Пикът на затлъстяването води до скок на разпространението на диабет на световно равнище

Пикът на затлъстяването води до скок на разпространението на диабет на световно равнище | Диана

Степента на разпространение на диабет на световно равнище се е увеличила с почти 50% през последните две десетилетия, сочи цитирано от New York Times изследване. Основната причина за това е увеличаването на затлъстяването в развиващия се свят.

В развитите държави тази връзка се наблюдава от няколко десетилетия, но в последно време и развиващият се свят, най-вече Китай, Мексико и Индия, също следва тенденцията.

Според изследване, публикувано в британското медицинско издание The Lancent, разпространението на диабет на световно равнище се е увеличило с 45% между 1990 и 2013 г. Най-голям е пикът при диабет тип 2, който обикновено се свързва със затлъстяването.

Като цяло в развиващия се свят смъртността от заразни болести като малария и туберкулоза намалява, за сметка на това се увеличава смъртността от хроничните, например диабет и рак. Тази тенденция се свързва пряко с икономическото развитие и увеличаването на продължителността на живота, но изправя правителствата пред нови проблеми, свързани с нови и по-скъпи лечения за тези болести.

Изследването на Institute for Health Metrics and Evaluation се основава на повече от 35 000 източника на данни в 188 страни и измерва степента на опредено хронично състояние, изчислявайки процента от населението с нея за разглеждания период, година по година.

Установява се, че броят на хората, които живеят с хронични състояния, като цяло се е увеличил благодарение на ръста на цялото население и продължителността на живота, но степента на хроничните състояния малко е намаляла – до 110 на 1000 души през 2013 г., в сравнение със 114 на 1000 през 1990 г

Най-разпространените хронични състояния също не се изменят – това са болките в гърба, клиничната депресия, анемията, болките във врата и оглушаването. Диабетът пък се изкачва до 7 място през 2013 г., в сравнение с 10-о през 1990 г.

Китай е сред основните фактори за повишаването на разпространението на диабет, като през разглеждания период то се е увеличило с 56% в страната. В САЩ обаче ръстът е дори по-голям – 71%. В Саудитска Арабия болните от диабет се увеличават с 60%, в Мексико – с 52%.

Саудитска Арабия е на първо място по разпространение на диабет със 17 817 на 100 000 души през 2013 г. – над два пъти повече от Китай, където това са 6630 на 100 000. Професор Тео Вос, който взема участие в проекта, отбелязва, че въпреки че разпространението на диабет се увеличава значително, смъртността от него спада.

Диабетиците живеят по-дълго, казва той, най-вече понеже здравните системи се справят все по-добре с предотвратяването на смъртните случаи от усложненията на болестта. В САЩ степента на развиване на усложнения, в това число сърдечни пристъпи, удари и бъбречна недостатъчност, е намаляла рязко вследствие на по-добрите медицински услуги и лекарства. Развиващите се, страни, например Китай, също се справят все по-добре.

“Проблемът тук, е че за лекуването на хроничните състояние са необходимо много повече ресурси на здравните системи”, казва Вос. Засега инвестициите в по-бедните страни са насочени предимно към лечение на заразни болести, което трябва да се промени, добавя той.