-CoV-2, подобряването на благосъстоянието може дори да намали степента на заразяване ( Adhanom Ghebreyesus, 2020 ).

Телепсихологични услуги

Както споменахме, по-лошото медицинско проследяване е една от най-важните характеристики за разбиране на въздействието на пандемията от COVID-19 върху психичното здраве върху психично болни пациенти. Следователно търсенето на телепсихологични услуги се е увеличило значително по време на пандемията и съответно мениджърите са се опитали да се справят с това необичайно високо търсене ( Perin et al., 2020 ). Всъщност психолозите са изпълнявали 7,07% от работата си чрез телекомуникационни технологии преди пандемията COVID-19, докато по време на пандемията този брой се е увеличил до 85,53%, като 67,32% от специалистите по психично здраве изпълняват работата си единствено чрез телепсихология ( Pierce et . ал., 2020 г). Правителството на Съединените щати предприе някои действия за разширяване на ролята на телепсихологията, като например разрешаване на възможността някои лекарства да се предписват при назначения чрез интернет и разширяването на Medicare и Medicaid, за да обхване телепсихологията и телемедицинските консултации ( Perrin et al. , 2020 ; Пиърс и др., 2020 ). Освен това, онлайн обучение с опитни обучители, заедно с инструменти и ресурси, подготвени от психологически организации, са на разположение, за да се инструктират професионалистите за това ново търсене ( Pierce et al., 2020 ). Тези възможности за обучение са изключително важни, тъй като липсата на самоефективност е една от основните причини, които обясняват малкото използване на телепсихологията преди пандемията ( Пиърс и др., 2020 г.).

По отношение на своята ефикасност, терапията, предоставяна от интернет, като когнитивно-поведенческа терапия (CBT), не е по-малко ефективна от CBT лице в лице при здравни тревожни разстройства, като същевременно води до по-ниски разходи за лечение в предишни проучвания ( Axelsson et al., 2020 г. ). Следователно, въпреки че базата от доказателства все още е ограничена, тези терапевтични модалности могат да имат важна роля за справяне с проблемите на психичното здраве по време на пандемията на COVID-19 ( Bilder et al., 2020 ; Fegert et al., 2020). Въпреки това усвояването на телепсихологията в по-сложни случаи с тежка симптоматика, като антисоциално разстройство на личността, поведенчески проблеми и биполярно разстройство, имаше по-слабо увеличение по време на пандемията, което показва трудности за лечение на състоянията чрез интернет или недостатъчно специализирано обучение за психолози. Същият модел се наблюдава при тестване и оценка, което може да сигнализира за недостатъчни тестове, адаптирани за телепсихологията ( Pierce et al., 2020 ). Освен това, технологичните проблеми са сред основните пречки пред прилагането на телездраве. Например, възрастните хора може да не са запознати с платформите, докато тези с по-нисък социално-икономически произход или живеещите в селски райони могат да се справят с дефицит на технологични устройства или интернет връзки (Bilder et al., 2020 ; Монтейт и др., 2020 г. ).

И накрая, специалистите по психично здраве трябва да бъдат подготвени да се справят с някои особености на малцинствените групи, като LGBTQ+, чернокожите и латиноамериканските общности, с културна отзивчивост ( Liu and Modir, 2020 ; Phillips et al., 2020 ). За чернокожата общност психолозите могат да използват расовата социализация, за да подобрят осведомеността за реалността на расизма и да насърчат механизмите за справяне ( Liu and Modir, 2020 ).

Горещи линии

Препоръчва се хората под карантина да имат достъп до горещи линии с обучени доставчици на здравни услуги, за да получат насоки относно възможни симптоми или съмнения. Такива комуникационни канали биха успокоили и утешат хората в затруднено положение, създавайки усещането, че не са забравени. Групите за онлайн подкрепа за хора, които са под карантина у дома, също могат да бъдат полезни за намаляване на нивата на страх и тревожност ( Brooks et al., 2020 ).

