Нашите комплекси и как да ги преодолеем

Нашите комплекси и как да ги преодолеем | Диана

Комплексите са част от всеки човек. Във всеки от нас има нещо, което не харесваме. Може би това, че сме много слаби, че сме много дебели, или че не сме достатъчно способни в работата си и т.н.

В психологически план комплексът загатва за физиологичен или психологически дефекти, които са реални или въображаеми. Чрез комплексите, които притежава един човек деформира образа за себе си.

Видовете комплекси са:

Физически комплекси. Те са по-чести при жените отколкото при мъжете, което е свързано с това, че те искат постоянно да изглеждат блестящо и да са с перфектна външност. Жените искат винаги да са красиви и във форма и това ги кара прекомерно да се притесняват за външния си вид откъдето се появяват и комплексите при повечето от тях.

Психологически комплекси. Те са свързани с представата, че не сме достатъчно интелигентни, нямаме достатъчно добра култура или не сме се реализирали по най-правилния начин в живота.

Социално-културни комплекси. При тях човек смята за себе си, че не притежава подходящ социален статус, или че не се е реализирал добре в професията си, както и че не принадлежи към социалния елит които би искал и т.н.

Като възможна причина за появата на някои от комплексите се смята грешката на родителите, която те правят още от ранното детство на детето с натиска върху него да действа по определен начин за да прилича на някого или да се стреми да се впише към определена прослойка в обществото, както и да се впише в установени социални методи на съвършенство. Появата на комплекси може да бъдат свързани и с повтарящи се сравнения между детето и някой близък роднина като брат, сестра и др. Тези сравнения може да се правят в семейството или от средствата за масово осведомяване, където децата виждат съвършенство и това ги кара да изработват модели на поведение на които трудно могат да подражават.

Тези модели на поведение, които децата са изградили и на които искат да подражават може да доведат до екстремни случаи на психологични заболявания, а те както знаем са много по-опасни от комплексите. Такива хора значително променят ежедневните си дейности, стават агресивни, изолирани, депресивни, затворени в себе си и т.н. Такива хора могат да отидат много далеч като възприемат себе си не като човешки същества, а като обекти които трябва да бъдат съвършени.

За да преодолеем комплексите си първото нещо, което трябва да осъзнаем е, че ние сме човешки същества и следователно съвършенството е невъзможно. След това трябва да се концентрираме върху нашите способности и върху това как да ги развиваме по-успешно. Добре е, ако от време на време описваме нещата, които сме постигнали, като визуализираме това което е довело до постигането им.