БАН се разграничи от доклада на свой учен за опасните добавки в храните

БАН се разграничи от доклада на свой учен за опасните добавки в храните | Диана

Няма достатъчно доказателства за опасните Е-та в храните, за които съобщи доц. д-р Георги Милошев преди дни, смятат от БАН.

Българската академия на науките (БАН) и Институтът по молекулярна биология “Акад. Румен Цанев” (ИМБ) към академията са се разграничили от твърденията на доцент Георги Милошев за наличието на опасни добавки и оцветители в храните, които увреждат човешката ДНК.

Според съобщение на сайта на БАН заключенията на Милошев са “негово лично мнение” и не могат да се приемат като мнение на Института по молекулярна биология. От института добавят, че не са били информирани за намерението на Милошев да представи публично данните си, както и че те не са били обсъждани на научен съвет, каквато е нормалната практика.

Миналия вторник на специална пресконференция, позовавайки се на изследване Милошев обяви, че влагани в храните овкусители, оцветители и консерванти (означени върху опаковките с буквата Е и съответен номер) увреждат човешката ДНК и могат да предизвикат онкологично или друго заболяване, като концентрацията им би трябвало да е от 10 до 100 пъти по-ниска от сега разрешената.

Той е изследвал 12 от т.нар. Е-та, като според него 11 от тях оказват влияние върху ДНК. Според Милошев изключително опасни са шест вещества – оцветителите еритрозин – Е127, индиго кармин – Е132, фаст грийн – Е143, консервантът натриев нитрит – Е250, добавката кофеин и 4-аминоантипирин – 4ААР, използван във фармацевтичната промишленост.

Милошев обърна внимание, че се надвишават многократно позволените концентрации на тези вещества в храните, но и дори “с ниска концентрация, предизвикват увреждане”.

След като е била уведомена за резултатите от изследването, Европейския агенция по безопасност на храните (EFSA) е отговорила, че в проучването на лабораторията “има някои слабости и ограничения”.

“Направените твърдения за ефектите върху човешкото здраве на изследваните от доц. Милошев хранителни добавки представляват негово лично мнение и не могат да се тълкуват или приемат като официална позиция на Института по молекулярна биология. Проведената пресконференция е лична инициатива на доц. Милошев, проведена без знанието на ръководството и учените от ИМБ, направената интерпретация на данните не е обсъждана на Научен съвет и доц. Милошев не е оторизиран да изразява позиция от името на Института и/или БАН”, гласи съобщението.

“Считаме, че за да бъдат популяризирани и приети в публичното пространство подобни изследвания, касаещи социалнозначими проблеми, с ангажирането на законодателни или регулаторни органи, се изисква много по-задълбочен научен подход с използване на множество различни, допълващи се експериментални методи, различни тестови системи и независимо потвърждение на резултатите и изводите от тях.”, се казва още в съобщението, което е подписано с дата 23 юли 2015 г. от директора на института доц. Ива Угринова, два дена след пресконференцията на Милошев.