Хората със суицидни тенденции или предишни психични заболявания се нуждаят от специална подкрепа. Някои от тях ще търсят помощ и в този случай е необходимо да се увеличи екипът на доброволците и да се подготвят хора за справяне със ситуацията, включително чрез интернет или телефонно обаждане. За тези, които няма да търсят помощ, е важно да бъдат внимателни към техните признаци, като социална изолация и потоци за хумор ( Gunnell et al., 2020 ). Мониторингът на психичното състояние на населението е от решаващо значение за насочване на нови интервенции и подобряване на общото благосъстояние ( Holmes et al., 2020 ).

Мониторинг и съдействие на цифровите технологии

Глобалният проблем с дезинформацията и паниката в социалните медии е решаваща тема, която трябва да бъде разгледана по време на тази пандемия. За да се избегнат подвеждащи медийни съобщения, основните новинарски издания трябва да възложат на професионалисти да модерират информацията, която се предава на обществеността, с цел да се провери дали тя е в съответствие с настоящите насоки и научни доказателства ( Gunnell et al., 2020 г. ). Освен това новинарските предавания трябва да използват прост език, когато общуват с обществеността, което означава избягване на сложни и научни термини. Също така се препоръчва те да предлагат практически и конкретни съвети вместо неясни или сложни насоки ( Lakhani et al., 2020 ; Mesa Vieira et al., 2020). Това улеснява разбирането на информацията и също така насърчава социалното включване на по-уязвимите групи ( Mesa Vieira et al., 2020 ).

Освен това има сериозна нужда от онлайн платформи, които изясняват наличните данни относно COVID-19, както и демистифицират фалшивите и неточни новини в обръщение ( Depoux et al., 2020 ). Илюстрация на тази стратегия е таблото за управление „Разрушители на митове“ в уебсайта на СЗО, което носи точно тази цел ( Световна здравна организация [СЗО], 2020a ). Освен това, използването на социалните медии трябва да се извършва отговорно. Потребителите трябва да избягват споделянето на информация, която или не е последвана от надежден източник или може да предизвика паника или безпокойство. Медицински съвети трябва да се предоставят само ако са подкрепени с доказателства ( Гонзалес-Падила и Тортолеро-Бланко, 2020 г. ).

Освен това, тъй като интернет се превърна в незаменим инструмент за насърчаване на социални връзки и извършване на множество дейности, онлайн достъпът, както и надеждната връзка, са наложителни и трябва да бъдат осигурени особено за уязвимите групи ( Bavel et al., 2020 ). Например, за да се подхранва принадлежността, могат да се провеждат уебинари, срещи и виртуални извънкласни дейности за чернокожите, латиноамериканските и LGBTQ+ общностите ( Liu and Modir, 2020 ; Salerno et al., 2020 ). Освен това тези с ограничена грамотност по отношение на използването на цифрови технологии трябва да получат специално внимание.

Финансова подкрепа

Що се отнася до финансовия стрес, изпитан по време на пандемията от COVID-19, правителството на всяка страна трябва да предложи финансова подкрепа за уязвимото население в този контекст, включително самостоятелно заетите лица и тези с по-ниски доходи. Също така е от решаващо значение да се подготви икономически план по време на и след карантината, за да се намали стреса относно несигурността на бъдещето ( Gunnell et al., 2020 ). Освен това, с цел облекчаване на икономическата тежест, пред която са изправени особено много групи в общността, медицинските разходи за потвърдени и заподозрени пациенти с COVID-19 трябва да бъдат субсидирани от правителството. Тази стратегия може също така да гарантира, че хората търсят медицинска помощ и следователно насърчава справедливостта в здравето и контрола на болестите сред по-уязвимите групи ( Wang and Tang, 2020 г.).

Лични стратегии за подобряване на психичното здраве

В светлината на този труден сценарий има начини, по които хората могат лично да се опитат да подобрят своето благосъстояние. Несъмнено поддържането на интерес и мотивация е трудно за тези, които страдат от психични разстройства или за тези, които се борят финансово ( Психично здраве Covid-19, 2020 г. ). Независимо от това, проучванията показват, че подхранващото адаптивно мислене по отношение на стреса може да окаже положително въздействие върху начина, по който хората се справят с емоциите си. Може също така да намали неблагоприятните физически симптоми и да засили физиологичното функциониране при остър стрес ( Bavel et al., 2020 ). Всъщност стресът и загубата на удовлетвореност от живота са свързани с по-високи нива на възпаление, което увеличава шансовете за заразяване с болестта ( Mesa Vieira et al., 2020 ).

Освен това, проучване със заети студенти отбелязва, че има множество стратегии за регулиране на емоциите, които могат да бъдат полезни през този период. Те включват търсене и достигане до социална връзка, като приятели или семейство, или дори доброволчество, тъй като намаляването на чувството за самота и засилването на принадлежността е от решаващо значение за предотвратяване на самоубийството ( Holmes et al., 2020 ). Също така се препоръчва да се ангажирате с други неща (т.е. хобита, музика, четене, филми и телевизия и домашни подобрения) и да се занимавате с приятни дейности за подобряване на настроението ( Restubog et al., 2020 ). Като сложни и многокомпонентни дейности, изкуствата и занаятите са силно свързани с намален риск от развитие на психични разстройства ( Conejero et al., 2020 г.). Предполага се, че те модулират няколко невротрансмитера, както и нивата на кортизола и стимулират невропластичността. Следователно те предлагат възможност за емоционално изразяване и регулиране ( Conejero et al., 2020 ).

Тъй като епидемията от COVID-19 силно ограничи движението на хората, дейностите на открито са ограничени, което обаче не означава, че трябва да се ограничи и физическата активност. Физическите упражнения са силно свързани с положителни ефекти по отношение на психическото и физическото здраве ( Jiménez-Pavón et al., 2020 ; Lyons et al., 2020 ). Следователно, упражненията у дома са достъпна и лесна алтернатива, която включва не само ходене и бягане, но и няколко онлайн и безплатни класа с различни спортни модалности ( Chen et al., 2020 ; Jiménez-Pavón et al., 2020 ; Психично здраве Covid-19, 2020 г. ).

Няколко други стратегии могат да допринесат за подобряване на състоянието на психичното здраве по време на настоящата ситуация. Те включват посредничество, вяра, молитви, свирене и слушане на музика, готвене и печене, грижа за домашен любимец или градинарство ( Lades et al., 2020 ; Lyons et al., 2020 ; Психично здраве Covid-19, 2020 ). Подчертано е също значението на поддържането на рутинен или ежедневен план ( Lyons et al., 2020 ; Психично здраве Covid-19, 2020 ). Управление на приема на информация, поддържане на мониторинга на новините до минимум, за да се намалят нивата на тревожност ( Holmes et al., 2020 ; Mesa Vieira et al., 2020) или просто спазването на официални насоки за поддържане на безопасност и спазване на социалното дистанциране също са основни стратегии за намаляване на реакцията на стрес ( Психично здраве Covid-19, 2020 г. ). Освен това сънят има значително влияние върху психичното здраве и реакцията на стрес и населението трябва постоянно да бъде информирано за неговото значение, особено по време на пандемията на COVID-19 ( Holmes et al., 2020 ).

Специфични мерки за определени уязвими групи

Професионалисти в здравеопазването

Като се има предвид емоционалния и психиатричен риск, на който са изложени здравните работници, трябва също да се предприемат действия за защита и подкрепа на тази група. Мениджърите на здравни грижи трябва да предложат проактивни стъпки, за да помогнат на своите работници да се справят с тази ситуация, като подсилват екипите, ако е необходимо, да бъдат честни относно ситуацията и да наблюдават по-отблизо своя персонал ( Greenberg et al., 2020 ). Мерки за подкрепа като назначаване на психолози и психиатри, гореща линия за психологическа помощ, групи за подкрепа и материали за четене, илюстриращи механизми за справяне със стресовите фактори, също трябва да се предоставят без стигма ( Santarone et al., 2020 ; Zaka et al., 2020). Тъй като много професионалисти се страхуват да се приберат вкъщи и да заразят семействата си, важно е да ги информирате за мерките за безопасност, които могат да сведат до минимум шансовете за инфекция ( Mamun et al., 2020c ). Болниците могат също така да осигурят място, където работниците могат да си починат и, ако е възможно, да записват болничната си рутина, за да споделят със семейството си ( Zaka et al., 2020 ). Освен това членовете на семейството на здравните специалисти трябва да получат специален достъп до тестване и лечение, ако е необходимо ( Dutheil et al., 2020 ; Mamun et al., 2020c ).

Освен това, подходящата работна среда е от съществено значение за намаляване на въздействието на пандемията върху психичното здраве на здравните специалисти. По този въпрос трябва да има достатъчна наличност на ЛПС и подробни правила за използването им, ограничени часове във всяка смяна, разпространение на медицинска информация чрез множество платформи и езици, обучение за умения за справяне с психологическите проблеми на пациентите, отлагане на избираеми срещи и операции и, ако е възможно, събиране на резервни сили, съставени от способни пенсионирани работници и студенти, които предстои да завършат за времето на по-голям брой пациенти ( Dutheil et al., 2020 ; Santarone et al., 2020 ; Zaka et al., 2020). Специално внимание трябва да се обърне на превантивните стратегии на ПТСР и свързания с него риск от самоубийство през следващите месеци ( Dutheil et al., 2020 ).

И накрая, важно е да се признае, че насочването към психологическото въздействие на пандемията при здравните специалисти също е важно за контролиране на самия COVID-19, тъй като увреденото психично здраве засяга тяхното внимание, разбиране и вземане на решения ( Zaka et al., 2020 ) .

Възрастни хора

Като се имат предвид особено пагубните последици от социалната изолация сред възрастните хора, ползите и вредите от такова ограничение трябва да се преценяват задълбочено и непрекъснато ( Plagg et al., 2020 ). В институциите и старческите домове на тази група трябва да бъде разрешено посещението на здрави роднини и приятели, стига да се вземат адекватни хигиенни мерки. Ако е възможно, тези роднини и приятели може да бъдат тествани за инфекция със SARS-CoV-2 ( Mesa Vieira et al., 2020 ; Plagg et al., 2020 ).

Освен това семейството трябва да бъде насърчавано да контактува по-често с тези лица, както и доброволческите организации и обществените проекти трябва да предоставят подобна подкрепа за тази група ( Armitage and Nellums, 2020 ). Всъщност програмата за телефонни обаждания, популяризирана от Северозападния университет в Чикаго, Seniors Overcoming Social Isolation, е разработена с цел да се сведе до минимум социалното разкъсване сред възрастните хора и да се осигури значителна ангажираност с общността ( Office et al., 2020 ). Възрастните хора също трябва да бъдат стимулирани да напуснат стаята си или дори да извършват дейности на открито, когато е възможно ( Plagg et al., 2020 ). Трябва също да се предоставят онлайн когнитивни поведенчески упражнения и терапия ( Armitage and Nellums, 2020 г.).

Най-накрая общността трябва да бъде насърчена да не се съобразява с възрастното съдържание и да признае огромната стойност и приноса на възрастните граждани към обществото ( Jimenez-Sotomayor et al., 2020 ). Освен това контактът между поколенията трябва да бъде стимулиран, тъй като насърчава ползите за психичното здраве и за двете участващи страни ( Jimenez-Sotomayor et al., 2020 ; Office et al., 2020 ).

Деца

Препоръчва се децата да поддържат здравословен режим с адекватен цикъл на сън и физическа активност и могат да се използват видеоклипове, за да ги насърчат да упражняват и да играят ( Deslandes and Coutinho, 2020 ; Wang G. et al., 2020 ). За да предотвратят самотата, семействата могат да се възползват от възможността да установят по-добри връзки с децата си, осигурявайки им чувство за принадлежност към семейството ( Loades et al., 2020 ). Освен това социалните мрежи трябва да се използват, за да позволят взаимодействие с техните връстници ( Loades et al., 2020 ). Въпреки това се предлага родителите да наблюдават и контролират времето на екрана и съдържанието, визуализирано в Интернет ( Деландес и Коутиньо, 2020 г.). Родителите винаги трябва да говорят с децата за текущите обстоятелства ясно и директно, за да намалят до минимум негативните чувства и да помогнат на децата да разберат по-добре пандемията и информацията, получена от интернет ( Десландес и Коутиньо, 2020 г.; Dubey et al., 2020 г. ; Wang C. et al., 2020 г. ). Интересното е, че вече положено усилие е създаването на книгата Моят герой си ти ( Книга с истории за деца за Covid-19, 2020 г.) от Организацията на обединените нации във връзка с други агенции. Тази книга е предназначена да помогне на деца на възраст от 6 до 11 години да се справят със стреса и тревожността, породени от пандемията. Освен това онлайн услугите, предоставяни от психолози, могат да бъдат полезни, особено поради домашни конфликти, тормоз, малтретиране и други видове насилие ( Wang C. et al., 2020 ).

Домашно насилие

Домашното насилие е сложен проблем със силни културни компоненти ( Gunnell et al., 2020 ). Следователно изисква комбинация от множество мерки, за да се защитят жертвите ( Gulati and Kelly, 2020 ).

За да се подобри докладването за домашно насилие, е важно да се осигури постоянна наличност на горещи линии и дигитални системи за докладване ( Sacco et al., 2020 ; Sharma and Borah, 2020 ). Въпреки това, тъй като жертвите могат да бъдат изолирани с техните извършители, трябва да се приемат други алтернативи. Например семейството, приятелите и съседите имат съществена роля в разкриването на домашно насилие и рекламните кампании трябва да насърчават общността да докладва за случаите ( Marques et al., 2020 ; Sacco et al., 2020 ; Sharma and Borah, 2020 ; Usher et al . др., 2020 г. ). Положителното послание, фокусирано върху решения, е по-ефективно при тези обстоятелства ( Шарма и Бора, 2020 г.). Освен това, базирани на кодове системи за докладване на ситуации на злоупотреба могат да бъдат внедрени в аптеки, супермаркети или дори с безплатни телефонни номера ( Sacco et al., 2020 ; Usher et al., 2020 ). И накрая, здравните работници трябва да са наясно с признаците на домашно насилие и свързаните с тях рискови фактори, като злоупотреба с вещества от членове на семейството ( Gulati and Kelly, 2020 ).

След докладването скоростта на реакцията е критична, особено след като жертвите и техните извършители вероятно споделят места по време на пандемията ( Sharma and Borah, 2020 ). Съответно домашното насилие трябва да бъде включено в отговора на политиците на пандемията, като се гарантира финансово финансиране, човешки ресурси и защитни мерки за жертвите ( Marques et al., 2020 ; Sharma and Borah, 2020 ). Освен това населението трябва да бъде информирано за скоростта на ареста, тъй като това увеличава шансовете на жертвата и случайните минувачи да докладват за престъплението ( Sharma and Borah, 2020 ). И накрая, от решаващо значение е насърчаването на инициативи за предоставяне на социална подкрепа, застъпничество и психологически и физически здравни грижи за жертвите (Гулати и Кели, 2020 г.; Marques et al., 2020 ).

Някои жертви няма да докладват за домашно насилие по няколко причини, като страх, икономическа зависимост и защита на извършителя. В тези случаи подкрепата и подкрепата на приятелите и семейството са особено важни за намаляване на въздействието върху психичното здраве от злоупотребата ( Sharma and Borah, 2020 ).

Неформални селища и бездомни лица

За живеещите в неформални селища и за бездомните е важно полицията да избягва принудителни директиви отгоре надолу и да се създават комисии, за да се подобри комуникацията между населението и правителството. Наред с финансовата подкрепа, за тази популация трябва да се осигури хранителна помощ и адекватна вода, канализация и хигиена ( Corburn et al., 2020 ; Dubey et al., 2020 ). В този контекст неправителствените организации като организации в общността и религиозни групи също са изключително важни ( Corburn et al., 2020 ; Dubey et al., 2020). Освен това, приюти могат да бъдат създадени в спортни съоръжения, затворени университети и военни земи за подслон на бездомните или за намаляване на плътността на селищата ( Corburn et al., 2020 ). Също така е от решаващо значение психолозите и психиатрите да са на разположение за тези, които изискват специфична подкрепа ( Dubey et al., 2020 ). В крайна сметка всички хора изискват защитата на основните си права, за да намалят въздействието на пандемията върху психичното здраве.

Затворници

В светлината на повишения риск от влошаване на психичното здраве поради пандемията, затворниците трябва да получат специално внимание и подкрепа. Ръководството на затворите трябва да проучи развитието на стратегии, които насърчават благосъстоянието сред лишените от свобода общност. Препоръчва се на лишените от свобода да получават телездравна подкрепа, заместващи развлекателни дейности, например пъзели, оцветяване и карти за игра, както и други комуникационни методи, като писане на писма и получаване на увеличен достъп до стационарни телефонни линии и социални мрежи ( Fovet et al., 2020 ; Hewson et al., 2020 ; Kothari et al., 2020 ). Те също трябва да бъдат насърчавани да практикуват физически упражнения, дори ако са вътре в клетката ( Fove et al., 2020Хюсън и др., 2020 г. ). Въпреки че достъпът до хигиенни мерки може да бъде труден, затворниците трябва постоянно да бъдат информирани за предпазните мерки за социално дистанциране и да им се предоставя точна информация за пандемията, за да се намали тревожността и да се подобри спазването на ограничителните мерки ( Hewson et al., 2020 ; Tozzo и др., 2020 г. ).

Заключителни бележки

Пандемията от COVID-19 носи нови предизвикателства за хората. Не само разпространението на вируса и смъртността от болести за рисковите групи, но и емоционално, поведенческо и психологическо въздействие върху населението. Мерките за ограничаване на предаването на болести, включително карантина, социална изолация и социално дистанциране, могат да повлияят на поведението на населението и да доведат до психологически разстройства. Няколко емоционални и психологически състояния, включително страх, тревожност, депресия и мисли за самоубийство, са предизвикани от самата пандемия, както и от приетите превантивни мерки. Специално внимание трябва да се обърне на уязвимите групи както за предотвратяване на вредните емоционални последици от пандемията, така и за оказване на необходимата помощ.

Авторски приноси

ALP и LB еднакво допринесоха за тази статия като първи автори, и двамата автори направиха ревизия на литературата и подбора на основните статии за този преглед, определиха темите на този преглед и написаха първата чернова. ACFF, MLBC, RGBC и SBCSB помогнаха при написването на конкретни теми от прегледа и помогнаха при търсенето и анализа на клиничните изпитвания, включени в този преглед. ACSS концептуализира изследването, направи общ надзор, преработи ръкописа и представи окончателната версия на ръкописа, която е одобрена от всички автори.

Финансиране

Авторите признават бразилските национални агенции за финансиране, CAPES и CNPq (грант № 302153/2019-5) за финансова подкрепа.

Конфликт на интереси

Авторите декларират, че изследването е проведено при липса на каквито и да било търговски или финансови взаимоотношения, които биха могли да се тълкуват като потенциален конфликт на интереси.